Financování úspor energie v zahradnictví

Pro vyšší rozvoj úspor energie v zahradnictví je třeba hledat zdroje financování nejprve z vlastního kapitálu a pak teprve z podpor a dotací několika resortů ze státního rozpočtu. Na příklad můžeme uvést státní programy účasti na snižování spotřeby energie poskytované prostřednictvím České energetické agentury (resort Ministerstva průmyslu a obchodu), prostředky ze Státního fondu životního prostředí (resort Ministerstva životního prostředí), podpora Programu obnovy venkova (resort Ministerstva pro místní rozvoj).

Ve Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v části A tj. Programu Ministerstva průmyslu a obchodu pro rok 2002 byly vyhlášeny tyto podpory:

Základní pojmy jsou podrobně definovány v zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a pro účely tohoto Státního programu se dále rozumí:
Energeticky vědomá modernizace – opatření vedoucí ke zvýšení účinnosti užití energie. Zahrnuje např. modernizaci technických zařízení budov, nasazení regulace a měření tepla a teplé vody za současného zvýšení tepelné ochrany budov, modernizaci topného zdroje za účelem dosažení vyšší účinnosti při výrobě tepelné či elektrické energie včetně využití jejích obnovitelných a druhotných zdrojů apod.
Metoda EPC – smluvně dohodnuté zajištění všech služeb nutných pro realizaci opatření, zaměřených na racionální využívání energie u zákazníka. Firma ESCO (Energy Saving Company) provozující služby EPC (Energy Performance Contracting) plně ručí za dosažení smluvně dohodnutých úspor energie jako zdroje finančních prostředků na úhradu investic potřebných pro realizaci celého záměru a následné provozování zařízení. Náklady firmy provozující tento typ služeb jsou hrazeny pouze z prokázané úspory výdajů na energii.

Výzkumný ústav zemědělský

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *