Ing. Čepička má důvod k oslavám

Dne 9. září 2003 oslavil 60 let, v celé odborné i v široké laické veřejnosti známý odborník v oboru ovocnictví a vinařství - Ing. Jaromír Čepička, CSc. Vztah k této profesi si přinesl z domova. Vyrůstal v zahradnické rodině v Lomnici u Tišnova.

Vystudoval Střední zahradnickou školu na Mělníce, Zahradnickou fakultu Mendlovy zemědělské a lesnické university v Brně, v Lednici na Moravě a v letech 1982 – 1988 se při plném pracovním nasazení v provoze věnoval i studiu externí vědecké aspirantury na Vysoké škole pol’nohospodárské v Nitře. Předmětem kandidátské práce bylo studium minimalizace závlahového režimu u broskvoní.

Celý života pracuje v oboru ovocnářství a vinařství. Hned po ukončení vysokoškolského studia v roce 1966 nastoupil jako šlechtitel révy vinné na Šlechtitelské stanici vinařské ve Znojmě a ve Velkých Pavlovicích, kde pracoval až do roku 1977. Zde se seznámil s vinařskými odborníky a poněvadž si založil rodinu a přesídlil z rodné Vysočiny do vinorodého Znojma, zůstává vinařské veřejnosti věren doposud. Odborná činnost ve vinařství mu však byla málo. V r. 1977 odchází do tehdy věhlasného JZD Práče a stává se vedoucím na úseku sadů a vinohradů ve Stošíkovicích a v Lechovicích, od roku 1991 i ředitelem tohoto závodu. V období transformací družstev se rozhodl odejít do státní správy. Od března 1993 pracuje na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském v Brně .Nejprve byl zařazen do funkce ovocnářského inspektora s působností po celé ČR, dnes pracuje na Odboru trvalých kultur na oddělení evidence vinic.

My všichni, kolegové inženýra Jaromíra Čepičky víme, že jakákoliv pracovní náplň je mu malá. Přibírá si působení ve sdělovacích prostředcích, kde oslovuje profesionály i amatéry. Pracoval ve vědeckotechnické společnosti. Publikuje články v odborném tisku, organizuje a sám přikládá i ruce k dílu při organizování odborných výstav jako je např. Hortikomplex Olomouc, Zahrada Moravy Znojmo. Pracuje v profesních svazech ovocnářů a vinařů – v Ovocnářské unii České republiky a v Českomoravské vinohradnické a vinařské unii. Podílí se na Situačních a výhledových zprávách Ministerstva zemědělství ČR, podílí se na informacích o evidenci sadů a sklizní v ČR. Organizuje a vede odborné zájezdy. Nezapomíná ani na svoji fakultu a pracuje v její vědecké radě. Organizuje kategorizaci vinařských tratí . Ještě dlouho bych mohla informovat o všech jeho aktivitách. Jednou větou lze konstatovat, že Jaromír je prostě všude, kde se něco děje v oblasti vinohradnictví, vinařství a ovocnářství a že těmto oborům zasvětil všechny své vědomosti a všechen nejen pracovní, ale i maximum volného času svého života.

Vážený kolego, chtěla bych Ti jménem profesionálů, ale i jménem zahrádkářů upřímně poděkovat za Tvůj přínos pro naši krásnou profesi. Do dalších roků Ti přeji pevné zdraví a mnoho tvůrčích myšlenek a pohody uprostřed svých vinohradů a sadů a samozřejmě také uprostřed svých blízkých.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *