06.08.2013 | 04:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Genetické zdroje česneku v České republice

Na Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Olomouc, jsou udržovány kolekce vegetativně množených cibulovin – česneku kuchyňského (Allium sativum L.) a šalotky (Allium ascalonicum L.)

V polovině května letošního roku se v Olomouci konal seminář „Česnek ve 21. století“, na kterém bylo předneseno deset příspěvků, týkajících se aktuálních otázek k pěstování česneku. Rovněž zde byly prezentovány výsledky projektu QH71228 „Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou kryokonzervace“, který byl řešen v rámci Národní agentury zemědělského výzkumu. Jeden z příspěvků byl věnován uchovávání genetických zdrojů česneku v České republice.
Udržování kolekcí genetických zdrojů zelenin má v Olomouci dlouholetou tradici. Základy kolekcí byly položeny již v roce 1951. K 30. listopadu 2011 byla kolekce genetických zdrojů česneku tvořena 657 genotypy, pocházejících ze 30 států celého světa. V průběhu vegetace je u genotypů česneku popisováno 22 znaků. V rámci popisů je u všech genotypů prováděna také podrobná fotodokumentace. Kolekce česneku je udržována v polní kolekci a každoročně znovu vysazována. Všechny genotypy jsou vysazovány v podzimním termínu, tzn. v polovině října, do sponu 30 x 10 cm a hloubky 5 – 7 cm, v závislosti na velikosti sadby.

Více než 60 let
Udržování kolekcí genetických zdrojů zeleniny má v Olomouci dlouholetou tradici. Základy kolekcí byly položeny již v roce 1951, kdy byl v Olomouci založen Výzkumný ústav zelinářský, který svoji činnost ukončil v roce 1995, ale již v roce 1994 se podařilo organizačně přičlenit Oddělení genetických zdrojů k Výzkumnému ústavu rostlinné výroby (VÚRV) v Praze – Ruzyni. Od roku 2010 je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, jako Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin Olomouc.
Kolekce genetických zdrojů česneku byla k 30. listopadu 2011 tvořena 657 genotypy. Nejstarší dochované materiály byly do kolekce zařazeny již v roce 1954.
Na základě doporučení pracovní skupiny ECPGR (The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources) pro Allium byl v roce1986 kolekci přiznán statut mezinárodní polní kolekce pro vegetativně množené cibuloviny pro podmínky dlouhého dne.

Rozdělení kolekce
Kolekci lze rozdělit podle několika kritérií do různě velkých skupin:
1. Země/stát původu
V kolekci jsou zastoupeny materiály 30 států z celého světa. V tabulce 2 je uveden přehled genotypů podle nejpočetněji zastoupených států původu. Významnou část kolekce představují krajové odrůdy nashromážděné v průběhu sběrových expedicí na přelomu 80. – 90. let minulého století na Jižní Moravě a v Bílých Karpatech. Důležitou součástí jsou rovněž plané druhy a primitivní formy česneku, pocházející z Centrální Asie a západní Sibiře, které byly nashromážděny v průběhu mezinárodních expedicí (Centrální Asie, 1988; západní Sibiř, 1990). V kolekci jsou zařazeny současné, ale především také restringované české odrůdy.

Text a foto Ing. Helena Stavělíková, Ph.D., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, VÚRV, v. v. i., Olomouc

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 8/2012

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down