15.01.2016 | 04:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ing. Zdeněk Nachlinger sedmdesátníkem

Jubilanta není asi potřeba v zahradnickém světě příliš představovat. Pro mnohé je to guru českého květinářství s obrovským přehledem, odborník na české květinářství, zakladatel a dlouhodobý předseda Svazu květinářů a floristů ČR, vážený kolega, velmi ale opravdu velmi pracovitý člověk a přísný šéf. Historky o tom, jak drtil studenty v Tušimicích na praxi kolují dodnes. Například hláška „Nikdy více Tušimice“ prý vznikla za jeho působnosti v tehdejší Sempře Kadaň.

Ing. Zdeněk Nachlinger se narodil 24. 11. 1945 v Úvalech u Prahy do zahradnické rodiny. Národní a měšťanskou školu tam navštěvoval v letech 1951–1959. V roce 1959 začal studovat na Střední zemědělské technické škole, obor zahradnický v Mělníku, kterou ukončil v roce 1963 maturitní zkouškou a protože ho škola z politických důvodů nedoporučila ke studiu na vysoké škole, nastoupil na umístěnku do podniku Sady, lesy a zahradnictví města Prahy, na středisko výroby květin na Veleslavínu. Zde pracoval jako zahradník, v zimních měsících také jako topič. Z důvodu přijetí na Vysokou školu zemědělskou v Brně tento pracovní poměr po 14 měsících ukončil. Ve třetím ročníku přestoupil na zahradnickou fakultu v Lednice na Moravě, kterou v roce 1969 absolvoval s vyznamenáním a získal titul inženýr.

 

Pracovní aktivity v Sempra s. p.

Ještě před dokončením studia dostal Ing. Nachlinger nabídku zaměstnání v nově vznikajícím podniku Sempra Kadaň, kam také již se svou manželkou Věrou nastoupili jako zahradníci. Prvním úkolem na novém pracovišti bylo založení porostu karafiátů v novém skleníku. Krátce nato musel absolvovat roční základní vojenskou službu v Lounech. V květnu 1972 byl ve svých dvaceti šesti letech Ing. Nachlinger pověřen vedením střediska 02 Tušimice po odcházejícím vedoucím Emilovi Kostkovi starším. Tuto funkci zastával až do 31. 12. 1981, kdy nastoupil na ředitelství VHJ Sempra Praha jako vedoucí odboru Květinářské a skleníkové výroby. V roce 1982 se rodina přestěhovala z Tušimic do Průhonic a Ing. Věra Nachlingerová začala pracovat ve VŠÚOZ Průhonice jako výzkumný pracovník. Výzkumným ústavem jim byl zapůjčen v Průhonicích byt, s tím, že ho musí do tří let vrátit. Z tohoto důvodu si svépomocí postavili vlastní dům, ve kterém bydlí dodnes.

 

Porevoluční období

V roce 1990 došlo ke zrušení generálního ředitelství Sempry Praha a Ing. Nachlinger se přidal k zakládané servisní společnosti Pragoseed a. s., kde pracoval do roku 1992 jako vedoucí úseku zahradnických služeb. Od 1. ledna 1993 se připojil již k dříve založené firmě Bohemiaseed s. r. o., kde pracoval jako vedoucí úseku služeb pro zahradníky. Od 1. ledna 2015 je zaměstnán tamtéž na zkrácený úvazek a zabývá se především zakázkami technického charakteru.

Jablko nepadá daleko od stromu

Ing. Zdeněk Nachlinger má dva syny, Petra a Víťu. Oba vystudovali zahradnictví na stejných školách jako otec – jablko nepadlo daleko od stromu. Petr je jednatelem a spolu s otcem majitelem významné zahradnické firmy Azalea Chlumec s. r. o., Víťa pracuje jako vedoucí zahradnického provozu ve firmě Zahradnictví Cinke s. r. o. Žatec.

 

Zakladatel a první předseda SKF ČR

V 70. letech byla založena celostátní květinářská odborná skupina ČSVTS (Československá vědecko-technická společnost), kde byl jedním ze zakladatelů. V Tušimicích byla současně založena závodní pobočka květinářské odborné skupiny v podniku Sempra Kadaň. Tato pobočka začala organizovat různé odborné akce. Pamětníci si vybaví, že mezi první významné akce patřil například autobusový odborný zájezd do Nizozemí 1980 na podzimní květinový veletrh v Aalsmeeru, spojený s celou řadou exkurzí. Od roku 1984 se pod hlavičkou pobočky ČSVTS podniku Sempra Praha podílel na organizování vícedenních odborných školení s odbornou květinářskou tematikou. Poslední školení bylo v roce 1991 v Bratislavě, kde se začala odvíjet příprava založení Svazu květinářů. Ustavující valná hromada proběhla a svaz byl založen, v roce 1991 byl jubilant zvolen prvním předsedou. V roce 1993 byl po rozdělení státu na valné hromadě svazu rozdělen na český a slovenský, za členy svazu byla přijata celá skupina aranžérů květin s doc. Jašou a organizace byla přejmenován na Svaz květinářů a floristů ČR. Ing. Nachlinger je mimo jiné dosud členem Komoditní rady pro okrasné rostliny (poradní orgán MZe ČR), pro SKF ČR vypracovává statistiky a zprávy o stavu českého květinářství. Je zván jako přednášející na odborné akce.

 

Zastánce morálních hodnot

Na začátku při uvádění jeho charakteristik jsem zmínila, že byl přísný šéf. Pod toto tvrzení se mohu podepsat, protože jsem ho ve Svazu květinářů a floristů ČR také zažila jako šéfa – předsedu SKF ČR, kde jsem působila jako tajemnice, dával mi, jak se říká, „kapky“. Ale co lepšího se může stát čerstvému absolventu Zahradnické fakulty, než se dostat pod křídla náročného šéfa. S odstupem času to vnímám jako velké pozitivum, protože mě to naučilo jasné pracovní morálce. A i když vystupoval rezervovaně a přísně, tak nikdy neodmítl žádost o informace, pomoc při každodenní svazové práci, orientovat se v problémech. A co je velmi důležité vždy byl a je velmi ochotný se o své zkušenosti podělit. Pravdou je, že aby mohl vystupovat přísně a nekompromisně, musí být přísný především sám na sebe a to on opravdu je!

Text a foto: Ing. Marcela Nachlingerová

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. Dobrý den, s velkým odstupem času od uvedení skvělého a dojemného článku, k jubileu ing. Zdenka Nachlingera se na Vás obracím s prosbou, zda bych mohl získat telefonní kontakt na JUBILANTA Zdenka?? Jsem se slzou v oku při čtení článku a vzpomínkách na studia VŠZ Brno .
    Za případné sdělení velmi děkuji. s Omluvou - ing. Antonín Hájíček.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down