09.08.2005 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Evropský program Kvetoucí sídla

Je dokázáno, že kulturní životní prostředí, včetně dostatečného množství kvalitní veřejné zeleně, má pozitivní vliv na život obyvatelstva. Myšlenka na zkvalitňování prostředí měst a vesnic při maximálním zapojení všech složek – jak obyvatel, tak vedoucích pracovníků samosprávy, stála na počátku soutěže Entente Florale – Kvetoucí sídla. První ročník soutěže se uskutečnil v roce 1975, a to mezi Francií a Velkou Británií. Nyní je do hodnocení zapojeno jedenáct zemí Evropy i s Českou republikou.

Soutěž přináší nejen zkvalitnění životního prostředí, ale vyvolává sounáležitost obyvatel ke svému městu nebo vesnici, podněcuje jejich aktivity, zvyšuje jejich podíl na vykonané práci a v neposlední řadě minimalizuje vandalismus.Může se do ní přihlásit kterákoli vesnice nebo město. Do evropského kola postupuje vítěz domácí soutěže, což je u nás Vesnice roku, která získala Zelenou stuhu a město z téhož regionu.

Zahradnická a sociální hlediska
Při soutěži se hodnotí několik hledisek. Posuzují se plochy parků po stránce jejich plánování a kultivace, barevná škála rostlinné výzdoby (a to i ve vztahu k okolním budovám), vodní a kompostové hospodářství zelených ploch. Důležitým prvkem je i územní plán, včetně plánu údržby vegetace, a systém čištění veřejných prostranství. Kromě ryze zahradnických pohledů se sleduje i spolupráce místní radnice a občanů.
Entente Florale souvisí s projektem Zelená Evropa, kromě toho má úzké spojení s Úmluvou o krajině, především s bodem 5c. Zavádí postupy pro účast veřejnosti, místních a regionálních orgánů a jiných stran, které jsou zainteresovány na definování a uskutečňování krajinných politik.

Únanov na Znojemsku
V roce 2004 získala stříbrné ocenění v soutěži Entente Florale obec Únanov ležící 5 km severně od Znojma. Již získání Zelené stuhy v soutěži Vesnice roku 2003 nebylo náhodné. V roce 2002 bylo v obci otevřené koupaliště Pohoda vyhlášeno na stavebním veletrhu ve Znojmě Stavbou regionu a na veletrhu For Arch 2003 v Praze získalo Cenu poroty za vytvoření přitažlivého sportovního prostředí přesahující významem rámec obce a Cenu veřejnosti za vítězství v internetovém hlasování. Koupaliště bylo postupně doplněno o autokemp, tenisové kurty a další sportoviště.
V roce 2002 byla vyhlášena na území obce přírodní památka Losolosy. Od roku 1998 bylo vysázeno na katastrálním území obce 9,6 ha biokoridorů a biocenter. Účast v soutěži byla pro obec prestižní záležitostí. Velkým kladem bylo zapojení občanů do soutěže při úpravě prostranství v okolí svého bydliště. Jako doprovodné akce vyhlásilo zastupitelstvo soutěž Únanov kvete v Evropě – na květinovou výzdobu předzahrádek a balkonů a v základní škole byla vyhlášena výtvarná soutěž Rozkvetlý Únanov.
Vyhodnocením soutěže však práce nekončila. V letošním roce se uskutečnil seminář na téma Jak být dobrými správci a hospodáři ve své obci a krajině a pro další zlepšení životního prostředí se uskutečňuje výsadba Parku evropského sblížení v areálu koupaliště Pohoda, který bude připomínat úspěšnou reprezentaci obce v evropské soutěži Entente Florale.

Soutěžní město Frýdek-Místek
V roce 2002 zastupovalo soutěžní město Frýdek-Místek. Co soutěž přinesla? Především zvýšený zájem politiků a občanů o městskou zeleň. Zvýšil se počet mobilní zeleně a záhonových výsadeb. V první etapě byly na náměstí instalovány čtyři sloupy Garsy a v letošním roce se jejich počet zdvojnásobí. Bylo založeno několik trvalkových a letničkových záhonů. Celkem se jejich plocha proti roku 2002 zvětšila dva a půl krát. Největším přínosem bylo vybudování parku Pod zámkem s velkým množstvím záhonů a loukami, kde vykvétají na jaře tisíce cibulovin. Část ploch byla založeny jako květnaté louky. Originální je vrbový altán a venkovní pódium pro kulturní akce. Celkem bylo proinvestováno 16,5 milionu korun.
Městské lesy byly zapojeny do systému městské zeleně, vybudovala se nová vycházková a naučná trasa vybavená mostky a odpočinkovými místy. Při výsadbách stromů v zástavbě se uplatňují především stromy kvetoucí a odrůdy s barevnými listy. Soutěž měla pozitivní vliv i na činnost některých dalších vlastníků zeleně.
V letošním roce se zahájilo budování naučné stezky městskými parky, vysazují se stromořadí podél komunikací ve volné krajině. Zvýšená pozornost veřejné zeleni se odrazila i v technickém a personální vybavenosti. Kromě zahradnické činnosti se zlepšila také informovanost veřejnosti prostřednictvím medií nebo publikací O přírodě Frýdecko-Místecka a Průvodce naučnou stezkou Frýdecký les.
Soutěž Entente Florale vyvolala řadu drobných a větších změn, které vyústily ve zlepšení stavu a fungování městské zeleně.

Kdo soutěží v letošním roce
Písečná se nachází nedaleko Litomyšle v krásné krajině. Ve vesnici probíhají běžné údržbové a úklidové práce. Pro svou prezentaci bylo připraveno CD.
Zástupcem soutěžního města bude Smetanova Litomyšl. Krásné historické centrum a zámek je propojen obnovenými parky a zahradami.
Letošní evropské hodnocení probíhá od 28. června do 8. srpna 2005, v České republice 7. srpna v Písečné a 8. srpna v Litomyšli.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down