06.08.2009 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnocení odrůd třešní z VŠÚO v Holovousích

Z paleontologických nálezů víme, že třešeň se na našem území vyskytovala již v době ledové. Kulturní odrůdy vznikaly v dávnověku a to tam, kde žila kulturní společenství. Původ třešně ptačí zařazuje většina badatelů do Předoasijského genového centra. Ke vzniku kulturní rostliny vedl umělý výběr. Tímto výběrem vznikaly krajové odrůdy, výborně přizpůsobené podmínkám prostředí, v nichž vznikaly. Doba krajových odrůd v 19. století začala postupně ustupovat záměrnému šlechtění, vybíraly se nejvýnosnější formy a byly intenzivně šlechtěny druhy, které poskytovaly surovinu pro zajištění potravy.

Poznání zákonů dědičnosti umožnilo křížit nezávisle na náhodě. V případě ovocných plodin byl zájem nejdříve soustředěn na jabloně, až ke konci 19. století se začíná s křížením třešní a višní. Na počátku minulého století vznikají v některých státech šlechtitelské stanice a zahradnické ústavy ve kterých byly počátky záměrného křížení třešní. V Kanadě ve Vinelandu byla první křížení provedena již v roce 1917, u nás odtud známe odrůdy ´Vic´, ´Vista´, ´Vega´. V oblasti Britské Kolumbie v Summerlandu začal šlechtitelský program v roce 1936 a trvá zde doposud. Byly tam vyšlechtěny odrůdy ´Van´, ´Stella´, ´Summit´, ´Lapins´, ´Sweetheart´, ´Staccato´ a další.

Domácí šlechtění
V naší republice se začali zabývat ve VŠÚO v Holovousích problematikou šlechtění třešní Ing. Jiří Vondráček a Josef Kloutvor, kteří v polovině 60 let minulého století našli v Těchlovicích pozoruhodného semenáče, původně označeného názvem Těchlovická II. Jedná se o světově významnou odrůdu, která byla později registrována pod názvem ´Kordia´.
Na počátku 70. let minulého století byl ve VŠÚO v Holovousích ve spolupráci s německým ústavem v Dresden – Pillnitz vypracován plán křížení pro nový šlechtitelský program třešní. K hlavním cílům tohoto programu patřila i vhodnost ke zpracování plodů, vhodnost pro mechanizovanou sklizeň a odolnost květů k pozdním jarním mrazům. V současné době je kladen především důraz na velikost plodů, jejich pevnost a spolehlivou plodnost stromů. Z hlediska kompatibility s podnoží jsou ve VŠÚO v Holovousích zkoušeny perspektivní hybridy a odrůdy na slabě rostoucích podnožích, Gisela 5 a PHL-A.
V České republice je nyní registrováno více než 30 odrůd třešní, některé z nich jsou zařazeny v registru déle než padesát let. Ne všechny odrůdy jsou však vhodné pro každou lokalitu pěstování. Paleta odrůd je ale dostatečně široká a umožňuje pěstiteli si z nich vybrat ty nejvhodnější pro místní klimatické a půdní podmínky.

Hodnotící parametry
Experimentální výsadba byla založena v roce 2005, není pod závlahou. Jednoleté štěpovance na podnoži Gisela 5 vysazené ve sponu 5 x 1, jsou pěstovány ve tvaru vřetena. Násada plodů byla hodnocena bodovou stupnicí 1 –9, kde bodem 1 u každého znaku klasifikujeme jeho nejnižší úroveň (např. stromy bez násady), zatímco bodem 9 úroveň nejvyšší. Šířka plodu byla měřena v mm, jako průměr z pěti náhodně vybraných plodů vzorku. Průměrná hmotnost jednoho plodu v g je průměrem z 25 nebo 50 plodů sklizeného vzorku. Chuť je hodnocena subjektivně podle klasifikátoru bodovou stupnicí 1 – 9, kde 9 vyjadřuje nejlepší chuť. Pevnost plodů jako průměr z pěti plodů je od roku 2008 měřena na přístroji Durofel-Agro (licence CTIFL) v rozmezí hodnot 1– 99, kde vyšší hodnota znamená vyšší pevnost plodů. Procento prasklých plodů je ze vzorku 25 – 50 náhodně sklizených plodů v přepočtu na 100 plodů, délka stopky je udána v mm jako průměrná délka z pěti stopek.

Popis jednotlivých odrůd
Níže jsou porovnány fenologické a pomologické charakteristiky nově vyšlechtěných odrůd s odrůdami standardními.
´Kasandra´
Odrůda vznikla křížením odrůdy ´Burlat´ s kanadskou odrůdou ´Sunburst´ v roce 1995. Strom roste středně silně až silně. Vytváří vysoce kulovitou hustší korunu. Kosterní větve jsou nasazovány v ostřejším úhlu, odrůda obrůstá dobře plodonosným obrostem. Pomologicky patří do skupiny srdcovek. Plody jsou velké s průměrnou hmotností okolo 9 – 10 g. Průměrná výška plodu se pohybuje okolo 24 mm , šířka 27 mm a tloušťka 24 mm. Tvar plodu je široce kulovitý, v pestíkové části plochý. Slupka plodu má tmavě červenou barvu. Stopka plodu je středně dlouhá, průměrná délka je mezi 39 – 43 mm. Pecka je velká, kulatá. Dužnina je tmavě červené barvy, šťavnatá, dobré chuti, sladce navinulá. Šťáva barví dobře. Hodnoty refrakce jsou mezi 12 – 14 °B. Dužnina je středně pevná.
Sklízí se ve třetím třešňovém týdnu. Odrůda je vhodná pro přímý konzum i na zpracování. Do plodnosti vstupuje raně, plodí dobře. Kvete raně a je cizosprašná. Je citlivá k moniliové hnilobě plodů a k praskání plodů. Je však odolnější k poškození květů pozdními jarními mrazy a vůči napadení houbou Blumeriella jaapii. Odrůda je vhodná pro pěstování v intenzivních výsadbách na slabě rostoucích podnožích P-HL-A a Gisela 5. Na suchých stanovištích, pokud je vysazena na slabě rostoucích podnožích, doporučujeme závlahu.

´Early Korvik´
Vznikla po ozdravování odrůdy ´Korvik´ (kříženec odrůd ´Kordia´ a ´Vic´) jako její mutace s ranou dobou zrání. Strom roste středně silně. Vytváří vysoce kulovitou hustší korunu. Kosterní větve jsou nasazovány pod ostřejším úhlem, obrůstá dobře plodonosným obrostem. Pomologicky patří do skupiny chrupek. Plody jsou velké s průměrnou hmotností kolem 9 – 10 g. Průměrná výška plodu dosahuje 26 mm, šířka 26,5 mm a tloušťka 23 mm. Plody mají srdčitý tvar. Slupka plodu má tmavě hnědočervenou barvu. Stopka plodu je dlouhá, průměrná délka je mezi 45 – 50 mm. Pecka je velká, vejčitého tvaru. Dužnina je tmavě červené barvy, sušší, dobré chuti, navinule sladká. Šťáva barví dobře. Hodnoty refrakce jsou mezi 16 – 20,9 °B. Dužnina je tuhá. Sklízí se ve čtvrtém až pátém třešňovém týdnu. Odrůda je vhodná pro přímý konzum i zpracování. Do plodnosti vstupuje velmi raně, plodí dobře. Odrůda je cizosprašná. Doba květu je střední. Je odolnější k moniliové hnilobě plodů, napadení houbou Blumeriella jaapii. Dále je odolnější k praskání plodů a k poškození květů pozdními jarními mrazy. Odrůda je vhodná pro pěstování v intenzivních výsadbách na slabě rostoucích podnožích P-HL-A a Gisela 5. Na suchých stanovištích, pokud je vysazena na slabě rostoucích podnožích, doporučujeme závlahu.

´Fabiola´
Křížení kanadské odrůdy ´Van´ s českou odrůdou ´Kordia ´bylo provedeno v roce 1979 v Holovousích. Strom roste středně silně. Vytváří kulovitou středně hustou korunu. Kosterní větve jsou nasazovány pod tupějším úhlem, větve dobře obrůstají plodonosným obrostem. Pomologicky patří tato odrůda do skupiny chrupek. Plody jsou velké s průměrnou hmotností kolem 10 g. Průměrná výška plodu dosáhla 23,5 mm, šířka 26,5 mm a tloušťka 23 mm. Plody mají kulatý tvar. Slupka plodu má tmavě červenou barvu. Stopka plodu je středně dlouhá, průměrná délka kolísá mezi 40 – 43 mm. Pecka je středně velká, vejčitého tvaru. Dužnina má světle červenou barvu, je šťavnatá, dobré navinule sladké chuti. Šťáva barví středně až slabě intenzivně. Hodnoty refrakce kolísají mezi 15 až 20 °B. Dužnina je tuhá. Sklízí se v pátém až šestém třešňovém týdnu. Odrůda je vhodná jak pro přímý konzum, tak i pro zpracování. Do plodnosti vstupuje raně, plodí dobře. Kvete středně pozdně až pozdně a je cizosprašná. Je odolnější vůči moniliové hnilobě plodů, avšak středně citlivá k napadení houbou Blumeriella jaapii. Je odolnější vůči praskání plodů a proti poškození květů pozdními jarními mrazy. Odrůda je vhodná pro pěstování v intenzivních výsadbách na slabě rostoucích podnožích P-HL-A a Gisela 5. Na suchých stanovištích, pokud je vysazena na slabě rostoucích podnožích, doporučujeme závlahu.

´Tamara´
Křížení ruské odrůdy ´Krupnoplodnaja´ s kanadskou odrůdou ´Van´ bylo provedeno v roce 1987 v ovocnářském a vinohradnickém ústavu v Kišiněvě v rámci vzájemné mezinárodní spolupráce našeho ústavu s tímto partnerem
Strom roste středně silně. Vytváří kulovitou až vysoce kulovitou hustší korunu. Kosterní větve jsou nasazovány pod tupějšími úhly, obrůstají dobře plodonosným obrostem. Pomologicky patří do skupiny chrupek. Plody jsou velmi velké s průměrnou hmotností přesahujícími 12 g. Průměrná výška plodu dosahuje 26 mm, šířka 30 mm a tloušťka 26 mm. Tvar plodu je široce kulovitý až kulovitý, v pestíkové části plochý. Slupka plodu má červenou barvu. Stopka je středně dlouhá, její průměrná délka kolísá mezi 39 – 43 mm. Pecka je velká, kulatá. Dužnina je růžové barvy, šťavnatá, dobré chuti, velmi sladká. Šťáva však barví velmi slabě. Hodnoty refrakce kolísají kolem 20 °B. Dužnina je velmi tuhá. Sklízí se v šestém až sedmém třešňovém týdnu. Odrůda je vhodná především pro přímý konzum. Do plodnosti vstupuje raně, plodí dobře. Kvete středně raně a je cizosprašná. Je velmi citlivá na moniliovou hnilobu plodů a rovněž citlivá k napadení houbou Blumeriella jaapii. Vůči praskání plodů a k poškození květů pozdními jarními mrazy je středně citlivá.
Odrůda je vhodná pro pěstování v intenzivních výsadbách na slabě rostoucích podnožích P-HL-A a Gisela 5. Na suchých stanovištích, pokud je vysazena na slabě rostoucích podnožích, doporučujeme závlahu.

´Justyna´
Odrůda byla vyšlechtěna v Holovousích v roce 1979 křížením odrůdy ´Kordia´ s americkou odrůdou ´Starking Hardy Giant´. Strom roste středně silně až silně. Vytváří rozložitou převislou korunu. Větvení stromu je střední až hustší. Kvete raně až středně raně. A je cizosprašná. Sklízí se koncem pátého až začátkem šestého třešňového týdne. Je vhodná pro přímý konzum i pro zpracování. Do plodnosti vstupuje raně, plodí dobře. Pomologicky patří do skupiny chrupek. Plody jsou velké s průměrnou hmotností kolem 9 –10 g. Průměrná výška plodu se pohybuje mezi 23 – 24 mm , šířka 26 – 27 mm a tloušťka 21 – 22 mm. Tvar plodu je široce kulovitý, v pestíkové části plochý. Slupka plodu má hnědočervenou barvu. Stopka plodu je dlouhá, její průměrná délka kolísá mezi 40 – 50 mm. Pecka je střední velikosti, kulatá. Dužnina má světle červenou barvu a je středně šťavná. Její chuť je velmi dobrá, sladká až velmi sladká. Hodnoty refrakce kolísají mezi 16 – 20 °B. Dužnina je tuhá. Na suchých stanovištích, pokud je vysazena na slabě rostoucích podnožích, doporučujeme závlahu. Je vhodná i do oblastí s vyšším úhrnem dešťových srážek, protože je odolnější k praskání plodů. Odrůda je vhodná pro pěstování na slabě rostoucích podnožích P-HL-A a Gisela 5 v intenzivních výsadbách.

´Lívia´
Odrůda byla vyšlechtěna v Holovousích křížením kanadské odrůdy ´Van´ s odrůdou´Kordia´. Patří do skupiny chrupek, je cizosprašná. Strom roste středně silně, polovzpřímeně. Průměrně obrůstá plodonosným obrostem. Odrůda kvete středně raně. Je odolnější k poškození květů pozdními jarními mrazy. Plody jsou velké o hmotností kolem 10 g. Průměrná šířka plodu se pohybuje kolem 26 mm. Tvar plodu je srdčitý, v pestíkové části plochý. Slupka plodu má tmavě červenou barvu, dužnina je růžová, šťavnatá, dobré chuti, navinule sladká. Hodnoty refrakce jsou mezi 16 – 20 °B. Plody jsou tuhé. Stopka je velmi dlouhá. Sklízí se v pátém až šestém třešňovém týdnu. Do plodnosti vstupuje raně, plodí dobře. Je odolnější k praskání plodů, středně citlivá k napadení houbou Blumeriella jaapii a monilii plodů. Odrůda je vhodná pro pěstování v intenzivních výsadbách na slabě rostoucích podnožích P-HL-A a Gisela 5.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down