Hodnocení půd na lokalitách sukulentních rostlin

Agrochemická laboratoř VÚKOZ dlouhodobě hodnotí chemické i fyzikální vlastnosti minerálních střešních substrátů připravených pro zakládání zelených střech i substrátů odebraných z dlouhodobých pokusných ploch, nebo zelených střech.

V letech 2021–23 byly do hodnocení zařazeny i půdy z přirozených lokalit sukulentních rostlin. Celkem bylo hodnoceno 37 vzorků z České republiky a šesti dalších evropských států. Pro stanovení hodnot pH, EC a obsahu přijatelných živin byly použity normy ČSN EN, které jsou určeny pro hodnocení organických substrátů i zahradních zemin, včetně střešních minerálních substrátů.

V přirozených podmínkách rostou sukulentní rostliny na půdách s humusovým horizontem o mocnosti do 10 cm, který vznikl na matečném substrátu z pevných či zpevnělých hornin. Jedná se o skupinu půd leptosoly, které se vyznačují výraznou skeletovitostí pod humusovým horizontem. Jsou rozšířeny na území pahorkatin a hornatin.

Substráty pro rozchodníky

Vzhledem k tomu, že rozchodníky představují hlavní rod sukulentních rostlin používaných na extenzivních zelených střechách v ČR, jsou v tabulce uvedeny příklady vlastností svrchních půdních horizontů z původních lokalit rozchodníků. Ty jsou porovnány se střešními substráty (B – spongilitový substrát, K – substrát na bázi liadreinu) z dlouhodobých vegetačních pokusů s rozchodníky (Dubský et al. 2022, Zahradnictví 2/2022). Jsou uvedeny rozbory z počátku vegetačního pokusu a po dvanácti letech od založení, na jaře 2023.

Základní fyzikální (SL, OHS) i chemické vlastnosti půdních substrátů tvořených humusovým horizontem byly výrazně ovlivněny mateční horninou. U všech hodnocených parametrů byl stanoven velký rozsah výsledných hodnot (viz tabulka). Nízká OHS a vysoký obsah SL byly stanoveny u humusových horizontů na skále s nízkým obsahem skeletu (např. vzorek LI-hadec). Vysoká OHS a nízký obsah SL byly naopak u půd s vysokým obsahem skeletu (např. LI-břidlice), tyto hodnoty byly srovnatelné s běžným extenzivním střešním substrátem (vzorek B).*

Text a foto: Ing. Marian Šinko, Ph.D., Ing. Hana Šímová, Ing. Martin Dubský, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v. v. i., Průhonice

Článek byl odborně recenzován. Použitá literatura je k dispozici u autorů. Financováno z institucionální podpory (VUKOZ-IP-00027073).

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 2/2024

Úvodní foto: Sempervivum tectorum a Sedum sexangulare, litozem na dolomitu, Itálie

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down