06.11.2012 | 04:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnocení kvalitativních parametrů u nové odrůdy révy vinné Savilon

Souhrn
Savilon je nová odrůda révy vinné se zvýšenou odolností k houbovým chorobám. Vznikla jako křížení odrůd Rakiš x Merlan. Pochází ze šlechtitelské práce v České republice. Cílem práce bylo vyhodnocení kvalitativních parametrů a porovnání s kontrolní odrůdou Ryzlink rýnský. Ve všech kvalitativních parametrech byl Savilon hodnocený lépe než kontrolní odrůda. Savilon dosáhl následujících hodnot kvalitativních parametrů: cukernatost (21,37°NM), titrovatelné kyseliny (7,76 g/l), obsah kyseliny vinné (6,20 g/l), obsah kyseliny jablečné (3,63 g/l), hodnota pH (3,27). Savilon je velmi kvalitní odrůda vhodná pro ekologické vinohradnictví.

Réva (Vitis spp.) patří mezi ekonomicky nejvýznamnější ovocné druhy v celosvětovém měřítku. Rod Vitis L. zahrnuje více než 50 různých druhů, avšak nejrozšířenějším a nejpěstovanějším druhem je réva vinná (Vitis vinifera L.). Ve 2. polovině 19. století byly do Evropy zavlečeni původci nebezpečných houbových chorob révy vinné: Plasmopara viticola, původce plísně révy a Erysiphe necator, původce padlí révy. Kořenový systém révy vinné (Vitis vinifera L) byl významně zasažený a poškozovaný mšičkou révokazem (Dactulosphaira vitifoliae). Producenti révových sazenic a výzkumníci se začali zabývat myšlenkou na využití šlechtění v boji s těmito nebezpečnými patogeny. V roce 1878 formuloval francouzský vědec Alexis Millardet, základní myšlenku, která ovlivnila šlechtění révy vinné na další období. Cílem šlechtitelů bylo spojení rezistentních vlastností amerických divokých druhů Vitis spp. a kvality vína evropské révy vinné, Vitis vinifera L. (Millardet, 1885).
Využití přirozené rezistence může být vhodnou alternativou k intenzivnímu používání pesticidů proti chorobám révy vinné. Ve strategii šlechtění na rezistenci k chorobám je proto hlavní výzvou stálost rezistence, protože rostliny révy jsou pěstované ve vinicích i desítky let (Peressotti aj., 2010). Šlechtění révy vinné směřovalo od počátku k získání „ideální révy“, která by byla rezistentní ke všem zmíněným patogenům. Cílem proto bylo získat odrůdu révy vinné, kterou by bylo možné pěstovat jako pravokořennou, tzn. disponovala by rezistencí k révokazu, a zároveň byla rezistentní k původcům plísně révy a padlí révy. Tehdejší genetické znalosti ale považovaly rezistenci za polygenní znak, což znemožnilo vznik ideální révy. Šlechtění proto bylo postupně rozdělené na získání podnoží rezistentních k révokazu a odrůd odolných k původci plísně révy. Teprve později, kolem roku 1970, se jako další šlechtitelský směr přidalo šlechtění na rezistenci k padlí révy (Kozma, 2002).
Ze šlechtitelského směru zaměřeného na získání odrůd odolných k houbovým chorobám pochází také odrůda Savilon. Savilon je nová odrůda révy vinné se zvýšenou odolností k houbovým chorobám. Odrůda pochází ze šlechtitelské práce Doc. Ing. Miloše Michlovského, DrSc. a kolektivu. Odrůda byla zapsaná do Státní odrůdové knihy 31.12.2010. Ochranná práva k odrůdě byla udělená 26.2.2011. Udržovatelem odrůdy a majitelem ochranných práv je subjekt 604-Ing. Miloš Michlovský, CSc. (www.ukzuz.cz). Savilon pochází z křížení Rakiš x Merlan a je známý také pod svým šlechtitelským označením BV-19-88.
Vrchol mladého letorostu je světle zelený, téměř lysý. List je středně velký, výrazněji trojlaločnatý, hladký. Řapíkový výkrojek je otevřený. Hrozen je středně velký až velký, dlouhý. U základu třapiny je vícekrát rozvětvený. Uspořádání bobulí v hroznu je středně husté až řidší. Bobule je malá, lehce oválná, v plné zralosti zlatožlutá až lehce narůžovělá. Cílem práce je na základě dlouhodobého pozorování vyhodnotit kvalitativní parametry odrůdy Savilon a porovnat je s kontrolní odrůdou Ryzlink rýnský.

Materiál a metodika
Hodnocení probíhalo v letech 2006–2011 ve vinici a laboratořích ústavu vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity. Hodnocené odrůdy (Savilon, Ryzlink rýnský) jsou pěstované v pokusné vinici Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Vinice se nachází ve viniční trati „Na Valtické“ v Lednici na Moravě. Vinice je pěstovaná ve sponu 2,2 x 1 m, s Guyotovým řezem na deset oček na keř. Rok výsadby vinice je 1993. Odrůdy jsou vysazené na podnoži 5C.

Text a foto Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Ing. Petra Bábíková, DiS., Ing. Michal Kumšta, Ústav vinohradnictví a vinařství, Mendelova univerzita v Brně

Článek byl odborně recenzován.

Seznam použité literatury je k dispozici u autora a redakce časopisu.

Celý text článku nalezente v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 3/2012

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down