Fruit logistica splnila všechna očekávání

Mezinárodní veletrh marketingu ovoce a zeleniny se konal 7. až 9. února na berlínském výstavišti. Tato každoročně pořádaná akce v sobě spojuje vše, co patří k obchodu s čerstvým ovocem a zeleninou. Kromě samotného prodeje je veletrh zaměřen na logistiku, balení a skladování těchto produktů.

Fruit logistica je označována za největší a nejdůležitější mezinárodní veletrh věnovaný ovoci a zelenině. Proč také ne, vždyť letošní již šestnáctý ročník opravdu trhal rekordy v návštěvnosti – zúčastnilo se více než 50 tisíc návštěvníků ze 125 zemí. Oproti loňskému roku to byl nárůst o 7 tisíc účastníků. I v množství vystavovatelů došlo oproti roku 2007 k nárůstu, a to o 16 %. Zúčastnilo se 2110 vystavovatelů z 68 zemí; okolo 88 % z nich pocházelo z jiného státu než Německa.
Na ploše 25 hal pokrývající 81 tisíc metrů čtverečních nabídli pořadatelé celé spektrum výrobků používaných při práci s ovocem či zeleninou. Návštěvníci mohli obdivovat kvalitní a nápadité prezentace jednotlivých firem, poslechnout si zajímavé přednášky či ochutnat některou z nabízených novinek v sortimentu.

Freshconex – nová součást veletrhu

Letošní rok nabídl souběžně s veletrhem Fruit logistica nově zaměřenou výstavu Freshconex, orientovanou na trh s čerstvým ovocem. Více než 62 vystavovatelů ze 14 zemí seznámilo návštěvníky na ploše zhruba 2,5 tisíce metrů čtverečních s kompletním spektrem produktů a služeb z této velmi rychle rostoucí oblasti. Z důvodu stoupajícího trendu spotřeby čerstvého ovoce a zeleniny jsou producenti nuceni vyvíjet nové produkty, balící linky či technologie k udržení kvality. Na tomto veletrhu se potkali nákupčí, dodavatelé či maloobchodníci ze všech kontinentů.

Produkce ovoce a zeleniny v Evropě

Celosvětově bylo v roce 2006 produkováno 1,45 miliard tun ovoce a zeleniny – zhruba 650 miliónů tun ovoce a 800 miliónů tun zeleniny. Okolo 10 % světové produkce ovoce je prodáváno na světových trzích, u zeleniny jsou to pouhá tři procenta.
V rámci států EU byla sklizeň ovoce v loňském roce za poslední roky nejnižší, produkce zeleniny se nesnížila. Podle výzkumů bylo ovoce vyprodukováno 34 miliónů tun, což je o čtyři milióny méně než v roce 2006 a toto snížení bylo způsobeno hlavně pozdními jarními mrazíky ve východní Evropě. I přes celkovou nižší sklizeň ovoce došlo však v Německu k produkci nejvyššího množství ovoce za posledních pět let – 1,4 miliónů tun. I němečtí zelináři dosáhli rekordní sklizně 3,4 miliónů tun.

Spotřeba ovoce a zeleniny

Ročně nakoupí každá německá rodina v průměru 63,4 kg čerstvé zeleniny za 1,91 eur za kilogram. Více než 60 % zeleniny a 80 % ovoce je z dovozu. U spotřeby čerstvého ovoce se v Německu pohybují na 86 kilogramech v ceně 1,49 eur za kilogram.
Mezi ovoce s největší spotřebou patří jablka (přes 20 kg na domácnost a rok), následují je banány (16,9) a citrusové plody. U zeleniny je vedoucím produktem rajče (10,5), mrkev (7,8), okurky (6,7) a cibule (6,5). Podle průzkumů spotřebuje každý německý občan 207,5 kg čerstvého či zpracovaného ovoce (122,5 kg) a zeleniny (85 kg). V České republice je spotřeba zeleniny i ovoce o trochu nižší.
Evropská unie je vedoucím importérem čerstvého ovoce a zeleniny, následována Severní Amerikou, Japonskem a Ruskem.

Zajímavosti z ciziny

Zástupci marocké vlády, partnerské země letošního veletrhu Fruit logistica, ve svém proslovu ocenili spolupráci s evropskými výzkumnými středisky. Jde hlavně o využití časných a pozdních odrůd citrusových plodů, které umožňují produkci plodů po celý rok. Většina hlavních marockých producentů má uděleno ISO či jiný evropský certifikát kvality. Do roku 2015 má Maroko v plánu zdvojnásobit podíl zemědělské produkce na hrubém domácím produktu. Již dnes je Maroko s roční produkcí více než 11 miliónů tun důležitým producentem ovoce a zeleniny a je jedním z vedoucích producentů.
Také představitelé dalších zemí seznámili účastníky s předpoklady do budoucna. Například italský ministr zemědělství plánuje výrazné zvýšení exportu ovoce a zeleniny v příštích dvou až třech letech. Vedle kvality je v poslední době ve zvýšené míře kladen důraz na organizační strukturu obchodu s ovocem a zeleninou. Za prvních devět měsíců roku 2007 vrostl italský export zeleniny o 9 a ovoce o 7 %. Největším dovozcem italské produkce bylo Německo, jak v oblasti zeleniny (44,4 %), tak ovoce (31,2 % celkového exportu). Itálie je také největším producentem biopotravin v Evropě.
Plochy využívané v Egyptě pro produkci ovoce a zeleniny se pohybují kolem 3,3 miliónů hektarů, z toho 5 300 hektarů je věnováno produkci jahod. Jejich největším evropských dovozcem je Belgie (1 175 tun), následována Velkou Británií (1 000 tun) a Německem (800 tun).
Turecko vykazuje rekordní růst exportu v sektoru ovoce a zeleniny. V loňském roce bylo vyvezeno 2,2 miliónů tun čerstvého ovoce a zeleniny, o více než čtyři procenta než v roce 2006. Mezi největší dovozce tureckého ovoce a zeleniny patří Rusko, Německo, Rumunsko a Ukrajina. Tržby se vyšplhaly na 1, 472 miliard dolarů a to řadí Turecko mezi vedoucí exportéry.
V letošním roce se veletrhu Fruit logistica zúčastnili poprvé zástupci z Madagaskaru, Litvy a Uruguaye. Na Madagaskaru je každoročně produkováno zhruba 100 000 tun sladkého lyčí. Skoro jedna čtvrtina je exportována, a to hlavně do Evropy.
Důležitou roli řetězců v podpoře zdravých a zdravě produkovaných potravin objasnil představitel řetězce Sainsbury´s. Sainsbury´s nabízí produkty kombinující dobrou cenu a vysokou kvalitu výrobků produkovaných s použitím omezeného množství pesticidů.

Vítěz letošního veletrhu

Každoročně je na veletrhu Fruit logistica navrženo deset vybraných produktů na ocenění. Jedná se o novinku v sortimentu či službu v oblasti ovoce či zeleniny, u které se předpokládá pozitivní dopad na trh. O vítězi rozhoduje Messe Berlin – pořadatel Fruit logisticy, odborníci z časopisu Fruchthandel společně s návštěvníky veletrhu.
Letošním vítězem se stalo rajče IntenseTM z dílny nizozemské společnosti Nunhems Netherlands, B. V. Vyznačuje se pevnou a hustou strukturou dužniny, která zaručuje, že si plod během krájení udrží šťávu. Po deseti dnech skladování ztratí zhruba tolik vody jako jiná rajčata za jeden den. Podle ředitele společnosti udělení tohoto ocenění ukazuje, že se společnost vydala správnou cestou. První, kdo nabídne zákazníkům tuto novinku, je společnost Metro v Německu. Produkt je vhodný na výrobu čerstvých salátů a hlavně spotřebitelům zaručí, že se nepotřísní šťávou vystříknutou z rozřízlého plodu.
Na druhém místě z navržených výrobků se obsadila okurka, opět od nizozemského výrobce. Jedná se o dlouho opomíjenou odrůdu, která je charakteristická tmavě zelenou barvou, střední velikostí, hrubou slupkou a šťavnatostí. Hmotnost se pohybuje mezi 300 a 400 gramy. Velkou předností je její přírodní chuť a pěstuje se ve čtyřech zemích – Nizozemsko, Bulharsko, Španělsko a Řecko. To zaručuje dostupnost této okurky po celý rok. V letošním roce se plánuje zahájení jejího prodeje v Německu, Velké Británii a na skandinávském trhu.
Na třetím místě se umístilo rajče japonské společnosti Tokita Seed Co., Ltd. Jedná se o novou odrůdu unikátní tvarem připomínajícím jahodu. Má jemnou slupku, velmi sladkou chuť a příjemnou vůni. Vyniká vysokým obsahem antioxidantů, aminokyselin a je bohatá na lykopen. Průměrná váha dosahuje 20 gramů. Semena této odrůdy jsou vhodná jak pro malopěstitele tak pro profesionální producenty zeleniny. Může být pěstováno na volné půdě i ve skleníku.

Produkty navržené na ocenění

Mezi další produkty navržené na ocenění spadal Frujis, výrobek italské společnosti Naemo, GmH. Jedná se o křupavé ovocné brambůrky vyrobené ze stoprocentně přírodních jablek rostoucích v jižním Tyrolsku nebo z organicky produkovaných ananasů ze Srí Lanky. Díky rychlému a jemnému procesu sušení získávají brambůrky svou chuť, vůni a křupavost. Důsledkem je také vysoký obsah etamínů, minerálů a vlákniny. Cílovou skupinou tohoto výrobku jsou všichni, kteří směřují ke zdravé konzumaci přírodních a nutričně bohatých látek v populární formě. U dětí je tato forma spotřeby ovoce zvlášť oblíbená.
Dalším zúčastněným výrobkem usilující o ocenění byl výrobek francouzské společnosti Rougeline-Odelis. Jedná se o nový marketingový a prodejní systém využitelný pro jahody. V jednom balení jsou nabízeny dvě odlišné odrůdy. Obě jsou vysoké kvality a chuti. První z odrůd je sladká a chutná hlavně dětem, druhá odrůda je určena spíše pro dospělé díky vysokému obsahu aromatických látek. Nabídka takovéhoto produktu nabízí spotřebiteli dvojí chuť jahod v jednom balení. Hmotnost balení je 180 gramů. Samozřejmostí je biologická rozložitelnost balení. Tento produkt je určen k prodeji přes klasické maloobchody i přes specializované obchody.
Z výrobků určených ke zpracování, skladování a transportu zeleniny byl na ocenění navržen antimikrobiální filtr. Je možné jej použít ke snížení množství patogenů a vylučování etylenu. Výhodou je prodloužení doby spotřeby potravin, zvýšení jejich bezpečnosti a eliminaci pachů. Filtr je utkán z vláken polyesteru, který je směsí oxidačních a absorpčních činidel. Pokrytí zajišťuje antimikrobiální činidlo. To zabraňuje průnik jakýchkoliv částic skrz filtr.
Mezi produkty navržené na ocenění figuroval další nizozemský výrobek, od společnosti The Greenery International. Jedná se jakýsi prodejní automat s širokým sortimentem čerstvého ovoce a zeleninových salátů. Tento produkt je určen maloobchodním prodejcům ale i školám, benzínovým pumpám či nádražím. Fresh Tapas nabízí tři druhy výrobků: čisté ovoce, čerstvé ovocné saláty a zeleninovou svačinku.
Další výrobek původem z Itálie, ze společnosti Montaalbano Technology, S. p. A., je vlastně monitorovací zařízení určené k použití u produktů a materiálů, jež podléhají zkáze. Jedná se o štítek velikosti kreditní karty, který je zaznamenává množství a intenzitu tepla vyzařovaného z uskladněných výrobků.

Plánujete návštěvu veletrhu?

Vystavovatelé i účastníci hodnotili svou účast na této důležité akci jako velmi přínosnou, a to hlavně z hlediska navázání nových kontaktů mezi producenty a importními a exportními společnostmi.
Příští ročník veletrhu na Fruit logistica a Freshconex se bude konat od 5. do 7. února 2009, což nově zahrnuje tři pracovní dny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *