28.01.2005 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Harmonizace kontroly čerstvého ovoce a zeleniny - Velká Británie, Guildford

V červnu letošního roku proběhl již počtrnácté ve školicím centru HMI (Horticultural Marketing Inspector ) v Guildfordu (Velká Británie) mezinárodní kurz Harmonizace kontroly čerstvého ovoce a zeleniny. Pořadatelem těchto každoročních setkání zástupců inspekčních služeb je DEFRA - Department for Environment Food & Rural Affairs, Velká Británie.

Jako tradičně se kurzu účastnili představitelé kontrolních orgánů odpovědných za kontrolu čerstvého ovoce a zeleniny z více jak 40 států Evropy i mimoevropských jako např. Jihoafrické Republiky či Nového Zélandu.

Guildfordský kurz Harmonizace kontroly čerstvého ovoce a zeleniny je založen na prezentacích norem EU, které přednáší lektoři školicího centra HMI. Další neméně důležitou částí programu kurzu jsou vzájemné diskuse, ve kterých jsou uplatňovány názory a zkušenosti nejen lektorů, ale také zástupců kontrolních orgánů. Tyto poznatky jsou významné nejen z hlediska další kontroly, ale vychází rovněž ze zkušeností pěstitelských zemí a také z pohledu zájmu spotřebitelů.
Cílem semináře je sjednocení názoru na hodnocení různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny, neboť v mnoha normách EU nejsou požadavky na kvalitu v jednotlivých jakostních třídách jednoznačně ohraničeny. V těchto případech potom může dojít ke sporným hodnocením ze strany inspekčních orgánů. V jednotlivých lekcích jsou používány jak vzorky, tak fotografie hodnocených produktů, které jsou zařazovány do jakostních tříd. Demonstrace zjištěných vad a nedostatků a vzájemná diskuse všech zúčastněných tak napomáhá ke sjednocení názorů na hodnocení a navržení dalšího postupu při kontrolách. Na program letošního kurzu bylo zařazeno hodnocení jakosti žampionů, zpracovaných produktů, jablek, broskví, cuket, mandlí, kiwi, citrusových plodů a mix-balení ovoce a zeleniny.
Diskutovanou problematickou otázkou u žampionů bylo znečištění hub a otlaky. Nařízení Komise (ES) č. 982/2002, které je platné pro kontrolu požadavků na jakost u žampionů, povoluje v minimálních požadavcích jen houby čisté, vyjma malých stop substrátu, což je rozporuplné při hodnocení v jednotlivých jakostních třídách.
U zpracovaných produktů se jedná vždy o balení produktů pro spotřebitele, které jsou nějakým způsobem upraveny a z tohoto důvodu je nelze posuzovat podle jednotlivých norem. Jedná se např. o půlené melouny, půlené hlávkové zelí nebo jinak upravené salátové okurky. Tato balení jsou velice častá na trhu Velké Británie a i v dalších zemích EU a měla by být kontrolována ve všech stádiích obchodování. V České republice je úprava plodů tímto způsobem tolerována jako služba pro zákazníka, za předpokladu splnění podmínek čistoty balení, obalu a vhodné úchovy. V současné době je pracovní skupinou expertů při Komisi EU projednáván návrh pro hodnocení požadavků na jakost u těchto produktů. Některé upravené produkty mohou být posouzeny podle norem, např. řapíkatý celer nebo pór, neboť normy povolují zkrácení listů a nehovoří se o délce krácení, přičemž je dodržen minimální požadavek všech norem pro čerstvé ovoce a zeleninu – produkty jsou celé, nedotčené.
Jablka
Častým defektem, který je možno nalézt při destruktivních kontrolách jablek, je sklovitost. Některé odrůdy trpí touto vadou více než ostatní, např. odrůdy ’Fuji’ a ’Gloster’. V případě většího poškození dužniny je možné zjistit vadu již na povrchu plodu. Pokud není sklovitost příliš rozšířena, lze zařadit plody do II. jakostní třídy. Dalším problémem projednávaným v diskusi byly tvarové deformace jablek v různých třídách jakosti.
Broskve
Při hodnocení broskví bylo diskutovanou otázkou poškození pecky a dužniny, kdy v některých případech je možno zjistit tuto vadu při hodnocení jakosti bez destrukce plodu. Nařízení Komise (ES) č. 2335/1999 dále stanoví velikost povrchových poškození slupky, což však vzhledem k velikostnímu třídění není ideální řešení, neboť u nejmenší skupiny (příčný průměr 51 – 56 mm) tento povolený limit může zasahovat velkou většinu povrchu plodu. Skvrny na plodech by se neměly příliš odlišovat od barvy plodu.
Cukety
Před zahájením kurzu obdrželi účastníci fotografie poškození cuket. V diskusi bylo dále projednáváno zařazení plodů s tímto poškozením, kdy byl brán v úvahu jeho další možný vývoj. Rovněž tvarové deformace jsou častým výskytem při kontrolách plodů. Plody s deformacemi způsobenými při vývoji plodu by měly být vyřazeny z obchodování. Dalším nedostatkem zjišťovaným při kontrolách je nedodržení (překročení) požadované hmotnosti plodů.
Mandle ve skořápce
Skupinou expertů při Komisi EU je v současné době projednáván návrh nařízení pro mandle ve skořápce, neboť tato norma existuje jako norma UNECE.
Pro posouzení dodávky při hodnocení mandlí je důležité provést správný odběr vzorků. Problémy jsou zjišťovány zejména v poškození skořápky a nedodržení požadavků na jakost u jader. Vyloučeny z obchodování jsou jádra hořká a čerstvá s přilehlou slupkou. Skvrny na jádrech by neměly příliš kontrastovat s přirozenou barvou.
Kiwi
Kiwi patří ve Velké Británii mezi nejoblíbenější produkty a objem dovozu mezi největší dodávky. Diskutabilní problém v normě je výskyt škůdců, kdy minimální požadavky povolují plody prakticky prosté škůdců. Ve skutečnosti je tato vada zjišťována velmi často a měla by být tolerována v co nejmenší míře. Na druhé straně tvarové defekty, které dále neovlivní jakost plodů by měly být posuzovány shovívavě.
Norma na citrusové plody, Nařízení Komise (ES) č. 410/1990, nestanoví limity pro povrchové poškození kůry (stříbřitost, rzivost) a proto je nutné sjednotit pohledy hodnocení a zařazení do jednotlivých jakostních tříd. V některých případech je těžko rozlišit, zda původcem poškození je způsobeno např. poškrábáním plodu větvemi stromu nebo napadení škůdcem. Plody s vadami kůry způsobenými napadením škůdce nemohou být obchodovány.
Mix-balení ovoce a zeleniny
Teprve rok platné Nařízení Komise (ES) č. 48/2003 umožňuje prodej maloobchodních balení obsahujících různé druhy čerstvého ovoce a zeleniny. Balení však musí splňovat podmínky označení a požadavky na jakost. Pokud balení obsahuje produkt, pro který není stanovena obchodní norma, musí tento produkt splnit minimální požadavky dané tímto nařízením. Při hodnocení těchto balení je třeba provést kontrolu označení a dále destruktivní hodnocení, respektive hodnocení jednotlivých druhů v obalu, neboť častými závadami je nedodržení požadavků na jakost, kdy vady nejsou přes obal vidět. Dále je třeba při kontrole rozlišit, zda se jedná o produkty čerstvé nebo nějakým způsobem upravené, což v tomto případě nepodléhá hodnocení podle tohoto nařízení.
Perishables Handling Centre
V další části programu kurzu proběhla exkurze účastníků Perishables Handling Centru na letišti Heathrow v Londýně. Perishables Handling Centre – British Airways World Cargo Heathrow působí v nové podobě od srpna 1999. V tomto centru jsou shromažďovány veškeré potraviny živočišného a rostlinného původu, které jsou letecky přepravovány na Heathrow. Centrum se rozkládá na ploše 6840 m2 a kapacita proclených potravin je 90 000 tun ročně, denně zde prochází kontrolou asi 120 kontejnerů s potravinami, což představuje zhruba 250 tun. Centrum tvoří několik speciálních oddělení pro příjem kontejnerů s potravinami, vlastní kontrolu a několik balíren čerstvého ovoce a zeleniny, kde je zpracováváno přibližně 70 % dodávek. Tyto výrobky jsou určeny dále výhradně pro supermarkety a před jejich expedicí prochází přísnou kontrolou pracovníků balírny. Převážná část dodávek obsahujících balení pro spotřebitele je určena přímo pro určité druhy supermarketů a označení obalů podle standardů EU a dalších požadavků supermarketů probíhá již v zemi původu, např. dodávky z Ghany určené pro supermarkety Tesco, Marks and Spencer. Kromě čerstvého ovoce a zeleniny prochází kontrolou také masné a mléčné výrobky, ryby a mořští živočichové – v množství přibližně 10 tun týdně a to jak v živém či mrtvém stavu. Inspektoři HMI zde provádí kontrolu dodávek čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích zemí. Centrum obsahuje rozsáhlé skladovací prostory pro uskladnění různých druhů čerstvé ovoce a zeleniny, upravených produktů ve formě ovocných a zeleninových salátů a dále sklady pro řezané květiny.
Carmel – dovozce čerstvého ovoce a zeleniny z Izraele
Druhou částí exkurze byla návštěva společnosti CARMEL – dovozce čerstvého ovoce a zeleniny z Izraele. Společnost byla vytvořena skupinou izraelských pěstitelů. V převážné většině se jedná o dovoz tropických plodů, fíků, datlí, bylin a také květin. Čerstvé ovoce a zelenina se dováží již v baleních pro spotřebitele podle požadavků jednotlivých supermarketů. Společnost má zastoupení v mnoha zemích Evropy a USA. Dovoz je kontrolován manažery jakosti jak před jeho uskutečněním, tedy v Izraeli, tak po přijetí dodávky a před její expedicí do tržní sítě.

Pro vysokou úroveň, připravenost a profesionalitu ze strany lektorů při hodnocení jakosti ovoce a zeleniny, byl tento kurz velmi kladně hodnocen všemi účastníky. Účastí na kurzu lze získat cenné poznatky, týkající se systému kontrol jakosti čerstvého ovoce a zeleniny ve státech EU i v nečlenských zemích. Většina zástupců kontrolních orgánů se kurzu účastní opakovaně, neboť je to jedna z příležitostí k výměně informací v obchodování s ovocem a zeleninou a problémy s různými komoditami vyskytujícími se na světovém trhu. V neposlední řadě je seminář příležitostí k navázání spolupráce a možnosti získat kontakty na jednotlivé představitele inspekčních orgánů zabývajících se kontrolou ovoce a zeleniny.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down