12.09.2022 | 02:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

In vitro množení jádrovin

Cílem této práce byla optimalizace technik založení in vitro kultur a mikropropagace explantátů čtyř odrůd jádrovin. Jako sterilizační činidlo byl u výchozích in vitro kultur použit roztok chloridu rtuťnatého o koncentraci 0,15 %. Po sterilizaci se viditelné mikrobiální kontaminace nevyskytovaly. Multiplikační experiment byl proveden s jabloněmi Golden Delicious, Táborita a Panenské zlepšené a s hrušní Williamsova. Bylo použito živné médium Murashige a Skoog s 6-benzylaminopurinem (BAP) v koncentraci 1, 2 a 4 mg/l. Nejvyššího koeficientu množení (2,83) bylo dosaženo u odrůdy Golden Delicious, zatímco nejméně postranních prýtů ze všech zkoumaných jabloní tvořila odrůda Panenské zlepšené. U odrůdy hrušně Williamsova se použitím cytokininu BAP nepodařilo multiplikaci vyvolat vůbec.

V České republice jsou jádroviny – jabloně a hrušně – hospodářsky nejvýznamnější skupinou ovocných plodin. V roce 2021 se na území České republiky nacházelo 6348 hektarů produkčních výsadeb jabloní, což představuje téměř polovinu z celkové plochy komerčních ovocných sadů. U hrušně bylo evidováno 731 ha. Školkařský sektor vyprodukoval v posledním statisticky zpracovaném roce 2020 celkem 1 465 634 stromků jabloně a 203 898 hrušní (Buchtová 2021). Produkce školkařských výpěstků ovocných plodin je stabilizovaným odvětvím rostlinné výroby, objem v rámci jednotlivých druhů ale meziročně kolísá podle poptávky tržního ovocnářského sektoru i menších pěstitelů.

Fytoplazmová onemocnění proliferace jabloně (apple proliferation, AP) a chřadnutí hrušně (pear decline, PD) každoročně způsobují ve školkařském sektoru a u trvalých kultur jádrovin nezanedbatelné hospodářské škody. Fytoplazmami infikovaný materiál již nelze v polních podmínkách dodatečně ozdravit. Vegetativní rozmnožování ve školkařském ovocnářském sektoru přitom závisí na dostupnosti kvalitního výchozího rostlinného materiálu s prověřeným zdravotním stavem. V rámci projektu Národní agentury zemědělského výzkumu s názvem Produkce fytoplazem prostých školkařských výpěstků a jejich ochrana před reinfekcí, je cílem vypracování certifikované metodiky zaměřené na výzkum metod ozdravování pomocí chemoterapie, kryoterapie a explantátů v in vitro kulturách pro získání fytoplazem prostého výchozího množitelského materiálu pro v ČR zavedený systém certifikace.

Množení kulturami in vitro je moderní způsob produkce rostlinného materiálu. Za podmínky nalezení účinných postupů pro sterilizaci počátečních explantátů a vhodných typů kultivačních médií lze těmito postupy namnožit velkou část druhů a odrůd ovocných plodin. Výhodou oproti klasickým školkařským metodám je celoroční kultivace v kontrolovaných laboratorních podmínkách a zejména možnost cíleného chemoterapeutického zásahu v případě systémových infekcí typu fytoplazmy.*

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 9/2022.

Text a Ing. Jiří Sedlák, Ph.D., Mgr. Matěj Semerák, VŠÚO Holovousy s. r. o.

Foto J. Sedlák

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down