02.02.2022 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Evropští ministři diskutovali v Amiens


Francouzské Amiens dalo 20. a 21. ledna ministrům životního prostředí a ministrům pro energetiku zemí EU šanci prodebatovat roli lesů v environmentálních a energetických politikách i nutném promítnutí sociální spravedlnosti do balíčku Fit for 55.

Na neformální radě, která slouží především k výměně názorů mezi členskými státy, se hovořilo i o boji proti importovanému odlesňování, nebo také o evropském postoji k používání pesticidů v zemědělství. České MŽP zastupoval dočasně pověřený náměstek ministryně životního prostředí Pavel Zámyslický.

Jednání odstartovala diskuze ke sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy ohledně používání pesticidů, resp. přípravků ochrany rostlin, mezi které patří mj. herbicidy a fungicidy. Ministři hledali i způsob, jak zajistit, aby se evropská ambice snižování používání pesticidů promítla i do dovozu potravin ošetřených „chemií“ ze třetích zemí. ČR podpořila všechna opatření vedoucí k omezování nebezpečných chemických pesticidů.

Dále probíhala neformální výměna názorů k implementaci Strategie EU pro udržitelnost chemických látek ze zasedání Rady pro životní prostředí v březnu 2021. Implementace Strategie totiž přináší nové priority a výzvy v návaznosti na evropský cíl nulového znečištění stanovený Zelenou dohodu pro Evropu. ČR podpořila zejména cíl dosáhnout maximálního snížení úniků chemických látek do životního prostředí. „Tohoto cíle lze dosáhnout pouze úzkým propojením Strategie s dalšími klíčovými dokumenty, a to zejména těch, které se týkají odpadů, “ uvedl náměstek MŽP Pavel Zámyslický.

Dále na jednání probíhala diskuze k boji proti importovanému odlesňování, neboli k dovozu produktů do EU, jejichž pěstování a s tím související rozšiřování zemědělské půdy se přímo odráží v globálním odlesňování. Evropská komise v listopadu 2021 představila legislativní návrh týkající se komodit a produktů spojených s odlesňováním a degradací lesů. Legislativní návrh se opírá o sdělení Komise o posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů z července 2019, které reagovalo na pokračující trend odlesňování a degradaci lesů v globálním měřítku. Ze sdělení mimo jiné vyplynulo, že stávající politiky pro ochranu a udržitelné využívání lesů nejsou dostatečné, zejména s ohledem na dopady celosvětové zemědělské produkce. ČR na jednání podpořila další vyjednávání s třetími zeměmi pomocí tzv. dobrovolných dohod o partnerství. Jedná se o právně závazné obchodní dohody mezi EU a zeměmi produkujícími dřevo mimo EU. Účelem dobrovolných dohod o partnerství je zajistit, aby dřevo a dřevěné výrobky dovážené do EU pocházely z legálních zdrojů.

Na druhý den hovořili ministři o balíčku Fit for 55 a potřebě, aby při ekologické transformaci zajistil i její sociální spravedlnost. V této souvislosti ČR uvedla, že Sociálně klimatický fond by mohl být vhodným nástrojem k řešení negativních sociálních důsledků, které by mohlo přinést rozšíření EU ETS.

Společné jednání ministrů životního prostředí a energetiky se zaměřila na téma role lesů a dřeva v environmentálních, energetických a klimatických politikách. Ministři se věnovali otázkám výběru regulatorních nástrojů, které by nejefektivněji směřovaly vytěžené dřevo do výrobků s dlouhou životností a dále tomu, jaké nástroje by mohly být zavedeny pro rozvoj recyklace dřevěných výrobků na konci životního cyklu a jejich využití pro energetické účely. ČR kvitovala zohlednění dalších výrobků poutajících uhlík v emisní inventuře, mezi které budou nadále patřit i výrobky ze dřeva.*

Zdroj: MŽP

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down