28.07.2005 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnocení citlivosti odrůd okurek nakladaček k viru ZYMV

Přestože se u nás v poslední době stále méně ekonomicky vyplácí pěstování okurek nakladaček, je pro naše pěstitele důležité používat odrůdy, které vykazují dostatečně vysoký výnosový potenciál a relativní odolnost vůči chorobám. Kromě nejvýznamnější houbové choroby okurek nakladaček – plísně okurkové (Pseudoperenospora cubensis), omezuje již od roku 1997 kvalitu a výši výnosu také žlutá virová mozaika cukety (Zucchini yellow mosaic virus – ZYMV).

ZYMV je typickým potyvirem
Přezimování viru bylo podle literárních pramenů v České republice potvrzeno na heřmánkovci přímořském (Tripleurospermum maritimum L.), ptačinci žabinci (Stellaria media L.) a na jeteli plazivém (Trifolium repens L.). Na přenosu viru se nejvíce podílí mšice bavlníková a broskvoňová (Aphis gossypii a Myzus persicae) a také další. Podle zahraničních výzkumů byl potvrzen také přenos semenem u bezslupkaté tykve (Cucurbita pepo var. styriaca) a odrůd ´Delicia´, ´Arjihei´, ´Miyako´ tykve velkoplodé (Cucurbita maxima). Symptomy napadení se projevují na listech barevnými mozaikami a na plodech zejména boulovitostí. V polních podmínkách se na okurkách nakladačkách začíná virus objevovat koncem června a v první polovině července.

Možnosti ochrany
K základním ochranným opatřením patří ochrana proti vektorům přenosu. K přímé chemické ochraně proti mšicím lze doporučit registrované přípravky na bázi diazionu, dimethoatu a pirimicarbu. V USA a Izraeli se v menší míře provádí tzv. Cross-protection. Metoda je založena na mechanické inokulaci pěstovaných rostlin mírným kmenem viru (zejména kmen ZYMV – WK), který zabrání rozvoji agresivnějšího kmene v rostlině. V současnosti se u tykví stále více uplatňují odrůdy s vneseným genem rezistence z tykve muškátové (Cucurbita moschata) a ekvádorské (Cucurbita equadorensis). Literární zdroje uvádějí tolerantní odrůdy ´Puma´ a ´True French´ u Cucurbita pepo a také odrůdu ´Mastil´ F1 u tykve keříčkové (cuketa). U okurek je presentována jako tolerantní vůči ZYMV odrůda ´Dina´ F1 a z Číny pocházející odrůda ´Zhongnong 8´ a ´Heipeitakua´. Jako rezistentní je uváděna Cucurbita moschata ´Menina´.
Výzkum na zahradnické fakultě
Na zahradnické fakultě v Lednici (MZLU v Brně) byl v letech 2002 – 2003 prováděn výzkum zaměřený na sledování citlivosti sortimentu 40 odrůd okurek nakladaček k napadení virem ZYMV.
Polní pokus byl založen ve dvou pokusných variantách (inokulované a kontrolní) na pozemcích Zahradnické fakulty, Ústavu zelinářství a květinářství v Lednici. Výsev byl prováděn na počátku května do hnízd po 2 – 3 semenech, ve sponu 1,2 x 0,3 m. Po vzejití byly rostliny jednoceny. Varianty byly odděleny vzdálenostní a mechanickou bariérou a obě byly kryty bílou netkanou textilií (Pegas Agro 17 g/m2) až do doby kvetení. Obě varianty byly zavlažovány pomocí kapkové závlahy. Inokulovaná varianta byla očkována ve stádiu dvou pravých listů inokulem (homogenát listů virem infikované tykve). V sezóně 2002 se aplikoval po výsevu herbicid Alanap a v roce 2003 byl povrch půdy mulčován černou netkanou textilií (Pegas Agro 50 g.m-2). Pokus byl ošetřován v týdenních intervalech pomocí chemické ochrany proti mšicím a proti plísni okurkové podle platné metodiky ochrany rostlin.
Ze sledovaných, pro pěstitele důležitých znaků, byl hodnocen hospodářský (tržní) výnos představovaný sumou výnosu I., II. a III. velikostní třídy (podle ON 569211), dále celkový výnos a výnos plodů se symptomy napadení ZYMV. Byl hodnocen také celkový stupeň napadení virem ZYMV. K hodnocení korelačních vztahů bylo sledováno napadení plísní okurkovou.
Závěry
Na základě získaných dvouletých výsledků lze vyhodnotit následující závěry:
 Termín nástupu viru ZYMV závisí na průběhu počasí.
 Virus ZYMV se objevuje v porostu okurek nakladaček koncem června a na počátku července.
 Ve zkoušeném sortimentu nebyla nalezena rezistentní odrůda vůči ZYMV.
 Sledované odrůdy s hrubě řídce bradavičnatými plody byly z hlediska intenzity napadení ZYMV relativně méně napadeny něž odrůdy s plody jemně hustě bradavičnatými.
 Nejnižší celkový stupeň napadení ZYMV byl zaznamenán u odrůd ´Admira´ F1, ´Regina´ F1, ´Royal´ F1 a také ´Dalila´ F1.
 Byl zjištěn nejranější nástup do sklizně u odrůd ´Duet´ F1, ´Othello´ F1, ´Charlotte´ F1, ´Harmonie´ F1, ´Marinda´ F1 a ´Melody´ F1 to o deset až 14 dní oproti ostatním sledovaným odrůdám.
 Vlivem napadení virem ZYMV dochází ke snížení výnosu plodů.
 Odrůdy s vysokým výnosovým potenciálem (´Duet´ F1, ´Melody´ F1, ´Harmonie´ F1, ´Anuschka´ F1, ´Blanka´ F1, ´Regina´ F1, ´Othello´ F1 a další) dosahovaly přesto vysokého tržního výnosu i při relativně vysokém stupni napadení ZYMV.
 K odrůdám s nejvyšším tržním výnosem patřily ´Duet´ F1, ´Dalila´ F1, ´Donja´ F1, ´Harmonie´ F1, ´Admira´ F1, ´Asterix´ F1, ´Blanka´ F1 i ´Regina´ F1.
 Nejnižší celkový i tržní výnos byl zaznamenán v obou letech u odrůd ´Fatima´ F1, ´Hana´ F1 a ´Nora´ F1.
 Tržní výnos představoval u odrůd ´Duet´ F1, ´Harmonie´ F1, ´Marinda´ F1, ´Opera´ F1, ´Othello´ F1 a také ´Donja´ F1 v průměru až 68 % z celkového výnosu.
 Byl zjištěn kladný korelační vztah mezi napadením virem ZYMV a napadením plísní okurkovou. Sledované odrůdy vykazující výrazné napadení virem ZYMV byly i relativně silně napadeny plísní okurkovou.Vlivem nakrytí půdy černou netkanou textilií v roce 2003 a dobrým klimatickým podmínkám došlo k čtyřnásobnému nárůstu výnosu plodů.
Shrnutí
Závěrem lze konstatovat, že virus ZYMV snižuje výnosový potenciál odrůdy. Výsevem raných odrůd a mulčováním černou netkanou textilií lze dosáhnout dobrých výnosů i při relativně vysokém infekčním tlaku choroby.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down