Hnojení extenzivních zelených střech

Minerální substráty pro založení extenzivních zelených střech se dodávají s nízkou dávkou startovacích rozpustných hnojiv, případně nevyhnojené. Pro přihnojování během vegetace je rozšířené používání hnojiv s řízeným uvolňováním. Tato hnojiva se aplikují po založení vegetace na povrch substrátu a následně jednorázově na počátku každé další vegetační sezóny. Je možné použít i zásobní hnojiva s pozvolným uvolňováním živin, případně i alternativní organická hnojiva. Dávky těchto hnojiv je možné podle jejich dlouhodobého účinku rozdělit a část hnojiva aplikovat v průběhu vegetační sezóny.

U střešních substrátů se obecně doporučuje nižší obsah živin. Při nadbytku se nadměrně znečišťují odtokové vody, rostliny rostou příliš bujně a jsou citlivější na stres (sucho, chlad). Na živiny chudý substrát podporuje rozmanitější vegetaci a předchází dominanci bujně rostoucích druhů.

Uvedené dávkování hnojiv při přípravě substrátů a přihnojování během vegetace vychází z doporučení z odborné literatury (Fischer et Jauch 2003; normy FLL 2019), hodnocení dlouhodobých vegetačních pokusů založených ve VÚKOZ v letech 2011–2013 a hodnocení realizací zelených střech ve spolupráci s firmou Acre, s. r.o. Obsahy živin v hnojivech jsou uvedeny v oxidech a v prvcích, dávky jednotlivých živin jsou uvedeny pouze v prvcích.

Obsah živin v substrátech

Při přípravě extenzivních střešních substrátů se používá nízká startovací dávka rozpustných NPK hnojiv, v rozmezí 0,5–0,6 g/l substrátu (kg/m3). Dávka hnojiva se volí podle obsahu živin, především dusíku, tak aby se dodané množství této živiny pohybovalo v rozmezí 70–75 mg/l substrátu. Při modelovém použití NPK hnojiva YaraMilla Complex v dávce 0,6 g se na litr substrátu dodalo zhruba 70 mg N, 30 mg P a 90 mg K, což představuje optimální poměr hlavních živin. Při pozdějším založení zelené střechy se hnojení dusíkem řídí podle termínu výsadby. Od září se pro základní hnojení substrátů používají PK hnojiva bez dusíku nebo se používají nevyhnojené substráty.

V tabulce 1 je uvedeno dávkování hnojiv, které byly použity při přípravě modelových střešních substrátů zařazených do maloplošného vegetačního pokusu z roku 2012. V pokuse bylo použito NPK hnojivo YaraMila Complex, PK hnojení – směs superfosfátu a síranu draselného a nevyhnojený substrát. Alternativu k hnojivu YaraMila Complex představuje klasické NPK hnojivo a kombinaci P a K hnojiv lze nahradit granulovaným PK hnojivem.

Množství dodaných živin je vyjádřeno v mg/l substrátu i v g/m2 při výšce substrátu 8 cm. Pokud použijeme substrát s dávkou NPK hnojiva 0,6 g/l, pak při mocnosti substrátu 8 cm dodáme na m2 5,6 g dusíku v rozpustné – startovací formě. Toto množství odpovídá doporučované roční dávce pro extenzivní střechy (5 g N/m2) v zásobních hnojivech.

Text a foto Ing. Hana Šímová, Ing. Martin Dubský, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 5/2022.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down