23.04.2010 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

For Garden láme rekordy

V polovině měsíce března se v prostorách Pražského výstavního areálu Letňany konal soubor veletrhů pro bydlení rodinu a volný čas For Family. Součástí návštěvnicky velice oblíbené akce je veletrh zahradní architektury, nábytku a techniky For Garden. Letošní čtvrtý ročník zaznamenal rekordní počet jak vystavovatelů (162), tak i samotných návštěvníků, kterých prošlo branami výstaviště v průběhu čtyř dnů přes čtyřicet tisíc.

Veletrh For Garden je jednou z mála u nás pořádaných odborných zahradnických akcí, která je svojí koncepcí zaměřena na zahradu jako celek. Organizátoři veletrhu, akciová společnost ABF, připravili ve spolupráci s odborným týmem poradců pro návštěvníky letošního ročníku veletrhu zajímavý výstavnický a vzdělávací program.
Pestrá skladba domácích a zahraničních vystavovatelů, mezi kterými nechyběly firmy z Německa, Polska, Nizozemska či Slovenska, nabídla návštěvníkům veletrhu produkty a služby hned z několika zahradnických oborů. Nejpočetnější zastoupení měli na veletrhu zahradní architekti a realizační firmy. S bohatou nabídkou se na veletrhu rovněž prezentovali prodejci zahradního nábytku a doplňků. Na výstavní ploše 3684 m2 nemohli chybět ani producenti okrasných listnatých a jehličnatých keřů a stromů. Své zastoupení na veletrhu měli taktéž přední výrobci a prodejci pěstebních substrátů a pomůcek.
Samostatná část veletrhu byla věnována zahradní a komunální technice. Sekci funkčního vybavení zahrady dominovaly, vedle široké nabídky zahradní dlažby, rohoží a roštů, zejména zavlažovací systémy a příslušenství. Prezentovat své výrobky na veletrhu rovněž využili výrobci zahradních altánů, pergol, plotů, skleníků a zimních zahrad.

Prezentace svazů a škol Na veletrhu For Garden se každoročně prezentují domácí zahradnické spolky a sdružení. Návštěvníci veletrhu mají tak jedinečnou příležitost se blíže seznámit s jejich činností, posláním a možnostmi využití jejich služeb. Z profesních sdružení jmenujme Svaz školkařů České republiky, který se na veletrhu prezentoval společnou expozicí členů. Zástupci svazu každoročně zabezpečují po celou dobu konání veletrhu odborné poradenství v oblasti výběru a péče o školkařské výpěstky.
Své zástupce měl na veletrhu rovněž Český spolek perenářů, jehož posláním je propagace pěstování vytrvalých rostlin, a to jak v soukromých zahradách, tak i na veřejných prostranstvích. Svaz zakládání a údržby zeleně je profesním sdružením, jehož členy jsou firmy podnikající v oboru zahradní a krajinářské tvorby. Na veletrhu se prezentoval modelem koupacího biotopu, vkusně začleněného do stylizovaného návrhu zahrady. Organizace, jež se zabývá propagací nizozemských školkařských výpěstků, Plant Publicity Holland, představila v Letňanech pod názvem Colour your life (Vybarvi si svůj život) propagační kampaň na zvýšení prodeje školkařských výpěstků. Cílem této kampaně je prostřednictvím promyšlených obchodních nástrojů oslovit stávající a získat nové zákazníky k nákupu školkařských produktů. Informace o možnosti vzdělávání v zahradnickém oboru poskytovali na veletrhu např. zástupci České zemědělské univerzity v Praze z katedry zahradní a krajinné architektury.

Trendy v zahradní architektuře Nedílnou součástí veletrhu For Garden je výběrová výstava a soutěž Exteriér Trendy znázorňující proměnu a vývoj trendů v oblasti realizací zahrad. Úkolem soutěžících je zrealizovat na malé ploše miniexpozici, která by svým ztvárněním, výběrem rostlin, zahradního nábytku a doplňků nejlépe vystihovala zamýšlený návrh autora projektu. Pod názvem expozice Levandulový déšť se návštěvníkům veletrhu prezentovalo Zahradnictví J. a Z. Krulichovi. Středomořskou atmosféru soutěžní expozice vytvořili použitím rustikálního nábytku a rostlin typických pro tuto oblast (Lavandula, Laurus, Rosmarinus, Olea). Nosným prvkem celé expozice se staly sušené květy levandule navázané na silonové vlasce, které navozovaly iluzi levandulového deště. Oddechové zahradě, zhotovené žáky Střední odborné školy stavební a zahradnické z Prahy 9, vévodila převislá kvetoucí sakura, jejíž větve se skláněly nad porostem Hebe a kapradin. Expozice Jitky Trevisan, nazvaná 3 x 3 x 3, byla založena na prezentaci velkoformátových fotografií s přírodními motivy. Propojení obytné části se zahradní představovala expozice Okno zahrady společnosti Ateliér Trojani. Vnitřní část obytného prostoru nenásilně odděloval velký okenní rám fialové barvy s průhledem do zahrady osázené bambusem, borovicemi, jedlovci a vřesy. Čestné uznání získala svým zajímavým ztvárněním a technicky zdatnou kompozicí zahrada společnosti Pragoflora nesoucí název Kaleidoskop. Pomyslný název tohoto optického tělesa ztělesňovaly různobarevné kovové rámy odlišné velikosti. Zužující se průhled vedl zrak pozorovatele na cílový objekt, kterým byla skleněná koule osázena orchidejemi a masožravými rostlinami. Vítězem letošní soutěže Exteriér Trendy se jako v loňském roce stala firma Flera, s. r. o. – ateliér zahradní architektury. Odborná porota hodnotila expozici s názvem Okno jako působivou, přesvědčivou, podnětnou a jednoduchou. Samotná realizace projektu znázorňovala pohled otevřeným oknem do zahrady, jež přechází do volné přírodní scenérie. Pomocí diaprojekce a zvukové produkce se tento pohled z okna měnil v závislosti na ročním období.

Získaná ocenění
Kromě již výše zmíněné soutěže Exteriér Trendy zaměřené na zahradní architekturu a realizaci, je každoročně v první den konání veletrhu For Garden udělována cena o nejlepší exponát veletrhu Grand Prix. Základní kritéria pro přihlášení exponátu do soutěže jsou: technická řešení, netradiční nápad, design, mimořádná kvalita za přijatelnou cenu, ekologická hlediska, chemická a biologická nezávadnost, energetická úspornost a obecné vlastnosti charakterizující šetrný vztah produktu k životnímu prostředí. Za výrobce může s jeho souhlasem přihlásit do soutěže výrobek i prodejní nebo dealerská společnost, která na veletrhu daný produkt vystavuje. Odborná porota udělala třetí místo v soutěži Grand Prix firmě WPC Woodplastic, s. r. o., za terasová prkna Emo-Emotion. Na druhé příčce se umístila solární sprchoa Odalo z teakového dřeva společnosti s ručením omezením Hak Kladno. Prvenství získala firma R & B Trading, s. r. o., za velice vkusný a kvalitní slunečník Tradewinds Classic. V prestižní soutěži Top Expo, zaměřené na nejzdařilejší expozici veletrhu, hodnotila porota kromě funkčnosti a estetické stránky jednotlivých expozic i způsob, jakým oslovuje návštěvníka (potenciální zákazníka) veletrhu. Vítězem Top Expo 2010 se stala expozice Svazu zakládání a údržby zeleně a jejich partnerů. Prvenství si získala moderním charakterem zpracování a ucelenou zahradní kompozicí, ve které nechyběly zdařilé ukázky použití prvků zahradní architektury – dlažby, jezírka, terasy.

Zdroj nových informací a inspirací
V rámci konání veletrhu se i letos konal pod názvem Trendy při tvorbě zahrad cyklus odborných přednášek určený pro odbornou i laickou veřejnost. Třetí ročník návštěvnicky velice oblíbené vzdělávací akce zahájila Ing. Jana Šimečková ze Svazu zakládání a údržby zeleně. Ve svém příspěvku seznámila posluchače s historií a významem pořádání soutěže Zahrada roku. Jedním z cílů každoročního vyhlašování této akce je prezentovat na zrealizovaných projektech úroveň naší zahradní architektury. Z jedenácti přihlášených děl zvolila odborná porota Zahradou roku 2009 soukromou zahradu ve Zdíkovci na Šumavě. Podle projektu Ing. Václava Weifurtera zde vytvořila realizační firma Michala Vránka z Veselí nad Lužnicí zahradu, která výběrem rostlin a zahradních prvků harmonizuje s okolní šumavskou přírodou. Nizozemská zahradní architektura zaměřená na maximální využití malého prostoru se stala nosným tématem přednášky Ing. Pavla Chlouby. V dopoledním bloku přednášek byla na veletrhu For Garden rovněž představena trvalka roku 2010, která je každoročně volena členy Spolku českých perenářů. Pro letošní rok bylo vybráno severoamerické Helenium (záplevák). Trsnatá trvalka, jež byla do Evropy dovezena už v roce 1729, se opět těší velké oblibě pěstitelů zejména pro své dlouhodobé a bohaté kvetení, dlouhověkost a široký způsob použití ve smíšených trvalkových výsadbách. Pěstebním nárokům a popisu jednotlivých odrůd této neobyčejné trvalky se na For Garden věnoval Ing. Petr Hanzelka, Ph.D. (člen Spolku českých perenářů).
Přednáška Zdeňka Kiesenbauera z Dendrologické zahrady Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích byla zaměřena na historii, současnost a budoucnost zahrady, která se svým počtem 6000 položek dřevin, 2000 trvalek a 300 cibulovin řadí k nejbohatším sbírkám okrasných rostlin v ČR. Přestože zahrada vznikla jako specializované pracoviště, jehož účelem bylo studium a prověřování sortimentu okrasných rostlin, dnes slouží kromě výzkumných a vzdělávacích účelů i k oddechu a relaxaci návštěvníků.
Majestátným magnóliím se ve svém příspěvku věnoval člen Svazu školkařů ČR Ing. Dr. Petr Franc. Představil hlavní zástupce botanických druhů ze Střední a Severní Ameriky a jihovýchodní Asie. Podrobně se věnoval mezidruhovému křížení a šlechtění nových kultivarů. Přestože je cílem šlechtitelů získat nové barevné kultivary, velký důraz je kladen zejména na zvýšení mrazuvzdornosti rostlin. Často uváděnou hranici minimální teploty přečkají bez poškození pouze pokud je dočasná – jen jeden či dva dny. Na tuto skutečnost bychom měli brát zřetel při výběru odrůdy pro konkrétní lokalitu.
V odpolední části přednáškového cyklu prezentoval nové směry v ochraně a výživě rostlin Ing. Tomáš Nábělek z AgroBio Opava, s. r. o. Výživě rostlin se rovněž věnoval Lubomír Rákos, ředitel firmy Amagro, s. r. o., zabývající se výrobou vysoce jakostních a plně rozpustných huminových preparátů.
Milovníkům růží byla určena přednáška – Moderní růže v zahradní architektuře. Ing. Vladimíra Prouzová vyzdvihla širokou variabilitu použití růžových keřů, a to i na méně lukrativních místech, jakými jsou např. kruhové objezdy, dělicí pásy mezi vozovkou a chodníky či pod korunami vzrostlých stromů. Dostatek času rovněž věnovala představení nových kultivarů růží německé firmy W. Kordes´ Söhne, kterou v ČR zastupuje společnost Prouza-design, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down