Hodnocení genových zdrojů révy vinné – Modré stolní odrůdy révy vinné

V kolekci genových zdrojů révy vinné v Lednici bylo hodnoceno jedenáct modrých stolních odrůd révy vinné. Statistické vyhodnocení znázorňuje podobnost mezi jednotlivými odrůdami. Pro komerční pěstování v podmínkách České republiky jsou vhodné odrůdy Aivaz, Alden, Moldova a Nero. Některé z hodnocených odrůd je možné využívat také ve šlechtění odrůd se zvýšenou odolností k houbovým patogenům.
Evaluation of grapevine genetic resources – Blue table grape varieties
Summary
In the collection of grapevine genetic resources in Lednice were assessed eleven blue table grape varieties. Statistical evaluation shows the similarity between the varieties. For commercial cultivation in the Czech Republic are suitable varieties Aivaz, Alden, Moldova and Nero. Some of the evaluated varieties can be used also in breeding varieties with the aim of improved resistance to fungal pathogens.

Pěstování stolních odrůd révy vinné na přímý konzum hroznů nemá v severních vinohradnických oblastech tradici, právě díky vysokým nárokům stolních odrůd révy vinné na klimatické podmínky. Korpus a kol. (1990) navrhují, že pro pěstování stolních hroznů je důležité, aby se vytvořil co nejširší sortiment odrůd a to z hlediska dozrávání – od velmi raných až po pozdní. Hajdu a kol. (2000) uvádí následující představy o stolních odrůdách. U stolních odrůd hrají velikost a pěkný vzhled bobule velkou úlohu. Vzhled hroznu závisí na jeho tvaru a hustotě, a dále na jednotnosti zrání a barvě bobule. Bobule, které jsou vynikající v chuťových a aromatických látkách jsou velmi oblíbené. Také poměr cukrů a kyselin charakterizuje bobule a upozorňuje na jejich kvalitu, stravitelnost a použitelnost. Stavba slupky bobulí a konzistence dužninu určují hodnotu zejména při balení a transportu. Dužnina bobule má být ve fázi technologické zralosti chrupkavá.

Cílem hodnocení genových zdrojů révy vinné je proto popsat jednotlivé odrůdy a vybrat perspektivní odrůdy do dalšího pěstování a šlechtění

 

Text Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 8/2014

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down