11.02.2019 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnocení citlivosti vybraných odrůd jabloní k fytoplazmové proliferaci jabloně

Během let 2017 až 2018 byl prováděn výzkum citlivosti k fytoplazmové proliferaci jabloně, a to u odrůd Šampion Reno II., Red Spring, Red Idared a Rozela. Byly založeny pokusné varianty na podnožích jabloňový semenáč, M9 a MM106, které byly inokulovány dvěma izoláty Candidatus Phytoplasma mali s různou virulencí. Pokusné rostliny byly hodnoceny na výskyt symptomů a v listopadu 2018 testovány na přítomnost fytoplazmy metodou kvantitativní PCR (real-time PCR). Odrůda Šampion Reno II. byla klasifikována jako citlivá, odrůda Red Spring jako mírně citlivá a Rozela jako odrůda tolerantní. Odolnost prokázala odrůda Red Idared. Na vnímavost odrůdy byl potvrzen vliv použitého typu podnože, kdy se nejcitlivěji projevila MM106. M9 se ukázala jako odolná. Významně se ukázal též vliv virulence konkrétního izolátu fytoplazmy.

Na základě výsledků prováděné studie lze klasifikovat odrůdu Šampion Reno II. jako citlivou k fytoplazmové proliferaci jabloně a odrůdu Red Spring jako mírně citlivou. Odrůda Rozela se během studie projevila jako tolerantní. Odolnost prokázala odrůda Red Idared. Během pokusu byl potvrzen vliv použitého typu podnože, kdy se nejcitlivěji projevila podnož semenná. Podnož M9 se ukázala jako odolná. Během pokusu se potvrdila též variabilita virulence izolátů fytoplazmy, která může škodlivosti infekce ovlivnit celkem významně. Je však nutné připomenout, že průběh výzkumu mohl být do určité míry ovlivněn dalšími faktory, jako jsou např. extrémní vysoké teploty během letních měsíců, doprovázející odběry inokulačních oček a ovlivňující etologii fytoplazmy v rostlině. Tabulka předkládá výsledky hodnocení symptomů a testování přítomnosti fytoplazmy pomocí real-time PCR u jednotlivých rostlin.*

Výsledky testování PCR a hodnocení symptomů
OdrůdaPodnožTyp izolátuČ. rostlinyVýsledek testu PCRVýsledek hodnocení symptomůOdrůdaPodnožTyp izolátuČ. rostlinyVýsledek testu PCRVýsledek hodnocení symptomůOdrůdaPodnožTyp izolátuČ. rostlinyVýsledek testu PCRVýsledek hodnocení symptomů0drůdaPodnožTyp izolátuČ. rostlinyVýsledek testu PCRVýsledek hodnocení symptomů
Šampion Reno II.jabl. sem.K -1. -0Red Springjabl. sem.K -1. -0Red Idaredjabl. sem.K -1. -0Rozelajabl. sem.K -1. -0
2. -02. -02. -02. -0
B. S.1. +++0B. S.1. -0B. S.1. +++0B. S.1.pp0
2. +02. -02. -02. +++0
3.pp03.pp03.pp03. +++0
4. +++04. -04. +++04. +++0
G.D. Z.1. +0G.D. Z.1. -0G.D. Z.1. +0G.D. Z.1.  ++0
2. -02. -02. +02. +0
3.pp03.pp03. -03. +0
4.pp04. -04.pp04. +0
M9K -1. -0M9K -1. -0M9K -1. -0M9K -1. -0
2. -02. -02. -02. -0
B. S.1. -0B. S.1. -0B. S.1. -0B. S.1. -0
2. -02. -02. -02. -0
3. -03. +++1/metlovitost3. -03. -0
4. -04. -04. -04. -0
G.D. Z.1. -0G.D. Z.1. -0G.D. Z.1. -0G.D. Z.1. -0
2. -02. -02. -02. -0
3. -03. +03. -03. -0
4. -04.pp04. -04. -0
MM106K -1. -0MM106K -1. -0MM106K -1. -0MM106K -1. -0
2. -02. -02. -02. -0
B. S.1.pp1/metlovitostB. S.1. -0B. S.1. +++0B. S.1. +++0
2. +++3/metlovitost2. +++1/metlovitost2. -02.  ++0
3. +++1/ metlovitost3. +++1/metlovitost3. -03. +++0
4. +++2/letní kvetení, zvětšené palisty4.  ++1/metlovitost4. -04. -0
G.D. Z.1.  ++0G.D. Z.1. -0G.D. Z.1. +0G.D. Z.1. -0
2. +02. -02. -02. -0
3. +03. -03. -03. -0
4. -04. -04. -04. -0

 

Text

Ing. Jana Suchá,1

RNDr. Radek Čmela, Ph.D.,1

Mgr. Lucie Valentová,1

Ing. Martina Rejlová,1

Tomáš Letocha,2

1Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o.

2Ökoplant international s. r. o.

Foto J. Suchá

Článek byl odborně recenzován.

Použitá literatura je k dispozici u autorů.

Výzkum projektu byl prováděn za finanční podpory MZe NAZV v projektu QJ1510352 a zároveň byla využívána infrastruktura OVI z podpory MŠMT LO1608.

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví č. 2/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down