07.09.2021 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hospodářské vlastnosti jabloní Gala Brookfield v podmínkách řízené deficitní závlahy

Postupné omezování dostupnosti vodních zdrojů pro zemědělskou výrobu vede k potřebě zvyšovat efektivitu nakládání s vodou i v ovocných sadech. Ve výsadbě jabloní odrůdy Gala Brookfield bylo provedeno hodnocení strategií vláhových režimů za účelem omezení spotřeby vody při zachování výšky a kvality výnosu ovoce.

V pokusu byly hodnoceny parametry intenzity růstu, intenzita kvetení, počet plodů (zatížení) jabloní, celkový výnos a kvalita plodů z pohledu zastoupení velikostních tříd. Tyto parametry jsou v článku diskutovány v kontextu vláhové bilance a vlhkosti půdy. Důsledkem intenzivního stresu suchem v období aktivního vegetativního růstu může dojít k omezení růstu letorostů, vyšší zatížení plody pak může u jabloní vést k omezení růstu plodů a narušení zakládání květních pupenů pro příští vegetační sezónu. Tyto nepříznivé dopady sucha lze do jisté míry zmírnit intenzivnější probírkou plodů či správným načasováním deficitní závlahy. Řízená deficitní závlaha je při dodržení určitých pravidel pro pěstování jabloní odrůdy Gala Brookfield v podmínkách ČR uplatnitelná a umožňuje úsporu až 20–25 % vodních zdrojů určených pro závlahu sadů bez negativních dopadů na výši a kvalitu sklizně.

Text a foto Ing. Martin Mészáros, Ph.D., Ing. Klára Scháňková, VŠÚO Holovousy s. r. o.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 9/2021.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down