Goldoni v kraji lovců mamutů

Obec Pavlov ležící na východním úpatí nejvyššího vrcholu Pálavy Děvína, proslavilo především víno a archeologie. Byla zde objevena velmi bohatá naleziště dokládající osídlení již z dob lovců mamutů. Vzhledem k bohatství zdejších nálezů nese kultura z mladší doby kamenné vědecký název pavlovien. Nad obcí se vypíná zřícenina hradu Děvičky.

Už v 15. století byl Pavlov největší vinařskou obcí mikulovského panství. O bohatství zdejších vinařů svědčí nejlépe výstavné vinné sklepy s barokními štíty. Vinařská tradice v obci je dodnes velmi živá, o čemž se můžete přesvědčit i ve vinotéce, která byla nedávno otevřena v budově obecního úřadu.
O vinařské historii obce se ostatně můžete dočíst i na jejích webových stránkách:
„Kdy se v Pavlově začala pěstovat vinná réva, není známo, ale dá se předpokládat, že Pavlov patří k nejstarším vinařským obcím. Již v roce 1444 byl podle údajů z urbáře největší vinařskou obcí mikulovského panství. Počátkem 17. století bylo celých 53 % poddanské půdy osázeno vinicemi. Vinařství pak zažilo otřes v podobě hrůz třicetileté války, ale dokladem jeho nového vzestupu jsou velmi výstavné barokní štíty gruntů a vinných sklepů v dnešní České ulici. Další ranou byla invaze mšičky révokaza v 19. století, po níž musely být stejně jako jinde všechny vinice vytrhány a osazeny révou štěpovanou na odolných podnožích.“

Vinařství Oláh
Se zástupcem společnosti Cime Josefem Koplíkem, která do České republiky dováží stroje Goldoni, jsme navštívili jednoho z místních vinařů. Robert Oláh se vinařství věnuje na plný úvazek celkem na pěti hektarech. „Dva hektary jsou plodící a tři hektary vinic jsou mladé. V loňském roce jsem osázel jeden hektar, což je investice okolo jednoho milionu korun, při potřebě hotových peněz jsem zpeněžoval především hrozny. V lednu tohoto roku k tomu přibyla investice do techniky v hodnotě dalšího milionu korun a to traktor, mulčovač a postřikovač, vše od firmy Cime z Pelhřimova. Letošní sklizeň začnu již z větší části zpeněžovat víny s přívlastkem a začnu tak pracovat na své značce a hledat své místo na trhu, kde je konkurence nejen ze strany ostatních moravských vinařů, ale také ze zahraničí.“

V současnosti je v Pavlově 172,4 ha registrovaných vinic. Výměra viničních tratí, tedy celková možná výměra vinic v katastru Pavlova je ale podstatně vyšší – 316 ha. Výrobě vína se dnes v obci věnuje patnáct vinařů registrovaných u Vinařského fondu. Mladých je kromě Roberta Oláha ještě několik.

Na otázku co bylo při nákupu traktoru rozhodující, jednoznačně odpovídá: „Šířka, mé vinice mají mezi řádky šířku 180 cm, potřeboval jsem tedy dobrou svahovou dostupnost a úzkou kabinu. Při úzkých řádcích je ve svahu při naklonění traktoru nebezpečí poškození jak kabiny traktoru, tak především betonových sloupků vinohradu. Výkon 44 koňských sil a ostatní vybavení stroje Goldoni Aster 45 mi jenom dodalo jistoty, že investice bezmála 600 000 korun se vyplatí. Při těchto parametrech je Aster vlastně tzv. „malý velký traktor“. Výkonná hydraulika s průtokem 33 litrů a nosnost 800 kg na předních ramenech a 1500 kg vzadu je asi dvojnásobná něž u některé konkurence a plně dostačující na všechny práce ve vinici, což je zejména mulčování, postřikování, ožínání a okopávání. Lidská práce je již velmi drahá, investice do techniky je proto při pěti hektarech nezbytná.“

Traktor středem pozornosti

Malý velký traktor v praxi znamená, jak uvádí prodejce firmy Cime Josef Koplík, že přední náprava je typu Heavy Duty, čili zesílená pro náročné podmínky a také větší zatížení na předních ramenech, která je převzatá z vyšších výkonových řad traktorů Goldoni. Rozvor náprav, který je něco málo přes 1,6 metru nám při úhlu natočení kol až 55 stupňů, dovoluje poloměr otáčení jenom 2,8 metru. Díky kratšímu rozvoru nelze agregovat nářadí mezi nápravy, což ovšem v praxi moc nevadí. Je to dáno rozdílnou koncepcí výrobců. Ten kdo z velkých traktorů dělá malé, musí jít cestou většího úhlu natočení kol, díky většímu rozvoru. Oproti tomu Goldoni vychází z malého traktoru, který „zvětšuje“.

Tělo traktoru je štíhlé, neboť motor je na nosném rámu, je tedy níž a díky tomu je i celý traktor užší. Čtyř válcový, atmosférický motor Lombarghini s výše popsaným výkonem 44 koní je vodou chlazený, obsah 2 190 cm3, se vstřikováním čerpadlo-tryska. Tento motor je speciálně objednán firmou Goldoni pro tento typ traktorů. Měrná spotřeba paliva je udávána 240 g paliva / kWh výkonu při 2 800 otáčkách za minutu. V praxi se nejčastěji jezdí, vzhledem k 20 % rezervě točivého momentu, při otáčkách 1600 – 1800. Jinak tomu je např. při mulčování, kdy je potřeba využít maximálních výkonů traktorů. Zajímavé je uložení palivové nádrže, která je z plastu. Jako ochrana proti nárazu ať větví či kamenem je uložena nahoře před kabinou a ne pod ní. Veškeré kryty jsou plechové se snadným přístupem a detaily jakou jsou například kvalitní šrouby a matky s podložkami nám dává najevo, že Goldoni nenechává nic náhodě a tento malý traktor je již na první pohled vyroben s kvalitou velkých robustních traktorů.

Kabina

Převodovka Asteru je čtyřstupňová doplněna třemi rychlostními rozsahy a mechanicky řazenou reverzací pod volantem. Výsledkem je 12 rychlostí vpřed i vzad. Hledat dostatek prostoru v tak úzkém traktoru je dosti náročné, ovšem i zde se dá něco ušetřit. Vlastník traktoru Robert Oláh rozhodně není nejmenší vinař v Pavlově a přesto si prostor v kabině pochvaluje. Většina ovládacích prvků je ve výšce rukou, tudíž se „nepletou“ na podlaze, či středovém tunelu, což je v tak malé kabině důležité. Ragulátor průtoku oleje v hydraulickém systému je také velmi dobře po ruce. Jediné, na co si řidič musí zvyknout je plynový pedál, který mírně vpravo u nožní brzdy, čili je třeba mít chodidlo mírně vychýlenou doprava, ovšem ve vinici se často jezdí na ruční plyn, což je pohodlnější. Snadno pochopitelná a přehledná je i analogová přístrojová deska. Na požádání je možné kabinu dovybavit i klimatizací. Dobrým nápadem je i nasávání vzduchu pro kabinu vpředu, kde je nejnižší šance nasání kapiček postřiku, či prachu z pojezdu nebo pracovního náčiní.

Co připojíme?

Robert Oláh zakoupil dále od firmy Cime horizontální mulčovač Maschio, jeho práci můžete vidět na fotografii č. 2 a rosič Ideal s nádrží na 600 l, která vystačí na jeden hektar vinice. Tyto stroje si případně popíšeme v jiné reportáži. Jaké tedy byly hlavní důvody nákupu Roberta Oláha? Rozhodl se, že zakoupí nový stroj, protože tento traktor je jeho jediný, potřebuje tedy spolehlivost. Dále šířka řádků jeho vinic vyřadila předem některé konkurenční traktory, a v neposlední řadě fakt, že Vinařství Oláh nechce zůstat u výměry pět hektarů a již nyní připravuje nákup dalších vinic. Za naši redakci doufáme, že díky nové technice bude i kvalita jeho vína konkurenceschopná a značka Oláh bude brzy i na našich (nejen redakčních) stolech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *