Hosty v novém kabátě II.

Cesta nástupu moderních hybridů Shromáždit co největší počet známých variet rodu Hosta v roce 1968 na Chelsea Flower Show byl revoluční nápad. Přišel s ním Christopher D. Brickell. Jméno známé snad každému zahradníku na světě. Obrovský úspěch expozice ovšem neměl jakékoliv krytí rostlinami na britském trhu. Údajně právě proto se pěstování host rychle etablovalo v amerických školkách za aktivní podpory nizozemských korporací. Tak bylo možné rychle pokrýt narůstající požadavky trhu. Ten nutil hledat nové technologie, které se později velmi dobře zhodnotili jak ve vlně přelomu 80. a 90. let, tak samozřejmě dnes, kdy o hosty v Anglii nejeví skoro nikdo zájem.

Hosta Tardiana grex
Na této bezpochyby nejúspěšnější šlechtitelské linii lze celkem transparentně ukázat charakter vývoje šlechtění bohyšek za posledních téměř 40 let. Za mnohé úspěchy může náhoda a „zelený palec“ zahradníkův. Brit Eric B. Smith byl jedním z těch, kteří rostlinám zcela propadnou a ty se stanou jejich partnerkami na celý život. Jeho plantativní promiskuitu, která dala za vznik nejcennější šlechtitelské linii rodu Hosta, zosnovala štěstěna z valné části. Hosta sieboldiana, jedna z nejrannějších bohyšek, zcela výjimečně v jeho zahradě remontovala v pozdním létě, v době květu Hosta ´Tardiflora´. Velmi nepravděpodobný kříženec skutečně vznikl, spojivše sivý list a tuhou substanci s intermediálním elegantním tvarem. O podobném úspěchu lze mluvit i v případě H. ´Fortunei Aurea´x H. sieboldii ´Kabitan´, která dala za vznik žlutolistým hybridům. Společnost Plantsman Nursery, kde Eric B. Smith roku 1970 v čase těchto pokusů působil, nabízela přibližně 21 host, což byl v době největší popularity pouze základní sortiment. Smith sám pojmenoval desítky variet a ze semen jím distribuovaných se v rámci linií objevily další desítky. Je to jen jeden příklad za všechny, jelikož do 70. let spadá i vznik takových hvězd jako ´Golden Tiara´, ´Wide Brim´nebo ´Gold Standard´.

Hosta ´Halcyon´
Eric B. Smith zmíněné sivolisté linie Tardiana grex často jen čísloval. Některým dal později jméno, jiné pojmenovala British Hosta and Hemerocallis Society. To je případ i legendární hosty ´Halcyon´, jedné z nejznámějších bohyšek vůbec. Dalším dali jméno až šlechtitelé Heinz Klose, Alex Summers a v neposlední řadě Američan Paul Aden. Ten pracoval ve stejném čase jako Smith, avšak na rozdíl od něj nevytvářel volné linie, nýbrž velké počty kultivarů. V letech 1974 až 1982 jich zaregistroval 70. Jeho prací jsou například ´Sum and Substance´, ´Stiletto´, ´Big Daddy´, ´Color Glory´, ´Brim Cup´nebo ´Blue Angel´. V roce 1986 byl pojmenován v Anglii kultivar, který bývá označován za iniciátora druhé vlny ,a to ´Frances Williams´. Tehdy se zhodnotilo úsilí v té době již desítek šlechtitelů. Jedním z doceněných byl i Gus Krossa, který pod čísly přinesl z Japonska do Spojených Států desítky variet. Mnohé z nich byly pojmenovány a teprve časem získávají svá původní jména zpět. Již v 50.letech přivezl sterilní rostlinu příbuznou H. nigrescens, později označenou jako ´Krossa Regal´. Je to jeden z nejelegantnějších kultivarů vůbec.

Hosta ´June´
Šlechtění bohyšek zdaleka nevyužívá jen generativní cestu. Daleko běžnější jsou sporty, vegetativní mutace. Hosta ´Halcyon´ dala tak vznik nejméně dalším 14 známějším sortám. Patří k nim i takové perly jako ´Devon Green´, ´Paradise Joyce´ nebo momentálně nejprodávanější evropská novinka ´El Niňo´. Sport, označený později jako ´June´ a uvedený na trh britskou korporací Neo Plants v roce 1991, se stal symbolem další vlny, jež zachvátila zejména Spojené Státy. Byl vyselektován laboratorní cestou metodou tkáňových kultur, jako takový i ustálen a následně chráněný patentem dodán v adekvátním počtu na trh. Rychle si získal obrovskou popularitu, která trvá dodnes. V roce 2001 získal titul American Hosta Society „Hosta of The Year“. Zaznamenal bezkonkureční komerční úspěch a mezi patentovanými rostlinami patří obecně na světě stále k nejprodávanějším. Jeho popularita přinesla do pojetí rostlin mnoho nového. Ve stejném roce, kdy vyplul fenomén ´June´, zakládá Dan Heims ve státě Oregon společnost Terranova Nursery. Ta dnes reprezentuje špičku ledovce byznysu s patentovanými rostlinami, zejména perenami. Byť v bohyškách patří mezi slabší, jejich agresivní styl jedni obdivují a druzí nenávidí. Na jedné straně jejich příkladu následovaly desítky dalších, na stranu druhou to vyvolalo ohromnou reakci u drobných vývojových školek zejména v Evropě a pochopitelně nejvíce v Anglii, kde se kultura rostlin ostře stýká s jejich prudkou komercionalizací. Během 90. let se šlechtění bohyšek silně globalizovalo a zajímavé výsledky se objevily i na jižní polokouli. Vznikly odchylky nové generace, jako tříbarevný ´Striptease´, velkokvětý ´Guacamole´ nebo červenoplodá ´Cherry Berry´. Dále jsou to celé nové šlechtitelské linie jednotlivých osobností, z nichž nejpopulárnější je momentálně asi řada ´Lakeside´ od Mary Chastain.

Hosta ´Remeber Me´, ´June Fever´, ´Touch of Class´
V současnosti skupina Tardiana grex již pětatřicet let vévodí genealogii rodu, jež čítá dle odhadů něco kolem šesti až deseti tisíc kultivarů, registrovaných je jich přes 4800. Sportů z ´June´je nejméně 13 a některé mají další patenty. Vznikají falešné ´June´, které jsou velmi podobné a samozřejmě volně pěstovatelné. Na trhu se prosadily nové velmi úspěšné patenty jako ´Revolution´, ´Independence´, ´Liberty´, ´Tattoo´, ´Morning Light´ nebo zcela nevšední ´Hanky Panky´. Vesměs ale všechny patenty splňují požadavky středních souměrných rostlin s ostrým kontrastem barev a kvalitní substancí. Obrovské množství zcela identických sportů vzniká na různých místech a jsou označovány dalšími a dalšími jmény. Výrazně se rozšiřuje šlechtitelský obzor a dostávají se ke slovu doposud minoritní znaky. Objevuje se mnoho původních japonských odchylek i botanických sběrů. Nejvýše jsou ceněny červeně skvrnité řapíky a květní lodyhy u ´Katsuragawa Beni´, ´One Man´s Treasure´ nebo ´Fire Island´. Podobně plnokvětý ´Fujibotan´ a ´Aphrodite´ nebo velkokvěté vonné hybridy od H.plantaguinea či selekce H.nigrescens a H.rectifolia s vysokými květy. Nový směr prezentují habituelní kultivary jako ´Praying Hands´ nebo ´Corkscrew´. Jak se móda mění, objeví se občas lecos zajímavého i mezi staršími hybridy. Nyní jsou to například oblíbené stříkané formy. Podobným „objevem“ je i bezřapíkatý ´County Park´ nebo velkolistá ´Thai Brass´. Nové pokusy trhnout velikostní rekord obřích host probíhají neustále – mezi poslední špičku patří ´T.Rex´.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *