10.06.2014 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Groot Groen ovládla nejen zeleň

Ryze odborný mezinárodní školkařský veletrh Groot Groen Plus, který se každoročně koná v nizozemském Zundertu, zaznamenal v letošním roce několik změn. Tou nejpatrnější bylo přesunutí místa konání blíže k centru města. Podstatnější změny, tedy ty koncepční, ocenili mnozí návštěvníci, kteří se vzhledem k zaměření veletrhu rekrutují čistě z řad profesionálů.

To, že loňský 23. ročník byl skutečně přelomový a nastartoval svou novou éru, dokazují i hodnocení samotných účastníků a návštěvníků, na základě průzkumu pořadatele. Velký zájem organizátorů na předávání informací o veletrhu prostřednictvím odborných periodik se odrazil také na jeho nadprůměrně vysoké návštěvnosti. Zviditelnění, ať v rámci informování odborné veřejnosti, tak i tendenci jeho propagace v zahraničním odborném tisku, považují organizátoři za klíčové. Zúčastnilo se ho bezmála padesát novinářů ze 43 médií z Belgie, České republiky, Finska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Rumunska, Ruska, Švédska, Ukrajiny a Velké Británie. O významu veletrhu svědčí také zájem novinářů, kteří na veletrh nemohli přijet. Prostřednictvím mnoha podrobných tiskových zpráv se jim dostalo maximum informací, které mohli zprostředkovat svým čtenářům. Kvalitně provedené PR (zviditelnění, postaveném na obousměrné komunikaci), v pestré nabídce a konceptu zaměřenými na konkrétní cílové skupiny se organizátorům podařilo zaplnit výstavní plochu do posledního čtverečného metru ještě před jeho začátkem. V Zundertu se tak na výstavní ploše sešlo 275 vystavovatelů nejen z Nizozemska a blízké Belgie, ale i z ostatních států Evropy. Kromě pravidelných vystavovatelů se objevila řada nových, více se například zapojila zahradní centra. Kromě tradičního školkařského materiálu – listnatých a jehličnatých dřevin – na návštěvníky čekalo 120 m2 expozic vodních rostlin, 50 m2 dekorativních dlažeb a mnoho čtverečních metrů expozic s nabídkou ovocných dřevin, růží a levandule. Vystavovatelé se snažili na svých výstavních plochách co nejvíce vystihnout téma veletrhu Zeleň bez hranic, aby právě ta jejich získala cenu Jacka Lodderse nebo cenu Jana van Dongena za nejlepší pojetí tématu v expozici.

 Tradice a inovace

Organizátoři veletrhu navázali na tradice, které jsou jeho nosným pilířem a nenásilnou formou je skloubili s novými prvky. I v letošním roce nechybělo tradiční náměstí, které je symbolem a centrálním bodem veletrhu. Z něj vycházely tři, více než kilometr dlouhé, samostatné uzavřené trasy. Návštěvníci veletrhu se mohli orientovat prostřednictvím map na začátku každé trasy, v tištěném plánku, ale také pomocí aplikace pro mobilní telefony a tablety, která nesla i informace o doprovodném programu. K obchodním jednáním, ale i neformálním setkáním zejména těch, kteří na veletrhu nevystavovali, byl k dispozici „zelený dům“, který bylo možné si rezervovat právě prostřednictvím zmíněné aplikace.

Organizátoři si v letošním roce dali za cíl nabídnout více odborných informací v průběhu veletrhu prostřednictvím aktivit. Zaměřili se na podporu sdílení odborných informací, a tím vyzdvihnutí tématu Zeleně bez hranic, aby zdůraznili, že se prolíná napříč všemi odvětvími a může být součástí různých směrů. Jednou z novinek byla specializace jednotlivých dní na konkrétní specifické cílové skupiny. Speciálně pro novináře byla uspořádána komentovaná prohlídka expozic, v rámci které projevili sami vystavovatelé velký zájem o prezentování své firmy a velmi ochotně se podělili o informace o svých firmách. Doprovodný program jednotlivých dní byl zaměřen vždy na konkrétní témata pro zahradníky producenty, veřejnou zeleň, zahradní a krajinnou tvorbu nebo maloobchod. Komunikační centrum veletrhu bylo prvním místem, kam návštěvníci vstoupili. Zde se u tzv. zeleného stolu v jednotlivých dnech konaly přednášky a diskuse na témata spojená s konkrétními cílovými skupinami. Kromě prezentací nabídek producentů (například podzimní a zimní sortiment rostlin), uvítali účastníci diskusí také nové informace o trendech v prodeji rostlin přes internet nebo o problematice údržby veřejné zeleně. Veškeré přednášky a prezentace mohli sledovat také návštěvníci v centrální části na Zeleném náměstí prostřednictvím velkoformátové obrazovky. Průběh celé akce zaznamenávala regionální televize a informace o veletrhu byly prakticky online šířeny prostřednictvím sociálních sítí Twitter, Plus op Hyves, Facebook, Plus op lindkedin a kanálu Youtube. Na veletrhu se představil kompletní sortiment veřejné a soukromé zeleně, kdy hlavní důraz byl kladen nejen na kvalitu, ale také na atraktivitu produktu pro spotřebitelský trh ať již z pohledu pěstitelů, velkoobchodníků, zahradníků a krajinářů, architektů i maloobchodníků.

Novinky a nejlepší expozice

Nedílnou součástí a jedním z hlavních lákadel je samozřejmě předvedení školkařských novinek a soutěž o nejlepší expozici. O přízeň u odborné poroty bojovalo celkem osmnáct novinek vysoké kvality, ze kterých bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší. Předseda Národní asociace Královské zahradní společnosti (The Royal Boskoop Horticultural Society – KVBC) Ronald Houtman řekl, že kvalita produktů byla vynikající, školky prezentovaly mnoho zajímavých inovací od keřů až po vzrostlé alejové stromy v nádobách i do volné půdy. Upozornil však na fakt, že by se více pozornosti mělo také směrovat na prezentaci rostlin. Jak v rozhovoru uvedl: „ V některých případech bylo hodně prostoru pro zlepšení“. Nakonec se rozhodla školkařským novinkám udělit celkem dvanáct medailí. Zlatou medaili za nejlepší uvedení novinky na trh obdržela společnost Roland van der Werf z nizozemského Boskoopu, která představila nový kultivar Skimmia japonica ´Pabella´. Zlatou medaili udělila odborná porota novince Cedrus libani ´Blue Fountain´ od společnosti Piet Vergeldt Boomkwekerijen BV, Horst. Stříbrná příčka patřila hned dvěma novinkám, Buddleja ´Purple Haze´ (´Purple Chip´) od společnosti Valkplant BV, Boskoop a Escallonia ´Alcaura´ (´Golden Carpet´) uvedenou společností Boomkwekerij Elst, z Wernhoutu. Bronzová medaile připadla osmi novinkám. Společnost Boomkwekerij Bӧmer v. o. f., z Zundertu, získala ocenění za Acer ´Ample Surprise´, Schrauwen-Moerings vof, z nizozemského Sprundelu získala bronz za Chamaecyparis pisifera ´Kaatje´. Třetí příčku obsadily také novinky Euonymus fortunei ´Dandel´ od společnosti B. van Roessel Tuinplanten v. o. f., z Haarenu, Microbiota decussata ´Filip´s Siberian Beauty´ představená firmou Edwin Simts Conifers, z Volkelu, Pieris japonica ´Pink Passion´ od společnosti Boomkwekerij Ron van Opstal / All About Plants, z Zundertu, Quercus ´Garden Brilliant´od Van Aart Boomkwekerijen, Oudenbosch, Salix udensis ´Golden Sunshine´ společnosti Pépiniéres Miniem, Beaufort, z Francie a poslední oceněnou bronzovou medailí byla novinka Sciadopitys verticillata ´Eiffel Tower´ nizozemské firmy Sprenkels bv, z Achtmaalu.

Cenu za nejlepší stánek získaly hned dvě expozice. Společnost Solitair NV z belgického Loenhoutu, která svým pojetím tématu Zeleň bez hranic porotu uchvátila zejména úžasnými rostlinami a konceptem stánku, který působil jako by se návštěvník procházel zahradou. Porotu si také získal svou jednoduchostí a precizností. Dřevěné posezení podle poroty přímo vybízelo usednutí a odpočinku. Za tuto expozici udělila porota cenu Jacka Lodderse, pojmenovanou po zakladateli veletrhu. Cenu Jana van Dongena, proslulého odborníka působícího v zemědělském odvětví, získala společnost CLTV, Zundert, která svým globálním pojetím stánku se symboly zeměkoule a zelených klobouků symbolizujících jednotlivé státy propojila téma Zeleň bez hranic napříč světem.

 Doprovodné expozice

Roky konání veletrhu za sebou také nechávají oceněné novinky, které nasycují a zahlcují trh. Proto se organizátoři rozhodli retrospektivně poohlédnout, kam se poděly a jak na trhu uspěly. Speciální místo pro nejúspěšnější novinky předchozích let vyhradily v blízkosti novinek letošních, jako protipól a symbol pomíjivosti, kdy se pro něco nového zapomíná na osvědčené staré.

V rámci veletrhu byly také vystaveny fotografie oceněných zahrad v soutěži Competitie Vlaamse Tuinaannemer, Nederlandse Tuin van het Jaar (alternativa české soutěže Zahrada roku, Park roku). Že je téma zeleně skutečně neomezené a souvisí s mnoha obory a směry našeho života, dokazovala také umělecká díla, která doprovázela návštěvníky po celé výstavní ploše. Umělecká díla doprovodného projektu Green gallery zahrnovala fotografie zeleně od Valery Voeten, malby krajin od Fien Peetersové, nebo kresby Johana van Tripa. V projektu Motýlí dotyky se zaměřením na tvořivost a ekologickou gramotnost dětí, vymalovaly děti motýlí domky, které byly vystaveny v jedné z uliček.

A co ještě bylo na veletrhu k vidění? Školkařskému materiálu kromě zažitých konifer, buxusů, tvarovaných dřevin a hortenzií vévodily ve velké míře alejové stromy do měst i do krajiny, ovocné dřeviny ve všech formách (i tvarované – stěny), substráty, hnojiva, z oblasti ochrany rostlin zejména prostředky biologické ochrany, pěstební nádoby a mechanizace. Stavby pro zahradníky reprezentovaly firmy nabízející skleníky a jejich kompletní vybavení, velký důraz byl také kladen na prezentaci produktů, proto nechyběly společnosti vyrábějící etikety a štítky.

Podle organizátorů veletrhu lze letošní ročník označit za velmi úspěšný. S kladným ohlasem se setkal jak doprovodný program, tak celkový průběh veletrhu. Návštěvnost stoupla o 37,7 %, na veletrh zavítali odborníci ze 27 zemí, zejména Nizozemska , Belgie, Německa , Anglie , Irska, Francie , Itálie, Španělska , Polska, Dánska, Chorvatska, Slovinska , Rumunska, Bulharska a Turecka. Letošní ročník plný změn uspěl u vystavovatelů, což dokládá i fakt, že 79 % počtu vystavovatelů potvrdilo svou účast pro příští rok. Vše nasvědčuje tomu, že Groot Groen Plus 2014 má vysoko nasazenou laťku, aby překonal úspěch letošního ročníku . Přes všechna pozitiva a úspěch našli organizátoři řadu bodů, které chtějí pro příští ročník vylepšit. Letošní ročník byl větší a aktivnější než kdy jindy a je velkou motivací pokračovat touto cestou a dále rozšiřovat veletrh i v příštím roce. Groot Groen Plus 2014 se v Zundertu bude konat od 1. do 3. října.*

Text a foto Daniela Urešová

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down