11.02.2011 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hospodárnost provozu krytých ploch

Pěstování na zakrytých plochách je nejnákladnější zemědělskou produkcí a maximální hospodárnost produkce je nezbytností. Tomu u nás neodpovídá už prvotní údaj a tím je průměrné stáří skleníků – odhaduje se na 40 let. Jejich technická a morální zastaralost odpovídá době pořízení. Přestože mnohé stavby byly postupně modernizovány, jejich základní koncepce se nezměnila.

Můžeme srovnávat ekonomické parametry našich skleníků a fóliovníků s moderními. Není náhodou, že obvyklé stáří provozovaných skleníků v Nizozemsku je do 12 let. Potom je demontují a konstrukce prodají např. do Česka, kde se postaví „nový“ skleník. Srovnávání s Nizozemskem je objektivní, je nositelem technického pokroku ve skleníkářském průmyslu ve světovém měřítku. Jedná se zde téměř výhradně o skleníky.
Hlavní rozdíly technické úrovně jsou ve:
• světelnosti pěstebního prostoru,
• energetické náročnosti,
• stupni využitelnosti pěstebních ploch,
• mechanizovatelnosti prací a automatizaci procesů.

Světelnost pěstebního prostoru
Že je světlo základní podmínkou existence rostlin, nemusím zdůrazňovat. Již na základní škole se to učí. Čím větší je intenzita slunečního záření, tím je intenzivnější asimilace a tím je rychlejší tvorba organických látek a růst rostlin. Pro pěstování pod zakrytím je to stejné, ale každé zakrytí odebírá část dopadajícího světla a snižuje výkonnost rostlin. Několik důležitých údajů:
• ztráta 1 % světla snižuje průměrně produkci o 1 %,
• nové sklo síly 4 mm má prostupnost 91 %,
• sklo ztratí stárnutím ročně 1 % prostupnosti pro světlo,
• vnější znečištění skla může odebrat až 50 % prostupnosti (spady, často z vlastní kotelny),
• vnitřní znečištění až 20 % (řasy, prach),
• orosení skla odebírá až 10 % světla,
• konstrukce skleníku a vnitřní výbava odebírají 4 % (u nových) až 11 % (u starých sklení-ků) světla.
Při troše zjednodušení odhaduji, že naše 40-leté skleníky mají při dobré údržbě průměrnou ztrátu světla 40-50% ve srovnání s novými.
Pro fóliovníky platí obdobné parametry, jen prostupem PE-folií o síle 0,2 mm se ztrácí asi 12 %
světla. Fólie obecně ovlivňuje povrchový elektrostatický náboj. Nové fólie jsou sice proti tomu povrchově ošetřeny, ale časem se účinek ztrácí a náboj přitahuje prach. Přes pravidelné oplachování se světelnost zhoršuje. Stabilizované folie („5-leté“) jsou certifikované na pět let, ale praktic-ky vydrží osm i více let. Poté se musí vyměnit nejen pro nejistou pevnost, ale i znečištění.
Zahradníci často váhají, jak je to s prostupem UV záření do skleníku a fóliovníku. Běžně používa-né draselné sklo UV záření téměř nepropouští, udává se do 1 %. Aktuálně používané PE-fólie sta-bilizované na pět let nepropouští žádné UV záření (nesmí, protože by je zničilo). Na rozdíl od PE fólií nestabilizovaných („1-leté“), které propustí téměř všechno, ale rozpadají se během prvního roku po natažení.
Zcela novou hodnotu přináší nové ETFE-fólie na bázi teflonu, které jsou na zcela jiné chemické bázi. Prostupnost pro světlo je 96 %, což je lepší než u skla. Propustí většinu UV záření (více než 75 %), mají vysokou trvanlivost. Zatím se daří je vyrobit v šířích do 1,55 m, což komplikuje jejich použití na střechy. Jejich cena je násobkem ceny skla.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 10/2010.

Text a foto Ing. Zdeněk Nachlinger, Bohemiaseed Praha

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down