05.06.2006 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Flora Olomouc Mozartovi

Květinová symfonie. Tak nazvali organizátoři ústřední téma 27. ročníku jarní etapy Mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu Flora Olomouc 2006. Inspirací jim k tomu bylo 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta a jeho krátký pobyt v Olomouci. České i zahraniční firmy doslova zakomponovaly mozartovské prvky do svých výstavních expozic a za nápaditá aranžmá byly některé z nich oceněny.

Výstava proběhla ve dnech 20. – 23. dubna a jejím spolupořadatelem byl Svaz květinářů a floristů a Český zahrádkářský svaz. Návštěvníci mohli obdivovat také sbírku masožravých rostlin, kaktusů a sukulentů, přehlídku více než 150 odrůd tulipánů nebo se seznámit se zcela unikátní rostlinou wolemií vznešenou – australskou druhohorní rostlinou, která byla nedávno znovu objevena. Konala se také Soutěž v aranžování květin na téma Malý oslavenec a již tradičně byla oceněna nejlepší novinka výstavy (Novitas Olomucensis).
Kromě množství návštěvníků z řad veřejnosti bylo možné letos na jarní etapě výstavy Flora Olomouc zahlédnout i některé významné floristy. Důvod k účasti na veletrhu měli více než vážný – podílejí se totiž na přípravě první multimediální učebnice floristiky v České republice a právě zde proběhlo další jednání na toto téma. Garantem celého projektu je Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola A. E. Komerse a střední odborné učiliště Děčín – Libverda. O několik informací jsme požádali ředitele školy Ing. Libora Kunteho, Ph. D.

Jak vznikl nápad dát dohromady učebnici floristiky?
Podle mého názoru už delší dobu chybí učební text, který by především žákům středních škol problematiku moderní floristiky zpřístupnil. Totéž si myslí i floristé a vyučující, s nimiž se setkáváme například při organizaci mistrovství floristů České republiky – Děčínské kotvy. Proto jsme se rozhodli, že připravíme a zrealizujeme projekt multimediální učebnice.

Z jakých prostředků je dílo financováno?
Naskytla se nám možnost získat finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie, konkrétně Evropského sociálního fondu. V rámci opatření Operačního programu rozvoje lidských zdrojů jsme podali projekt nazvaný Multimediální učebnice floristiky – moderní nástroj odborného vzdělávání. Projekt byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválen a jeho výsledkem bude celobarevná kniha, DVD a internetové stránky.

Kdo se vlastně na přípravě učebnice podílí?
Naše škola je garantem celého projektu a už ve fázi jeho přípravy jsme jako partnera přizvali Svaz květinářů a floristů, který jej co by profesní organizace zajišťuje po stránce odborné. Tým autorů je složen z nejlepších floristů v České republice a postupně předpokládáme oslovit i další. V současnosti na přípravě učebnice pracuje zhruba patnáct odborníků, z nichž lze jmenovat například Marii Bittnerovou, Hanu Šebestovou, Janu Jaroňovou, Jarmilu Neugebauerovou, Lucii Kulmanovou, Tatianu Kuťkovou, Marii Hynkovou, Jiřího Martínka, Milana Dopitu, Slávka Rabušice, Petra Kopáče a za naši školu Olgu Fojtíkovou.

Vyskytly se v průběhu přípravy a realizace projektu nějaké problémy?
Za jeden z největších problémů považuji koordinaci celého realizačního týmu, je třeba dodržet jednotný styl psaní a termínově skloubit zasílání textů. I když to někdy není jednoduché, musím říci, že všichni zúčastnění jsou v tomto směru velmi disciplinovaní, což lze vidět i z jejich velmi hojné přítomnosti na dnešním jednání. Nám jako předkladatelům a garantům projektu připadá navíc ještě jedna složitost, kterou je jeho administrace ve vztahu k poskytovateli.

V jaké fázi realizace se nyní projekt nachází?
V této chvíli je již část textů hotová, na dnešní schůzce se k nim vyjadřujeme a dáváme dohromady obrázky, schémata a perokresby. Zkrátka se snažíme najít učebnici jednotnou šablonu. Texty by kompletně měly být hotové do konce května a vydání knihy předpokládáme zimních měsících roku 2007 tak, aby bylo možné projekt kompletně ukončit v dubnu téhož roku.

Komu bude učebnice určena?
Primárně jako s uživateli počítáme se žáky středních zahradnických škol, ale učebnice může být přínosná i pro profesionální floristy a studenty vysokých škol.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down