Evropská integrace ovoce, zelenina, produkty okrasného zahradnictví, tabák, bavlna

Úvodem Oddělení speciálních kultur Odboru rostlinné výroby MZe ČR se rozhodlo pokračovat ve vydávání informací o právních předpisech ES, které se týkají odborného zaměření tohoto oddělení.

Na stránkách této řady EI budou sledovány právní předpisy ES zahrnované do
 Společné organizace trhu s ovocem a zeleninou,
 Společné organizace trhu s banány,
 Společné organizace trhu se zpracovaným ovocem a zeleninou,
 Společné organizace trhu se živými rostlinami a květinářskými výrobky,
 Společné organizace trhu se surovým tabákem a
 právní předpisy týkající se bavlny, která nemá vlastní společnou organizaci trhu.

Informace budou psány formou
 periodických přehledů platných právních předpisů ES,
 pravidelných přehledů o změnách a chystaných změnách právních předpisů ES,
 překladů konsolidovaných znění právních předpisů ES,
 tématických přehledů, vycházejících z konsolidovaných znění právních předpisů ES,
 zpráv o politice ES, která se dotýká sledovaných oborů a ve svých důsledcích má svůj vliv na legislativní proces v daných oborech.

(Zk)

Přehled platných právních předpisů ES zařazovaných do Společné organizace trhu s (čerstvým) ovocem a zeleninou k 1.5.2003

Skupina platných právních předpisů, zařazovaných do Společné organizace trhu s (čerstvým) ovocem a zeleninou, zahrnovala k 1.5.2003 138 právních předpisů a 683 novel těchto předpisů. Ze 137 platných právních předpisů bylo 33 nařízení Rady, 81 nařízení Komise, 3 směrnice Rady, 4 směrnice Komise, 14 rozhodnutí Komise a 2 dílčí výňatky ze smluv ES. Tento přehled platných právních předpisů ES vychází z upraveného anglického textu Eur-Lex.

31967L0427
Směrnice Rady 67/427/EHS ze dne 27. června 1967 o používání určitých ochranných prostředků pro povrchové ošetření citrusových plodů a o kontrolních opatřeních, která budou používána pro kvalitativní a kvantitativní analýzy ochranných přípravků uvnitř a na povrchu citrusových plodů.
OJ P 148, 11,7.1967, s.1.

31969R0449
Nařízení (EHS) č. 449/69 Rady ze dne 11. března 1969 o náhradě podpory poskytnuté členskými státy organizacím producentů ovoce a zeleniny.
OJ L 061, 12.3.1969, s.2.
Novela:
31993R3669 (OJ L 338, 31.12.1993, s.26).

31969R1467
Nařízení (EHS) č. 1467/69 Rady ze dne 23. července 1969 o dovozech citrusového ovoce původem z Maroka.
OJ L 197, 8.8.1969, s.95.
Novely:
31970R2365 (OJ L 257, 26.11.1970, s.1),
31976R1493 (OJ L 167, 26.6.1976, s.19).

31969R2264
Nařízení (EHS) č. 2264/69 Komise ze dne 13. listopadu 1969 k žádostem o náhradu podpory poskytnuté členskými státy organizacím producentů ovoce a zeleniny.
OJ L 287, 15.11.1969, s.3.
Novela:
31985R2589 (OJ L 247, 14.9.1985, s.6).

31969R2511
Nařízení (EHS) č. 2511/69 Rady ze dne 9. prosince 1969, které stanoví zvláštní opatření pro zlepšování produkce a obchodu s citrusovým ovocem Společenství.
OJ L 318, 18.12.1969, s.1.
Novely:
31973R0175 (OJ L 025, 30.1.1973, s.2),
31975R2481 (OJ L 254, 1.10.1975, s.1),
31976R0793 (OJ L 093, 8.4.1976, s.1),
31977R1034 (OJ L 125, 19.5.1977, s.1),
31981R1116 (OJ L 118, 30.4.1981, s.1),
31982R1204 (OJ L 140, 20.5.1982, s.38),
31983R2004 (OJ L 198, 21.7.1983, s.2),
31986R3130 (OJ L 292, 16.10.1986, s.5),
31988R3223 (OJ L 288, 21.10.1988, s.5),
31989R1130 (OJ L 119, 29.4.1989, s.22).

31969R2517
Nařízení (EHS) č. 2517/69 Rady ze dne 9. prosince 1969, které stanoví určitá opatření pro reorganizaci produkce ovoce Společenství.
OJ L 318, 18.12.1969, s.15.
Novely:
31970R2476 (OJ L 266, 9.12.1970, s.2),
31972R2456 (OJ L 266, 25.11.1972, s.9),
31976R0794 (OJ L 093, 8.4.1976, s.3),
31978R1153 (OJ L 144, 31.5.1978, s.4).
Prováděcí předpis:
31970R2093 (OJ L 232, 21.10.1970, s.5).

31970R2093
Nařízení (EHS) č. 2093/70 Rady ze dne 20. října 1970, které stanoví obecná prováděcí pravidla ke článku 6 a 7 (1) nařízení (EHS) č. 2517/69, které stanoví určitá opatření pro reorganizaci produkce ovoce Společenství.
OJ L 232, 21.10.1970, s.5.

31972L0168
Směrnice Komise 72/168/EHS ze dne 14. dubna 1972 o určování charakteristik a minimálních podmínek pro inspekci odrůd zeleniny.
OJ L 103, 2.5.1972, s.6.
Novela:
32002L0008 (OJ L 037, 7.2.2002, s.7).

31972R0846
Nařízení (EHS) č. 846/72 Rady ze dne 24. dubna 1972, které stanoví speciální opatření pro uzavírání smluv na zpracování rajčat, která jsou předmětem intervenčních opatření.
OJ L 100, 27.4.1972, s.3.

31973R1252
Nařízení (EHS) č. 1252/73 Rady ze dne 14. května 1973 o dovozech citrusového ovoce původem z Kypru.
OJ L 133, 21.5.1973, s.113.

31974R0155
Nařízení (EHS) č. 155/74 Rady ze dne 17. prosince 1973 o dovozech citrusového ovoce původem z Libanonu.
OJ L 018, 22.1.1974, s.97.

31974D0358
74/358/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 1974, které vyjímá Irsko u některých druhů zeleniny z uplatňování Směrnice Rady ze dne 29. září 1970 o prodeji osiv. (Právně platný je pouze anglický text).
OJ L 196, 19.7.1974, s.15.
Novela:
31990D0209 (OJ L 108, 28.4.1990, s.104.

31974D0366
74/366/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 1974, které dočasně opravňuje Francouzskou republiku zakazovat ve Francii prodej osiva zakrslé francouzské odrůdy fazole ‚Sim‘. (Právně platný je pouze francouzský text).
OJ L 196, 19.7.1974, s.24.

31974D0367
74/367/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 1974, které dočasně opravňuje Francouzskou republiku zakazovat ve Francii prodej osiva zakrslé francouzské odrůdy fazole ‚Dustor‘. (Právně platný je pouze francouzský text).
OJ L 196, 19.7.1974, s.25.

31974Y0608(07)
Směrnice Rady ze dne 29. září 1970 o prodeji osiva zeleniny.
OJ C 066, 8.6.1974, s.61.

31975D0538
75/538/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 1975, které opravňuje Italskou republiku redukovat pro Sicílii minimální délku určitého množitelského materiálu révy vinné. (Právně platný je pouze italský text).
OJ L 237, 9.9.1975, s.22.

31975D0752
75/752/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 20. listopadu 1975 které vyjímá Spojené království z uplatňování směrnice Rady č. 70/458/EHS na některé druhy zeleniny. (Právně platný je pouze anglický text).
OJ L 319, 10.12.1975, s.12.

31975R1627
Nařízení (EHS) č. 1627/75 Rady ze dne 26. června 1975 o dovozech čerstvých citronů původem z Izraele.
OJ L 165, 28.6.1975, s.9.

31976R0794
Nařízení Rady (EHS) č. 794/76 ze dne 6. dubna 1976, které stanoví další opatření pro reorganizaci produkce ovoce Společenství.
OJ L 093, 8.4.1976, s.3.

31976L0895
Směrnice Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976, týkající se stanovení maximální úrovně reziduí pesticidů v a na ovoci a zelenině.
OJ L 340, 9.12.1976, s.26.
Novely:
179H,
194N
31980L0428 (OJ L 102, 19.4.1980, s.26),
31981L0036 (OJ L 046, 19.2.1981, s.33),
31982L0528 (OJ L 234, 9.8.1982, s.1),
31985R3768 (OJ L 362, 31.12.1985, s.8),
31988L0298 (OJ L 126, 20.5.1988, s.53),
31989L0186 (OJ L 066, 10.3.1989, s.36),
31993L0058 (OJ L 211, 23.8.1993, s.6),
31996L0032 (OJ L 144, 18.6.1996, s.12),
31997L0041 (OJ L 184, 12.7.1997, s.33),
32000L0024 (OJ L 107, 4.5.2000, s.28),
32000L0057 (OJ L 244, 29.09.2000, s.76),
32002L0066 (OJ L 192, 20.7.2002, s.47),
32002L0071 (OJ L 225, 22.8.2002, s.21),
32002L0079 (OJ L 291, 28.10.2002, s.1),
32003R0807 (OJ L 122, 16.5.2003, s.36).

31977R1180
Nařízení Rady (EHS) č. 1180/77 ze dne 17. května 1977 o dovozech určitých zemědělských produktů původem z Turecka do Společenství.
OJ L 142, 9.6.1977, s.10.
Novela:
31996R2063 (OJ L 277, 30.10.1996, s.4).

31979R0234
Nařízení Rady (EHS) č. 234/79 ze dne 5. února 1979 o postupu pro úpravu nomenklatury Společného celního sazebníku používaného pro zemědělské produkty.
OJ L 034, 9.2.1979, s.2.
Novely:
31989R3209 (OJ L 312, 27.10.1989, s.5),
31994R3290 (OJ L 349, 31.12.1994, s.105).

31981R0010
Nařízení Rady (EHS) č. 10/81 ze dne 1. ledna 1981, které stanoví obecná prováděcí pravidla pro ovoce a zeleninu ke Smlouvě o připojení 1979.
OJ L 001, 1.1.1981, s.17.

31981R0040
Nařízení Rady (EHS) č. 40/81 ze dne 1. ledna 1981, které stanoví základní ceny a odkupní ceny použitelné v Řecku u květáku a jablek.
OJ L 003, 1.1.1981, s.11.

31981R1292
Nařízení Komise (EHS) č. 1292/81 ze dne 12. května 1981, které stanoví normy jakosti pro pór, lilek a cukety.
OJ L 129, 15.5.1981, s.38.
Novely:
31989R1076 (OJ L 114, 27.4.1989, s.14),
31997R0888 (OJ L 126, 17.5.1997, s.11),
32001R1135 (OJ L 154, 9.6.2001, s.9),
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

31981R3671
Nařízení Rady (EHS) č. 3671/81 ze dne 15. prosince 1981 o dovozech určitých zemědělských produktů původem z Turecka do Společenství.
OJ L 367, 23. 12.1981, s.3,
Novela:
31984R1555 (OJ L 150, 6.6.1984, s.4).

31983R2213
Nařízení Komise (EHS) č. 2213/83 ze dne 28. července 1983, které stanoví normy jakosti pro cibuli a rychlené puky čekanky salátové.
OJ L 213, 4.8.1983, s.13.
Novely:
31987R1654 (OJ L 153, 13.6.1987, s.35),
31991R1872 (OJ L 168, 29.6.1991, s.60),
31991R3439 (OJ L 326, 28.11.1991, s.21),
31992R0658 (OJ L 070, 17.3.1992, s.15),
31997R0888 (OJ L 126, 17.5.1997, s.11),
31997R2390 (OJ L 330, 2.12.1997, s.12),
32001R1508 (OJ L 200, 25.7.2001, s.14),
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

31984D0224
84/224/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 1984 o podporách poskytovaných v Kampánii produkci meruněk. (Právně platný je pouze italský text).
OJ L 105, 18.4.1984, s.16.

31985D0215
85/215/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 1985 o preferenční celní sazbě za přírodní plyn pro skleníkové producenty v Nizozemsku. (Právně platný je pouze holandský text).
OJ L 097, 4.4.1985, s.49.

31987R0899
Nařízení Komise (EHS) č. 899/87 ze dne 30. března 1987, které stanoví normy jakosti pro třešně, višně a jahody.
OJ L 088, 31.3.1987, s.17.
Novely:
31992R0658 (OJ L 070, 17.3.1992, s.15),
31997R0888 (OJ L 126, 17.5.1997, s.11),
32002R0843 (OJ L 134, 22.5.2002, s.24),
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

31987R1591
Nařízení Komise (EHS) č. 1591/87 ze dne 5. června 1987, které stanoví normy jakosti pro zelí, kapustu růžičkovou, celer řapíkatý, špenát, švestky a slívy.
OJ L 146, 6.6.1987, s.36.
Novely:
31992R0658 (OJ L 070, 17.3.1992, s.15),
31997R0888 (OJ L 126, 17.5.1997, s.11),
31999R1168 (OJ L 141, 4.6.1999, s.5),
32001R1135 (OJ L 154, 9.6.2001, s.9),
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

31988D0605
88/605/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 1988 k návrhu sicilského regionálního zákona o založení regionálního fondu k podpoře exportu citrusového ovoce (Itálie), (Právně platný je pouze italský text).
OJ L 334, 6.12.1988, s.22.

31988R1677
Nařízení Komise (EHS) č. 1677/88 ze dne 15. června 1988, které stanoví normy jakosti pro okurky.
OJ L 150, 16.6.1988, s.21.
Novely:
31997R0888 (OJ L 126, 17.5.1997, s.11),
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

31989L0014
Směrnice Komise 89/14/EHS ze dne 15. prosince 1988, která určuje skupiny odrůd mangoldu a řepy, týkající se izolačních vzdáleností plodin uvedených v příloze I ke Směrnici Rady 70/458/EHS o prodeji osiva zeleniny.
OJ L 008, 11.1.1989, s.9.

31989D0216
89/216/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 1988 o belgických fondech pro podporu chovu drůbeže a ostatního drobného zvířectva a produkce ovoce a zeleniny. (Právně platné jsou pouze texty francouzský a holandský).
OJ L 085, 30.3.1989, s.45.

31989R0790
Nařízení Rady (EHS) č. 790/89 ze dne 20. března 1989, které stanoví úroveň dodatkové plošné podpory pro zakládání organizací producentů a maximální objem podpory pro zlepšování jakosti a prodeje v sektoru ořechů a svatojánského chleba.
OJ L 085, 30.3.1989, s.6.
Novely:
31991R2145 (OJ L 200, 23.7.1991, s.1),
31992R0832 (OJ L 088, 3.4.1992, s.15),
31997R1825 (OJ L 260, 23.9.1997, s.9).

31989R2159
Nařízení Komise (EHS) č. 2159/89 ze dne 18. července 1989, které stanoví podrobná prováděcí pravidla ke specifickým opatřením pro ořechy a svatojánský chléb, uvedeným v hlavě IIa nařízení Rady (EHS) č. 1035/72.
OJ L 207, 19.7.1989, s.19.
Novely:
31989R3403 (OJ L 328, 14.11.1989, s.23),
31991R1304 (OJ L 123, 18.5.1991, s.27),
31991R2286 (OJ L 209, 31.7.1991, s.5),
31991R3746 (OJ L 352, 21.12.1991, s.53),
31992R1461 (OJ L 153, 5.6.1992, s.9),
32002R0094 (OJ L 017, 19.1.2002, s.20).

31990D0209
90/209/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 19. dubna 1990, které zprošťuje členské státy povinnosti uplatňovat u určitých druhů ustanovení Směrnice Rady 70/458/EHS o prodeji osiva zeleniny a které mění rozhodnutí 73/122/EHS a 74/358/EHS a ruší rozhodnutí 74/363/EHS.
OJ L 108, 28.4.1990, s.104.

31990R0410
Nařízení Komise (EHS) č. 410/90 ze dne 16. února 1990, které stanoví normu jakosti pro kiwi.
OJ L 043, 17.2.1990, s.22.
Novely:
31992R0305 (OJ L 032, 8.2.1992, s.15),
31997R0888 (OJ L 126, 17.5.1997, s.11),
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

31990R3650
Nařízení Rady (EHS) č. 3650/90 ze dne 11. prosince 1990 o opatřeních k posílení uplatňování společných norem jakosti pro ovoce a zeleninu v Portugalsku.
OJ L 362, 27.12.1990, s.22.
Novela:
31997R1468 (OJ L 200, 29.7.1997, s.1).

31991D0229
91/229/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 20. března 1991 k žádostem o náhradu podpory poskytnuté členskými státy organizacím producentů ořechů a/nebo svatojánského chleba.
OJ L 100, 20.4.1991, s.35.

31991R0268
Nařízení Komise (EHS) č. 268/91 ze dne 1. února 1991 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 3650/90 o opatřeních k posílení uplatňování společných norem jakosti pro ovoce a zeleninu v Portugalsku.
OJ L 028, 2.2.1991, s.16.

31992R0525
Nařízení Rady (EHS) č. 525/92 ze dne 25. února 1992 o dočasné kompenzaci za následky situace v Jugoslávii na transport čerstvého ovoce a zeleniny z Řecka.
OJ L 058, 3.3.1992, s.1.

31992R1332
Nařízení Rady (EHS) č. 1332/92 ze dne 18. května 1992, zavádějící specifická opatření pro stolní olivy.
OJ L 145, 27.5.1992, s.1.
Novely:
31993R0587 (OJ L 061, 13.3.1993, s.41),
31995R1267 (OJ L 123, 3.6.1995, s.4),
32000R2826 (OJ L 328, 23.12.2000, s.2).

31992R3438
Nařízení Rady (EHS) č. 3438/92 ze dne 23. listopadu 1992, které stanoví speciální opatření pro přepravu určitého čerstvého ovoce a zeleniny původem z Řecka.
OJ L 350, 1.12.1992, s.1.
Novela:
31996R1600 (OJ L 206, 16.8.1996, s.45).

31992R3816
Nařízení Rady (EHS) č. 3816/92 ze dne 28. prosince 1992 umožňující v sektoru ovoce a zeleniny zrušení kompenzačního mechanismu v obchodu mezi Španělskem a ostatními členskými státy a přidružených opatření.
OJ L 387, 31.12.1992, s.10.

31993D0154
93/154/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 1993 týkající se národního programu AIMA k podpoře, kterou Itálie plánuje poskytnout za soukromé skladování mrkve. (Právně platný je pouze italský text).
OJ L 061, 13.3.1993, s.52.

31993D0175
93/175/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 1992 k národním programu AIMA k podpoře zemědělcům za vyvezené citrusové ovoce do SSSR a do východních evropských zemí. (Právně platný je pouze italský text).
OJ L 074, 27.3.1993, s.84.

31993D0255
93/255/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 1993 týkající se podpory, kterou se Itálie rozhodla poskytnout prostřednictvím AIMA za soukromé skladování lískových oříšků. (Právně platný je pouze italský text).
OJ L 117, 13.5.1993, s.28.

31993R0742
Nařízení Rady (EHS) č. 742/93 ze dne 17. března 1993 umožňující v sektoru ovoce a zeleniny zrušení kompenzačního mechanismu v obchodu mezi Portugalskem a ostatními členskými státy.
OJ L 077, 31.3.1993, s.8.

31993R0746
Nařízení Rady (EHS) č. 746/93 ze dne 17. března 1993 o poskytování podpory k povzbuzení zakládání organizací producentů a usnadnění jejich činnosti podle nařízení (EHS) č. 1035/72 a (EHS) č. 1360/78 v Portugalsku.
OJ L 077, 31.3.1993, s.14.

31993R1859
Nařízení Komise (EHS) č. 1859/93 ze dne 12. července 1993 o uplatňování systému dovozních licencí na česnek dovážený ze třetích zemí.
OJ L 170, 13.7.1993, s.10.
Novely:
31994R1662 (OJ L 176, 9.7.1994, s.1),
32000R2872 (OJ L 333, 29.12.2000, s.49),
32000R2881 (OJ L 333, 29.12.2000, s.71).

31993R2040
Nařízení Komise (EHS) č. 2040/93 ze dne 27. července 1993, které určuje objem podpory produkce konzumních brambor na Madeiře a objem podpory produkce sadbových brambor a endivie na Azorách, stanovené v ECU Radou a snížené následkem monetární přestavby.
OJ L 185, 28.7.1993, s.10.

31993R3253
Nařízení Komise (ES) č. 3253/93 ze dne 26. listopadu 1993, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2019/93 týkající se podpůrných opatření pro místní produkty na malých Egejských ostrovech v sektorech ovoce, zeleniny a květin.
OJ L 293, 27.11.1993, s.28.

21994A0103(51)
Dohoda o Evropské ekonomické oblasti – Příloha I – Veterinární a fytosanitární záležitosti – Seznam uvedený ve článku 17.
OJ L 001, 3.1.1994, s.220.
Novely:
31994D0001 (OJ L 001, 3.1.1994, s.1),
21994A0103(73) (OJ L 001, 3.1.1994, s.572),
21994D0628(01) (OJ L 160, 28.6.1994, s.1),
21994D1112(01) (OJ L 292, 12.11.1994, s.39),
21995D0302(02) (OJ L 047, 2.3.1995, s.22),
21995D0302(03) (OJ L 047, 2.3.1995, s.23),
21995D0302(04) (OJ L 047, 2.3.1995, s.24),
21995D0420(01) (OJ L 086, 20.4.1995, s.58),
21996D0613(01) (OJ L 140, 13.6.1996, s.32),
21996D0613(02) (OJ L 140, 13.6.1996, s.34),
21996D0613(03) (OJ L 140, 13.6.1996, s.35),
21996D0725(04) (OJ L 186, 25.7.1996, s.77),
21996D0919(03) (OJ L 237, 19.9.1996, s.42),
21996D0919(04) (OJ L 237, 19.9.1996, s.43),
21996D1114(05) (OJ L 291, 14.11.1996, s.35),
21996D1114(06) (OJ L 291, 14.11.1996, s.36),
21996D1114(07) (OJ L 291, 14.11.1996, s.37),
21999D0154 (OJ L 061, 1.3.2001, s.1),
21999D0155 (OJ L 061, 1.3.2001, s.3),
21999D0189 (OJ L 074, 15.3.2001, s.24),
21999D0624(01) (OJ L 158, 24.6.1999, s.1),
22000D1123(01) (OJ L 296, 23.11.2000, s.1),
22000D1214(01) (OJ L 315, 14.12.2000, s.1),
22000D1221(01) (OJ L 325, 21.12.2000, s.1),
22001D0025 (OJ L 158, 14.6.2001, s.1),
22001D0026 (OJ L 158, 14.6.2001, s.4),
22001D0027 (OJ L 158, 14.6.2001, s.6),
22001D0028 (OJ L 158, 14.6.2001, s.8),
22001D0029 (OJ L 158, 14.6.2001, s.10),
22001D0030 (OJ L 158, 14.6.2001, s.13),
22001D0031 (OJ L 158, 14.6.2001, s.15),
22001D0032 (OJ L 158, 14.6.2001, s.17),
22001D0033 (OJ L 158, 14.6.2001, s.19),
22001D0034 (OJ L 158, 14.6.2001, s.22),
22001D0035 (OJ L 158, 14.6.2001, s.26),
22001D0036 (OJ L 158, 14.6.2001, s.28),
22001D0037 (OJ L 158, 14.6.2001, s.30),
22001D0038 (OJ L 158, 14.6.2001, s.35),
22001D0039 (OJ L 158, 14.6.2001, s.40),
22001D0040 (OJ L 158, 14.6.2001, s.43),
22001D0041 (OJ L 158, 14.6.2001, s.47),
22001D0042 (OJ L 158, 14.6.2001, s.51),
22001D0054 (OJ L 165, 21.6.2001, s.58),
22001D0060 (OJ L 238, 6.9.2001, s.1),
22001D0061 (OJ L 238, 6.9.2001, s.3),
22001D0089 (OJ L 251, 20.9.2001, s.13),
22001D0101 (OJ L 322, 6.12.2001, s.1),
22001D0102 (OJ L 322, 6.12.2001, s.6),
22001D0103 (OJ L 322, 6.12.2001, s.8),
22001D0118(01) (OJ L 015, 18.1.2001, s.1),
22001D0118(02) (OJ L 015, 18.1.2001, s.3),
22001D0118(03) (OJ L 015, 18.1.2001, s.6),
22001D0118(04) (OJ L 015, 18.1.2001, s.8),
22001D0118(05) (OJ L 015, 18.1.2001, s.10),
22001D0118(06) (OJ L 015, 18.1.2001, s.12),
22001D0118(07) (OJ L 015, 18.1.2001, s.14),
22001D0118(08) (OJ L 015, 18.1.2001, s.16),
22001D0118(10) (OJ L 015, 18.1.2001, s.20),
22001D0118(11) (OJ L 015, 18.1.2001, s.22),
22001D0118(12) (OJ L 015, 18.1.2001, s.24),
22001D0118(14) (OJ L 015, 18.1.2001, s.28),
22001D0118(15) (OJ L 015, 18.1.2001, s.30),
22001D0118(16) (OJ L 015, 18.1.2001, s.32),
22001D0118(17) (OJ L 015, 18.1.2001, s.34),
22001D0124 (OJ L 022, 24.1.2002, s.1),
22001D0125 (OJ L 022, 24.1.2002, s.3),
22001D0126 (OJ L 022, 24.1.2002, s.5),
22001D0127 (OJ L 022, 24.1.2002, s.7),
22001D0128 (OJ L 022, 24.1.2002, s.9),
22001D0129 (OJ L 022, 24.1.2002, s.11),
22001D0130 (OJ L 022, 24.1.2002, s.13),
22001D0131 (OJ L 022, 24.1.2002, s.15),
22001D0132 (OJ L 022, 24.1.2002, s.18),
22001D0141 (OJ L 065, 7.3.2002, s.1),
22001D0142 (OJ L 065, 7.3.2002, s.3),
22001D0143 (OJ L 065, 7.3.2002, s.6),
22001D0144 (OJ L 065, 7.3.2002, s.8),
22001D0145 (OJ L 065, 7.3.2002, s.10),
22001D0146 (OJ L 065, 7.3.2002, s.12),
22001D0147 (OJ L 065, 7.3.2002, s.14),
22001D0148 (OJ L 065, 7.3.2002, s.17),
22001D0149 (OJ L 065, 7.3.2002, s.20),
22001D0150 (OJ L 065, 7.3.2002, s.22),
22001D0151 (OJ L 065, 7.3.2002, s.24),
22002D0069 (OJ L 266, 3.10.2002, s.1),
22002D0070 (OJ L 266, 3.10.2002, s.3),
22002D0071 (OJ L 266, 3.10.2002, s.5),
22002D0072 (OJ L 266, 3.10.2002, s.7),
22002D0073 (OJ L 266, 3.10.2002, s.9),
22002D0074 (OJ L 266, 3.10.2002, s.12),
22002D0075 (OJ L 266, 3.10.2002, s.14),
22002D0076 (OJ L 266, 3.10.2002, s.17),
22002D0077 (OJ L 266, 3.10.2002, s.20),
22002D0078 (OJ L 266, 3.10.2002, s.22),
22002D0079 (OJ L 266, 3.10.2002, s.24),
22002D0080 (OJ L 266, 3.10.2002, s.26),
22002D0096(01) (OJ L 298, 31.10.2002, s.1),
22002D0112 (OJ L 336, 12.12.2002, s.1),
22002D0113 (OJ L 336, 12.12.2002, s.3),
22002D0114 (OJ L 336, 12.12.2002, s.5),
22002D0115 (OJ L 336, 12.12.2002, s.6),
22002D0116 (OJ L 336, 12.12.2002, s.8),
22002D0117 (OJ L 336, 12.12.2002, s.9),
22002D0118(01) (OJ L 336, 12.12.2002, s.11),
22002D0119(01) (OJ L 336, 12.12.2002, s.13),
22002D0120(01) (OJ L 336, 12.12.2002, s.15),
22002D0121(01) (OJ L 336, 12.12.2002, s.17),
22002D0122(01) (OJ L 336, 12.12.2002, s.18),
22002D0123(01) (OJ L 336, 12.12.2002, s.19),
22002D0156 (OJ L 038, 13.2.2003, s.1),
22002D0157 (OJ L 038, 13.2.2003, s.3),
22002D0158 (OJ L 038, 13.2.2003, s.8),
22003D0001 (OJ L 094, 10.4.2003, s.43),
22003D0002 (OJ L 094, 10.4.2003, s.45),
22003D0003 (OJ L 094, 10.4.2003, s.47).

21994A0103(52)
Dohoda o Evropské ekonomické oblasti – Příloha II – Technické předpisy, normy jakosti, testování a certifikace – Seznam uvedený ve článku 23.
OJ L 001, 3.1.1994, s.263.
Novely:
31994D0001 (OJ L 001, 3.1.1994, s.1),
21994A0103(73) (OJ L 001, 3.1.1994, s.572),
21994D0628(01) (OJ L 160, 28.6.1994, s.1),
21994D1112(01) (OJ L 292, 12.11.1994, s.39),
21994D1217(01) (OJ L 325, 17.12.1994, s.64),
21994D1217(02) (OJ L 325, 17.12.1994, s.65),
21994D1217(03) (OJ L 325, 17.12.1994, s.66),
21994D1217(04) (OJ L 325, 17.12.1994, s.67),
21994D1231(01) (OJ L 372, 31.12.1994, s.1),
21994D1231(02) (OJ L 372, 31.12.1994, s.3),
21994D1231(03) (OJ L 372, 31.12.1994, s.4),
21994D1231(04) (OJ L 372, 31.12.1994, s.5),
21994D1231(05) (OJ L 372, 31.12.1994, s.7),
21994D1231(06) (OJ L 372, 31.12.1994. s.8),
21994D1231(07) (OJ L 372, 31.12.1994, s.9),
21994D1231(08) (OJ L 372, 31.12.1994, s.10),
21994D1231(09) (OJ L 372, 31.12.1994, s.11),
21994D1231(10) (OJ L 372, 31.12.1994, s.12),
21994D1231(11) (OJ L 372, 31.12.1994, s.14),
21994D1231(12) (OJ L 372, 31.12.1994, s.16),
21994D1231(13) (OJ L 372, 31.12.1994, s.17),
21994D1231(14) (OJ L 372, 31.12.1994, s.19),
21995D0302(05) (OJ L 047, 2.3.1995, s.25),
21995D0302(06) (OJ L 047, 2.3.1995. s.26),
21995D0302(07) (OJ L 047, 2.3.1995, s.27),
21995D0302(08) (OJ L 047, 2.3.1995, s.28),
21995D0302(09) (OJ L 047, 2.3.1995, s.29),
21995D0413(01) (OJ L 083, 13.4.1995, s.41),
21995D0413(02) (OJ L 083, 13.4.1995, s.43),
21995D0413(03) (OJ L 083, 13.4.1995, s.44),
21995D0413(04) (OJ L 083, 13.4.1995, s.45),
21995D0413(05) (OJ L 083, 13.4.1995, s.46),
21995D0413(06) (OJ L 083, 13.4.1995, s.47),
21995D0413(07) (OJ L 083, 13.4.1995, s.48),
21995D0420(01) (OJ L 086, 20.4.1995, s.58),
21995D1214(01) (OJ L 301, 14.12.1995, s.36),
21995D1214(02) (OJ L 301, 14.12.1995, s.38),
21996D0111(01) (OJ L 008, 11.1.1996, s.34),
21996D0111(04) (OJ L 008, 11.1.1996, s.38),
21996D0307(01) (OJ L 057, 7.3.21996, s.33),
21996D0523(01) (OJ L 124, 23.5.1996, s.11),
21996D0523(04) (OJ L 124, 23.5.1996, s.16),
21996D0523(05) (OJ L 124, 23.5.1996, s.17),
21996D0523(08) (OJ L 124, 23.5.1996, s.23),
21996D0523(09) (OJ L 124, 23.5.1996, s.24),
21996D0523(10) (OJ L 124, 23.5.1996, s.26),
21996D0613(04) (OJ L 140, 13.6.1996, s.36),
21996D0613(05) (OJ L 140, 13.6.1996, s.37),
21996D0613(06) (OJ L 140, 13.6.1996, s.38),
21996D0613(07) (OJ L 140, 13.6.1996, s.39),
21996D0613(08) (OJ L 140, 13.6.1996, s.40),
21996D0613(09) (OJ L 140, 13.6.1996, s.41),
21996D0613(10) (OJ L 140, 13.6.1996, s.42),
21996D0613(11) (OJ L 140, 13.6.1996, s.43),
21996D0613(12) (OJ L 140, 13.6.1996, s.45),
21996D0725(02) (OJ L 186, 25.7.1996, s.75),
21996D0725(05) (OJ L 186, 25.7.1996, s.78),
21996D0919(01) (OJ L 237, 19.9.1996, s.25),
21996D1003(02) (OJ L 251, 3.10.1996, s.27),
21996D1003(03) (OJ L 251, 3.10.1996, s.28),
21996D1003(04) (OJ L 251, 3.10.1996, s.29),
21997D0123(01) (OJ L 021, 23.1.1997, s.1),
21997D0123(02) (OJ L 021, 23.1.1997, s.3),
21997D0123(03) (OJ L 021, 23.1.1997, s.4),
21997D0123(04) (OJ L 021, 23.1.1997, s.6),
21997D0313(01) (OJ L 071, 13.3.1997, s.27),
21997D0327(02) (OJ L 085, 27.3.1997, s.66),
21997D0417(01) (OJ L 100, 17.4.1997, s.60),
21997D0417(02) (OJ L 100, 17.4.1997, s.62),
21997D0417(03) (OJ L 100, 17.4.1997, s.63),
21997D0417(04) (OJ L 100, 17.4.1997, s.64),
21997D0417(05) (OJ L 100, 17.4.1997, s.65),
21997D0417(08) (OJ L 100, 17.4.1997, s.68),
21997D0710(02) (OJ L 182, 10.7.1997, s.30),
21997D0710(03) (OJ L 182, 10.7.1997, s.32),
21997D0710(13) (OJ L 182, 10.7.1997, s.46),
21997D0710(14) (OJ L 182, 10.7.1997, s.47),
21997D0710(15) (OJ L 182, 10.7.1997, s.49),
21997D0904(01) (OJ L 242, 4.9.1997, s.67),
21997D0904(09) (OJ L 242, 4.9.1997, s.78),
21997D0904(10) (OJ L 242, 4.9.1997, s.79),
21997D0904(11) (OJ L 242, 4.9.1997, s.80),
21997D0904(12) (OJ L 242, 4.9.1997, s.81),
21997D1023(09) (OJ L 290, 23.10.1997, s.33),
21997D1023(10) (OJ L 290, 23.10.1997, s.34),
21997D1120(01) (OJ L 316, 20.11.1997, s.12),
21997D1120(02) (OJ L 316, 20.11.1997, s.14),
21997D1120(03) (OJ L 316, 20.11.1997, s.15),
21997D1120(04) (OJ L 316, 20.11.1997, s.16),
21997D1120(05) (OJ L 316, 20.11.1997, s.17),
21997D1120(06) (OJ L 316, 20.11.1997, s.18),
21997D1120(07) (OJ L 316, 20.11.1997, s.19),
21997D1120(08) (OJ L 316, 20.11.1997, s.20),
21998D0205(01) (OJ L 030, 5.2.1998, s.30),
21998D0205(02) (OJ L 030, 5.2.1998, s.32),
21998D0205(03) (OJ L 030, 5.2.1998, s.33),
21998D0205(04) (OJ L 030, 5.2.1998, s.34),
21998D0205(05) (OJ L 030, 5.2.1998, s.35),
21998D0205(06) (OJ L 030, 5.2.1998, s.36),
21998D0205(07) (OJ L 030, 5.2.1998, s.37),
21998D0205(08) (OJ L 030, 5.2.1998, s.38),
21998D0205(09) (OJ L 030, 5.2.1998, s.40),
21998D0507(01) (OJ L 134, 7.5.1998, s.1),
21998D0507(02) (OJ L 134, 7.5.1998, s.3),
21998D0507(03) (OJ L 134, 7.5.1998, s.4),
21998D0507(04) (OJ L 134, 7.5.1998, s.5),
21998D0507(05) (OJ L 134, 7.5.1998, s.6),
21998D0507(06) (OJ L 134, 7.5.1998, s.8),
21998D0507(07) (OJ L 134, 7.5.1998, s.9),
21998D0604(01) (OJ L 160, 4.6.1998, s.36),
21998D0709(04) (OJ L 193, 9.7.1998, s.41),
21998D0709(05) (OJ L 193, 9.7.1998, s.43),
21998D0709(06) (OJ L 193, 9.7.1998, s.44),
21998D0709(07) (OJ L 193, 9.7.1998, s.45),
21998D0709(08) (OJ L 193, 9.7.1998, s.46),
21998D0709(09) (OJ L 193, 9.7.1998, s.48),
21998D0709(10) (OJ L 193, 9.7.1998, s.49),
21998D0709(11) (OJ L 193, 9.7.1998, s.50),
21998D0709(12) (OJ L 193, 9.7.1998, s.51),
21998D0709(17) (OJ L 193, 9.7.1998, s.60),
21998D0709(18) (OJ L 193, 9.7.1998, s.61),
21998D1008(07) (OJ L 272, 8.10.1998, s.10),
21998D1008(08) (OJ L 272, 8.10.1998, s.12),
21998D1008(09) (OJ L 272, 8.10.1998, s.13),
21998D1008(10) (OJ L 272, 8.10.1998, s.14),
21998D1008(11) (OJ L 272, 8.10.1998, s.16),
21998D1119(01) (OJ L 310, 19.11.1998, s.1),
21998D1119(07) (OJ L 310, 19.11.1998, s.12),
21998D1119(08) (OJ L 310, 19.11.1998, s.13),
21998D1119(09) (OJ L 310, 19.11.1998, s.14),
21998D1217(01) (OJ L 342, 17.12.1998, s.32),
21999D0157 (OJ L 061, 1.3.2001, s.5),
21999D0158 (OJ L 061, 1.3.2001, s.8),
21999D0159 (OJ L 061, 1.3.2001, s.9),
21999D0160 (OJ L 061, 1.3.2001, s.10),
21999D0161 (OJ L 061, 1.3.2001, s.12),
21999D0162 (OJ L 061, 1.3.2001, s.13),
21999D0163 (OJ L 061, 1.3.2001, s.14),
21999D0164 (OJ L 061, 1.3.2001, s.15),
21999D0165 (OJ L 061, 1.3.2001, s.16),
21999D0166 (OJ L 061, 1.3.2001, s.17),
21999D0204(01) (OJ L 030, 4.2.1999, s.37),
21999D0204(02) (OJ L 030, 4.2.1999, s.39),
21999D0204(03) (OJ L 030, 4.2.1999, s.40),
21999D0204(04) (OJ L 030, 4.2.1999, s.41),
21999D0204(05) (OJ L 030, 4.2.1999, s.42),
21999D0204(06) (OJ L 030, 4.2.1999. s.43),
21999D0204(07) (OJ L 030, 4.2.1999, s.44),
21999D0204(08) (OJ L 030, 4.2.1999, s.46),
21999D0204(09) (OJ L 030, 4.2.1999, s.47),
21999D0204(10) (OJ L 030, 4.2.1999, s.48),
21999D0204(11) (OJ L 030, 4.2.1999, s.50),
21999D0204(12) (OJ L 030, 4.2.1999, s.51),
21999D0204(13) (OJ L 030, 4.2.1999, s.52),
21999D0204(14) (OJ L 030, 4.2.1999, s.54),
21999D0415(01) (OJ L 100, 15.4.1999, s.38),
21999D0415(02) (OJ L 100, 15.4.1999, s.40),
21999D0415(03) (OJ L 100, 15.4.1999, s.41),
21999D0415(04) (OJ L 100, 15.4.1999, s.42),
21999D0415(05) (OJ L 100, 15.4.1999, s.43),
21999D0415(06) (OJ L 100, 15.4.1999, s.44),
21999D0415(07) (OJ L 100, 15.4.1999, s.46),
21999D0415(08) (OJ L 100, 15.4.1999, s.48),
21999D0415(09) (OJ L 100, 15.4.1999, s.50),
21999D0415(10) (OJ L 100, 15.4.1999, s.52),
21999D0415(11) (OJ L 100, 15.4.1999, s.54),
21999D0708(01) (OJ L 172, 8.7.1999, s.49),
21999D0708(02) (OJ L 172, 8.7.1999, s.50),
21999D0708(03) (OJ L 172, 8.7.1999, s.51),
21999D0722(01) (OJ L 189, 22.7.1999, s.52),
21999D0722(02) (OJ L 189, 22.7.1999, s.54),
21999D0722(03) (OJ L 189, 22.7.1999, s.56),
21999D0722(04) (OJ L 189, 22.7.1999, s.57),
21999D0722(05) (OJ L 189, 22.7.1999, s.58),
21999D0722(06) (OJ L 189, 22.7.1999, s.60),
21999D0722(07) (OJ L 189, 22.7.1999, s.61),
21999D0722(08) (OJ L 189, 22.7.1999, s.62),
21999D0722(09) (OJ L 189, 22.7.1999, s.63),
21999D0729(01) (OJ L 197, 29.7.1999, s.51),
21999D0729(02) (OJ L 197, 29.7.1999, s.53),
21999D0729(03) (OJ L 197, 29.7.1999, s.54),
21999D1028(01) (OJ L 277, 28.10.1999, s.37),
21999D1028(02) (OJ L 277, 28.10.1999, s.42),
21999D1118(04) (OJ L 297, 18.11.1999, s.40),
21999D1118(05) (OJ L 297, 18.11.1999, s.42),
21999D1118(06) (OJ L 297, 18.11.1999, s.44),
21999D1118(07) (OJ L 297, 18.11.1999, s.46),
21999D1118(08) (OJ L 297, 18.11.1999, s.47),
22000D0001 (OJ L 103, 12.4.2001, s.1),
22000D0002 (OJ L 103, 12.4.2001, s.3),
22000D0003 (OJ L 103, 12.4.2001, s.5),
22000D0004 (OJ L 103, 12.4.2001, s.7),
22000D0005 (OJ L 103, 12.4.2001, s.9),
22000D0006 (OJ L 103, 12.4.2001, s.11),
22000D0019 (OJ L 103, 12.4.2001, s.39),
22000D0210(01) (OJ L 035, 10.2.2000, s.28),
22000D0210(02) (OJ L 035, 10.2.2000, s.30),
22000D0210(03) (OJ L 035, 10.2.2000, s.31),
22000D0210(04) (OJ L 035, 10.2.2000, s.32),
22000D0210(05) (OJ L 035, 10.2.2000, s.33),
22000D0615(01) (OJ L 141, 15.6.2000, s.44),
22000D0615(02) (OJ L 141, 15.6.2000, s.46),
22000D0615(03) (OJ L 141, 15.6.2000, s.47),
22000D0615(04) (OJ L 141, 15.6.2000, s.49),
22000D0615(05) (OJ L 141, 15.6.2000, s.51),
22000D0615(06) (OJ L 141, 15.6.2000, s.53),
22000D0622(01) (OJ L 148, 22.6.2000, s.40),
22000D0622(02) (OJ L 148, 22.6.2000, s.42),
22000D0622(03) (OJ L 148, 22.6.2000, s.43),
22000D0622(04) (OJ L 148, 22.6.2000, s.44),
22000D0713(01) (OJ L 174, 13.7.2000, s.51),
22000D0713(02) (OJ L 174, 13.7.2000, s.53),
22000D0921(01) (OJ L 237, 21.9.2000, s.58),
22000D0921(03) (OJ L 237, 21.9.2000, s.62),
22000D0921(04) (OJ L 237, 21.9.2000, s.64),
22000D0921(05) (OJ L 237, 21.9.2000, s.65),
22000D0921(06) (OJ L 237, 21.9.2000, s.66),
22000D0921(07) (OJ L 237, 21.9.2000, s.68),
22000D0921(08) (OJ L 237, 21.9.2000, s.70),
22000D0921(10) (OJ L 237, 21.9.2000, s.73),
22000D0921(11) (OJ L 237, 21.9.2000, s.74),
22000D1019(01) (OJ L 266, 19.10.2000, s.1),
22000D1019(02) (OJ L 266, 19.10.2000, s.5),
22000D1019(03) (OJ L 266, 19.10.2000, s.14),
22000D1019(04) (OJ L 266, 19.10.2000, s.15),
22000D1019(05) (OJ L 266, 19.10.2000, s.16),
22000D1109(01) (OJ L 284, 9.11.2000, s.1),
22000D1109(02) (OJ L 284, 9.11.2000, s.3),
22000D1109(03) (OJ L 284, 9.11.2000, s.4),
22000D1109(04) (OJ L 284, 9.11.2000, s.6),
22000D1109(05) (OJ L 284, 9.11.2000, s.8),
22000D1109(06) (OJ L 284, 9.11.2000, s.9),
22000D1109(07) (OJ L 284, 9.11.2000, s.10),
22000D1109(16) (OJ L 284, 9.11.2000, s.41),
22000D1109(17) (OJ L 284, 9.11.2000, s.43),
22000D1109(18) (OJ L 284, 9.11.2000, s.45),
22000D1109(19) (OJ L 284, 9.11.2000, s.47),
22000D1109(20) (OJ L 284, 9.11.2000, s.49),
22000D1109(21) (OJ L 284, 9.11.2000, s.51),
22000D1109(22) (OJ L 284, 9.11.2000, s.53),
22000D1109(29) (OJ L 284, 9.11.2000, s.65),
22000D1109(30) (OJ L 284, 9.11.2000, s.71),
22000D1123(02) (OJ L 296, 23.11.2000, s.29),
22000D1123(03) (OJ L 296, 23.11.2000, s.31),
22000D1123(04) (OJ L 296, 23.11.2000, s.33),
22000D1123(16) (OJ L 296, 23.11.2000, s.55),
22000D1123(17) (OJ L 296, 23.11.2000, s.56),
22000D1123(18) (OJ L 296, 23.11.2000, s.58),
22000D1123(19) (OJ L 296, 23.11.2000, s.60),
22000D1214(02) (OJ L 315, 14.12.2000, s.7),
22000D1214(03) (OJ L 315, 14.12.2000, s.9),
22000D1214(04) (OJ L 315, 14.12.2000, s.11),
22000D1214(05) (OJ L 315, 14.12.2000, s.12),
22000D1214(06) (OJ L 315, 14.12.2000, s.14),
22000D1214(07) (OJ L 315, 14.12.2000, s.16),
22000D1214(08) (OJ L 315, 14.12.2000, s.18),
22000D1221(02) (OJ L 325, 21.12.2000, s.5),
22000D1221(03) (OJ L 325, 21.12.2000, s.7),
22000D1221(04) (OJ L 325, 21.12.2000, s.8),
22000D1221(05) (OJ L 325, 21.12.2000, s.9),
22000D1221(06) (OJ L 325, 21.12.2000, s.11),
22000D1221(07) (OJ L 325, 21.12.2000, s.13),
22000D1221(08) (OJ L 325, 21.12.2000, s.15),
22000D1221(09) (OJ L 325, 21.12.2000, s.17),
22000D1221(10) (OJ L 325, 21.12.2000, s.19),
22000D1221(11) (OJ L 325, 21.12.2000, s.21),
22000D1221(12) (OJ L 325, 21.12.2000, s.23),
22000D1221(13) (OJ L 325, 21.12.2000, s.25),
22000D1221(14) (OJ L 325, 21.12.2000, s.27),
22000D1221(15) (OJ L 325, 21.12.2000, s.29),
22001D0001 (OJ L 066, 8.3.2001, s.42),
22001D0002 (OJ L 066, 8.3.2001, s.44),
22001D0003 (OJ L 066, 8.3.2001, s.45),
22001D0009 (OJ L 117, 26.4.2001, s.1),
22001D0010 (OJ L 117, 26.4.2001, s.3),
22001D0011 (OJ L 117, 26.4.2001, s.5),
22001D0012 (OJ L 117, 26.4.2001, s.7),
22001D0013 (OJ L 117, 26.4.2001, s.9),
22001D0014 (OJ L 117, 26.4.2001, s.11),
22001D0016 (OJ L 117, 26.4.2001, s.16),
22001D0062 (OJ L 238, 6.9.2001, s.5),
22001D0063 (OJ L 238, 6.9.2001, s.7),
22001D0064 (OJ L 238, 6.9.2001, s.8),
22001D0065 (OJ L 238, 6.9.2001, s.9),
22001D0066 (OJ L 238, 6.9.2001, s.10),
22001D0067 (OJ L 238, 6.9.2001, s.12),
22001D0068 (OJ L 238, 6.9.2001, s.14),
22001D0069 (OJ L 238, 6.9.2001, s.15),
22001D0070 (OJ L 238, 6.9.2001, s.17),
22001D0090 (OJ L 251, 20.9.2001, s.15),
22001D0091 (OJ L 251, 20.9.2001, s.17),
22001D0092 (OJ L 251, 20.9.2001, s.18),
22001D0093 (OJ L 251, 20.9.2001, s.19),
22001D0104 (OJ L 322, 6.12.2001, s.10),
22001D0105 (OJ L 322, 6.12.2001, s.11),
22001D0106 (OJ L 322, 6.12.2001, s.13),
22001D0107 (OJ L 322, 6.12.2001, s.15),
22001D0108 (OJ L 322, 6.12.2001, s.17),
22001D0109 (OJ L 322, 6.12.2001, s.18),
22001D0110 (OJ L 322, 6.12.2001, s.20),
22001D0111 (OJ L 322, 6.12.2001, s.22),
22001D0112 (OJ L 322, 6.12.2001, s.23),
22001D0113 (OJ L 322, 6.12.2001, s.25),
22001D0114 (OJ L 322, 6.12.2001, s.26),
22001D0115 (OJ L 322, 6.12.2001, s.27),
22001D0118(18) (OJ L 015, 18.1.2001, s.36),
22001D0118(19) (OJ L 015, 18.1.2001, s.38),
22001D0118(20) (OJ L 015, 18.1.2001, s.39),
22001D0118(21) (OJ L 015, 18.1.2001, s.40),
22001D0133 (OJ L 022, 24.1.2002, s.20),
22001D0134 (OJ L 022, 24.1.2002, s.22),
22001D0135 (OJ L 022, 24.1.2002, s.24),
22001D0136 (OJ L 022, 24.1.2002, s.26),
22001D0137 (OJ L 022, 24.1.2002, s.28),
22001D0152(01) (OJ L 065, 7.3.2002, s.26),
22001D0153(01) (OJ L 065, 7.3.2002, s.28),
22001D0154 (OJ L 065, 7.3.2002, s.30),
22001D0155 (OJ L 065, 7.3.2002, s.32),
22001D0156 (OJ L 065, 7.3.2002, s.34),
22001D0215(01) (OJ L 045, 15.2.2001, s.1),
22001D0215(02) (OJ L 045, 15.2.2001, s.3),
22001D0215(04) (OJ L 045, 15.2.2001, s.7),
22001D0215(05) (OJ L 045, 15.2.2001, s.45),
22001D0222(01) (OJ L 052, 22.2.2001, s.33),
22002D0001 (OJ L 088, 4.4.2002, s.1),
22002D0002 (OJ L 088, 4.4.2002, s.3),
22002D0003 (OJ L 088, 4.4.2002, s.5),
22002D0011 (OJ L 110, 25.4.2002, s.1),
22002D0012 (OJ L 110, 25.4.2002, s.3),
22002D0013 (OJ L 110, 25.4.2002, s.5),
22002D0014 (OJ L 110, 25.4.2002, s.7),
22002D0015 (OJ L 110, 25.4.2002, s.9),
22002D0026 (OJ L 154, 13.6.2002, s.1),
22002D0027 (OJ L 154, 13.6.2002, s.4),
22002D0028 (OJ L 154, 13.6.2002, s.6),
22002D0029 (OJ L 154, 13.6.2002, s.8),
22002D0030 (OJ L 154, 13.6.2002, s.10),
22002D0032 (OJ L 154, 13.6.2002, s.12),
22002D0033 (OJ L 154, 13.6.2002, s.14),
22002D0034 (OJ L 154, 13.6.2002, s.16),
22002D0035 (OJ L 154, 13.6.2002, s.18),
22002D0048 (OJ L 238, 5.9.2002, s.1),
22002D0049 (OJ L 238, 5.9.2002, s.4),
22002D0050 (OJ L 238, 5.9.2002, s.6),
22002D0051 (OJ L 238, 5.9.2002, s.8),
22002D0052 (OJ L 238, 5.9.2002, s.10),
22002D0053 (OJ L 238, 5.9.2002, s.12),
22002D0054 (OJ L 238, 5.9.2002, s.14),
22002D0081 (OJ L 266, 3.10.2002, s.30),
22002D0082 (OJ L 266, 3.10.2002, s.32),
22002D0097(01) (OJ L 298, 31.10.2002, s.4),
22002D0098 (OJ L 298, 31.10.2002, s.6),
22002D0099 (OJ L 298, 31.10.2002, s.10),
22002D0100 (OJ L 298, 31.10.2002, s.13),
22002D0101(01) (OJ L 298, 31.10.2002, s.15),
22002D0102(01) (OJ L 298, 31.10.2002, s.17),
22002D0124 (OJ L 336, 12.12.2002, s.21),
22002D0125(01) (OJ L 336, 12.12.2002, s.23),
22002D0126(01) (OJ L 336, 12.12.2002, s.25),
22002D0127(01) (OJ L 336, 12.12.2002, s.27),
22002D0128(01) (OJ L 336, 12.12.2002, s.28),
22002D0129 (OJ L 336, 12.12.2002, s.29),
22002D0138(01) (OJ L 019, 23.1.2003, s.1),
22002D0139(01) (OJ L 019, 23.1.2003, s.3),
22002D0140(01) (OJ L 019, 23.1.2003, s.5),
22002D0141(01) (OJ L 019, 23.1.2003, s.7),
22002D0159 (OJ L 038, 13.2.2003, s.11),
22002D0160 (OJ L 038, 13.2.2003, s.13),
22002D0161 (OJ L 038, 13.2.2003, s.16),
22002D0162 (OJ L 038, 13.2.2003, s.18),
22002D0163 (OJ L 038, 13.2.2003, s.20),
22003D0005 (OJ L 094, 10.4.2003, s.51),
22003D0006 (OJ L 094, 10.4.2003, s.53),
22003D0007 (OJ L 094, 10.4.2003, s.55),
22003D0008 (OJ L 094, 10.4.2003, s.57),
22003D0010 (OJ L 094, 10.4.2003, s.61).

31994R3223
Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o podrobných prováděcích pravidlech týkajících se dovozních opatření pro ovoce a zeleninu.
OJ L 337, 24.12.1994, s.66.
Novely:
31995R0553 (OJ L 056, 14.3.1995, s.1),
31995R1306 (OJ L 126, 9.6.1995, s.15),
31996R1890 (OJ L 249, 1.10.1996, s.29),
31996R2375, OJ L 325, 14.12.1996, s.5),
31998R1498 (OJ L 198, 15.7.1998, s.4),
32002R0453 (OJ L 072, 14.3.2002, s.9),
32002R1947 (OJ L 299, 1.11.2002, s.17).

31994R3290
Nařízení Rady (ES) č. 3290/94 ze dne 22. prosince 1994 o úpravách a přechodných opatřeních potřebných v zemědělském sektoru k provedení dohod uzavřených v průběhu Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.
OJ L 349, 31.12.1994, s.105.
Novely a opravy:
394R3290R(01) (OJ L 144, 28.6.1995, s.31),
394R3290R(02) (OJ L 208, 5.9.1995, s.19),
394R3290R(03) (OJ L 224, 21.9.1995, s.36),
394R3290R(04) (OJ L 108, 1.5.1996, s.62),
394R3290R(05) (OJ L 323, 13.12.18996, s.38),
394R3290R(06) (OJ L 196, 24.7.1997, s.82),
394R3290R(07) (OJ L 003, 7.1.1999, s.23),
394R3290R(08) (OJ L 145, 10.6.1999, s.39),
394R3290R(09) (OJ L 151, 18.6.1999, s.39),
31998R1340 (OJ L 184, 27.6.1998, s.1.

31995R1084
Nařízení Komise (ES) č. 1084/95 ze dne 15. května 1995, které ruší ochranné opatření uplatňované na dovozy česneku původem z Tchaj-wanu a nahrazuje je osvědčením původu.
OJ L 109, 16.5.1995, s.1.

31995R2382
Nařízení Komise (ES) č. 2382/95 ze dne 11. října 1995, které stanoví podrobná prováděcí pravidla pro ovoce a zeleninu a pro výrobky z ovoce a zeleniny k opatřením uvedeným v Dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím na straně jedné a Estonskem, Lotyšskem a Litvou na straně druhé.
OJ L 244, 12.10.1995, s.40.
Novela:
31996R1926 (OJ L 254, 8.10.1996, s.1).

31996R1555
Nařízení Komise (ES) č. 1555/96 ze dne 30. července 1996 o pravidlech uplatňování dodatkových dovozních celních poplatků na ovoce a zeleninu.
OJ L 193, 3.8.1996, s.1.
Novely:
31998R2623 (OJ L 329, 5.12.1998, s.17),
32001R2539 (OJ L 341, 22.12.2001, s.77),
32002R0498 (OJ L 078, 21.3.2002, s.9),
32002R0736 (OJ L 113, 30.4.2002, s.9),
32002R0906 (OJ L 142, 31.5.2002, s.29),
32002R1427 (OJ L 206, 3.8.2002, s.6),
32002R1768 (OJ L 267, 4.10.2002, s.15),
32002R1949 (OJ L 299, 1.11.2002, s.19),
32002R2337 (OJ L 349, 24.12.2002, s.29),
32003R0570 (OJ L 082, 29.3.2003, s.17),
32003R0741 (OJ L 106, 29.4.2003, s.14).

31996R1926
Nařízení Rady (ES) č. 1926/96 ze dne 7. října 1996, které zřizuje určité koncese ve formě celních kvót Společenství pro určité zemědělské produkty a upravuje, jako autonomní a přechodná opatření, určité zemědělské koncese uvedené v Dohodách o volném obchodu a k obchodu se vztahujících záležitostech s Estonskem, Lotyšskem a Litvou, se zřetelem na Dohodu o zemědělství, uzavřenou v průběhu Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.
OJ L 254, 8.10.1996, s.1.

31996R2200
Nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou.
OJ L 297, 21.11.1996, s.1.
Novely a opravy:
31996R2200R(01) (OJ L 071, 13.3.1997, s.46),
31996R2200R(02) (OJ L 271, 3.10.1997, s.19),
31996R2200R(03) (OJ L 191, 7.7.1998, s.71),
31996R2200R(04) (OJ L 061, 10.3.1999, s.55),
31996R2200R(05) (OJ L 187, 20.7.1999, 74),
31997R2520 (OJ L 346, 17.12.1997, s.41),
31999R0857 (OJ L 108, 27.4.1999, s.7),
31999R1257 (OJ L 160, 26.6.1999, s.80),
32000R2699 (OJ L 311, 12.12.2000, s.9),
32000R2826 (OJ L 328, 23.12.2000, s.2),
32001R0718 (OJ L 100, 11.4.2001, s.12),
32001R0911 (OJ L 129, 11.5.2001, s.3),
32002R0545 (OJ L 084, 28.3.2002, s.1),
32002R1881 (OJ L 285, 23.10.2002, s.13),
32003R0047 (OJ L 007, 11.1.2003, s.64).
Prováděcí předpisy:
31997R0412 (OJ L 062, 4.3.1997, s.16),
31997R0478 (OJ L 075, 15.3.1997, s.4),
31997R0659 (OJ L 100, 17.4.1997, s.22),
31997R1474 (OJ L 200, 29.7.1997, s.23),
31997R1492 (OJ L 202, 30.7.1997, s.28),
31998R0020 (OJ L 004, 8.1.1998, s.40),
32001R0544 (OJ L 081, 21.3.2001, s.20),
32001R0609 (OJ L 090, 30.3.2001, s.4),
32001R1961 (OJ L 170, 29.6.2002, s.69).

31997R0412
Nařízení Komise (ES) č. 412/97 ze dne 3. března 1997, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkající se uznávání organizací producentů.
OJ L 062, 4.3.1997, s.16.
Novely:
31997R1119 (OJ L 163, 20.6.1997, s.11),
31997R1493 (OJ L 202, 30.7.1997, s.32),
32001R1120 (OPJ L 153, 8.6.2001, s.10),
32003R0043 (OJ L 007, 11.1.2003, s.25).

31997R0478
Nařízení Komise (ES) č. 478/97 ze dne 14. března 1997, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkající se předběžného uznávání organizací producentů.
OJ L 075, 15.3.1997, s.4.
Novela:
31999R0243 (OJ L 027, 2.2.1999, s.8).

31997R0615
Nařízení Komise (ES) č. 615/97 ze dne 8. dubna 1997, které dočasně povoluje uzavírat přímé smlouvy mezi producenty, kteří jsou členy organizací producentů, a zpracovatelskými podniky v sektoru ovoce a zeleniny, v rámci nařízení Rady (ES) č. 2200/96.
OJ L 094, 9.4.1997, s.6.

31997R0659
Nařízení Komise (ES) č. 659/97 ze dne 16. dubna 1997, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkající se intervenčních opatření v sektoru ovoce a zeleniny.
OJ L 100, 17.4.1997, s.22.
Novely:
31997R1946 (OJ L 274, 7.10.1997, s.4),
31998R1490 (OJ L 196, 14.7.21998, s.7),
31999R0729 (OJ L 093, 8.4.1999, s.11),
31999R2134 (OJ L 262, 8.10.1999, s.3),
32000R0398 (OJ L 050, 23.2.2000, s.7),
32001R1135 (OJ L 154, 9.6.2001, s.9).

31997R0831
Nařízení Komise (ES) č. 831/97 ze dne 7. května 1997, které stanoví obchodní normu pro avokádo.
OJ L 119, 8.5.1997, s.13.
Novely:
31999R1167 (OJ L 141, 4.6.1999, s.4),
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

31997R0888
Nařízení Komise (ES) č. 888/97 ze dne 16. května 1997, které mění určitá ustanovení norem jakosti pro čerstvé ovoce a zeleninu.
OJ L 126, 17.5.1997, s.11.

31997R1093
Nařízení Komise (ES) č. 1093/97 ze dne 16. června 1997, které stanoví obchodní normy pro melouny cukrové a melouny vodní.
OJ L 158, 17.6.1997, s.21.
Novely:
32001R1615 (OJ L 214, 8.8.2001, s.21),
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

31997R1109
Nařízení Komise (ES) č. 1109/97 ze dne 18. června 1997, které stanoví intervenční prahy v sektoru ovoce a zeleniny pro hospodářský rok 1997/98.
OJ L 162, 19.6.1997, s.12.

31997R1474
Nařízení Komise (ES) č. 1474/97 ze dne 28. července 1997, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkající se plošné podpory pro lískové oříšky sklizené v hospodářských letech 1997/98, 1998/99 a 1999/2000.
OJ L 200, 29.7.1997, s.23.

31997R1492
Nařízení Komise (ES) č. 1492/97 ze dne 29. července 1997, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkající se stanovení podmínek pro destilaci určitého ovoce staženého z trhu.
OJ L 202, 30.7.1997, s.28.

31997R1599
Nařízení Komise (ES) č. 1599/97 ze dne 28. července 1997, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k systému minimálních dovozních cen pro určité měkké ovoce původem z Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a České republiky.
OJ L 216, 8.8.1997, s.63.
Novely:
32000R0538 (OJ L 065, 14.3.2000, s.11),
32002R2153 (OJ L 327, 4.12.2002, s.4).

31997R2008
Nařízení Rady (ES) č. 2008/97 ze dne 9. října 1997, které stanoví určitá pravidla pro uplatnění speciálních opatření na dovozy olivového oleje a určitých dalších zemědělských produktů pocházejících z Turecka.
OJ L 284, 16.10.1997, s.17.
Novela:
31998R0846 (OJ L 120, 23.4.1998, s.13).

31997R2200
Nařízení Rady (ES) č. 2200/97 ze dne 30. října 1997 o zlepšování produkce jablek, hrušek, broskví a nektarinek ve Společenství.
OJ L 303, 6.11.1997, s.3.
Novela:
31998R0843 (OJ L 120, 23.4.1998, s.10).
Prováděcí předpis:
31997R2467 (OJ L 341, 12.12.1997, s.3).

31997R2288
Nařízení Komise (ES) č. 2288/97 ze dne 18. listopadu 1997, které stanoví obchodní normu pro česnek.
OJ L 315, 19.11.1997, s.3.
Novela:
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

31997R2467
Nařízení Komise (ES) č. 2467/97 ze dne 11. prosince 1997, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/97 o zlepšování produkce jablek, hrušek, broskví a nektarinek ve Společenství.
OJ L 341, 12.12.1997, s.3.

31998R0020
Nařízení Komise (ES) č. 20/98 ze dne 7. ledna 1998, které stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkající se podpory předběžně uznaných organizací producentů.
OJ L 004, 8.1.1998, s.40.
Novely:
32000R0983 (OJ L 113, 12.5..2000, s.36),
31999R0243 (OJ L 027, 2.2.1999, s.8).

31998R0293
Nařízení Komise (ES) č. 293/98 ze dne 4. února 1998, které určuje operativní případy použitelné na produkty sektoru ovoce a zeleniny, výrobky ze zpracovaného ovoce a zeleniny a částečně na živé rostliny a květinářské výrobky a na určité produkty uvedené v příloze II ke Smlouvě ES a které zrušuje nařízení (ES) č. 1445/93.
OJ L 030, 5.2.1998, s.16.
Novely:
31998R1551 (OJ L 202, 18.7.1998, s.28),
31999R0519 (OJ L 061, 10.3.1999, s.27),
31999R0999 (OJ L 122, 12.5.1999, s.34),
31999R1410 (OJ L 164, 30.6.1999, s.53).

31998R0845
Nařízení Komise (ES) č. 845/98 ze dne 22. dubna 1998, které stanoví, pro účely nařízení (ES) č. 411/97, stropy pro finanční podporu Společenství poskytovanou organizacím producentů, které založily operační fond pro rok 1997.
OJ L 120, 23.4.1998, s.12.

31998R0963
Nařízení Komise (ES) č. 963/98 ze dne 7. května 1998, které stanoví obchodní normy pro květák a artyčoky.
OJ L 135, 8.5.1998, s.18.
Novely:
31999R2551 (OJ L 308, 3.12.1999, s.26),
32001R1135 (OJ L 154, 9.6.2001, s.9),
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

31998R1728
Nařízení Komise (ES) č. 1728/98 ze dne 4. srpna 1998, které stanoví konečnou podporu pro citrony pro hospodářský rok 1997/98.
OJ L 217, 5.8.1998, s.3.

31998R2257
Nařízení Komise (ES) č. 2257/98 ze dne 20. října 1998, které stanoví speciální opatření, týkající se ovoce a zeleniny a mění nařízení (EHS) č. 3719/88.
OJ L 283, 21.10.1998, s.9.

31998R2717
Nařízení Komise (ES) č. 2717/98 ze dne 16. prosince 1998 týkající se žádostí o úhradu Společenstvím výdajů, zaplacených členskými státy předběžně uznaným organizacím producentů v sektoru ovoce a zeleniny.
OJ L 3421, 17.12.1998, s.10.

31999R0730
Nařízení Komise (ES) č. 730/1999 ze dne 7. dubna 1999, které stanoví obchodní normu pro mrkev.
OJ L 093, 8.4.1999, s.14.
Novela:
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

31999R0921
Nařízení Komise (ES) č. 921/1999 ze dne 30. dubna 1999, které stanoví speciální opatření k distribuci ovoce a zeleniny stažených z trhu uprchlíkům z Kosova.
OJ L 114, 1.5.1999, s.46.
Novely:
31999R2134 (OJ L 262, 8.10.1999, s.3),
32000R0398 (OJ L 050, 23.2.2000, s.7).

31999R0961
Nařízení Komise (ES) č. 961/1999 ze dne 6. května 1999, které stanoví podrobná prováděcí pravidla týkající se rozšíření účinnosti pravidel vydaných organizacemi producentů v sektoru ovoce a zeleniny.
OJ L 119, 7.5.1999, s.23.

31999R1122
Nařízení Komise (ES) č. 1122/1999 ze dne 28. května 1999 upravující nařízení (ES) č. 883/1999 o vydávání vývozních licencí systému B v sektoru ovoce a zeleniny.
OJ L 135, 29.5.1999, s.33.

31999R1126
Nařízení Komise (ES) č. 1126/1999 ze dne 28.května 1999, které stanoví, pro účely nařízení (ES) č. 411/97, strop pro finanční podporu poskytovanou Společenstvím organizacím producentů, které založily operační fondy pro rok 1998.
OJ L 135, 29.5.1999, s.47.

31999R1168
Nařízení Komise (ES) č. 1168/1999 ze dne 3. června 1999, které stanoví obchodní normu pro švestky a slívy.
OJ L 141, 4.6.1999, s.5.
Novely:
32000R0848 (OJ L 103, 28.4.2000, s.9),
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

31999R1257
Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a které mění a ruší některá nařízení.
OJ L 160, 26.6.1999, s.80.
Novely:
32001R1452 (OJ L 198, 21.7.2001, s.11),
32001R1453 (OJ L 198, 21.7.2001, s.26),
32001R1454 (OJ L 198, 21.7.2001, s.45).
Prováděcí předpis:
31999R1750 (OJ L 214, 13.8.1999, s.31).

31999R1455
Nařízení Komise (ES) č. 1455/1999 ze dne 1. července 1999, které stanoví obchodní normu pro papriku zeleninovou.
OJ L 167, 2.7.1999, s.22.
Novely:
32000R2706 (OJ L 311, 12.12.2000, s.35),
32002R2147 (OJ L 326, 3.12.2002, s.8),
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

31999R2335
Nařízení Komise (ES) č. 2335/1999 ze dne 3. listopadu 1999, které stanoví obchodní normy pro broskve a nektarinky.
OJ L 281, 4.11.1999, s.11.
Novely:
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61),
32003R0582 (OJ L 083, 1.4.2003, s.37).

31999R2377
Nařízení Komise (ES) č. 2377/1999 ze dne 9. listopadu 1999, které stanoví obchodní normu pro chřest.
OJ L 287, 10.11.1999, s.6.
Novela:
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

31999R2561
Nařízení Komise (ES) č. 2561/1999 ze dne 3. prosince 1999, které stanoví obchodní normu pro hrachové lusky.
OJ L 310, 4.12.1999, s.7.
Novely:
32001R0532 (OJ L 079, 17.3.2001, s.21),
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

31999R2789
Nařízení Komise (ES) č. 2789/1999 ze dne 22. prosince 1999, které stanoví obchodní normu pro stolní hrozny révy vinné.
OJ L 336, 29.12.1999, s.13.
Novely:
32001R0716 (OJ L 100, 11.4.2001, s.9),
32002R2137 (OJ L 325, 30.11.2002, s.30),
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

32000R0790
Nařízení Komise (ES) č. 790/2000 ze dne 14. dubna 2000, které stanoví obchodní normu pro rajčata.
OJ L 095, 15.4.2000, s.24.
Novely:
32001R0717 (OJ L 100, 11.4.2001, s.11),
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

32000R0851
Nařízení Komise (ES) č. 851/2000 ze dne 27. dubna 2000, které stanoví obchodní normu pro meruňky.
OJ L 103, 28.4.2000, s.22.
Novela:
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

32000R1067
Nařízení Komise (ES) č. 1067/2000 ze dne 19. května 2000, které stanoví, pro účely nařízení (ES) č. 411/97, stropy pro finanční podporu Společenství poskytovanou organizacím producentů, které založily operační fondy pro rok 1999.
OJ L 119, 20.5.2000, s.10.

32000R2702
Nařízení Komise (ES) č. 2702/2000 ze dne 11. prosince 2000 posunující pro rok 2000 termín rozhodnutí národních orgánů o určitých operačních programech.
OJ L 311, 12.12.2000, s.23.

32000R2826
Nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 ze dne 19. prosince o informačních a podpůrných akcích pro zemědělské produkty na vnitřním trhu.
OJ L 328, 23.12.2000, s.2.

32001R0175
Nařízení Komise (ES) č. 175/2001 ze dne 26. ledna 2001, které stanoví obchodní normu pro vlašské ořechy ve skořápce.
OJ L 026, 27.1.2001, s.24.
Novely:
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61),
32003R0080 (OJ L 013, 18.1.2001. s.5.

32001R0544
Nařízení Komise (ES) č. 544/2001 ze dne 20. března 2001, které stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkající se dodatečné finanční podpory operačním fondům.
OJ L 081, 21.3.2001, s.20.

32001R0609
Nařízení Komise (ES) č. 609/2001 ze dne 28. března 2001, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkající se operačních programů, operačních fondů a finanční podpory Společenství a ruší nařízení (ES) č. 411/97.
OJ L 090, 30.3.2001, s.4.
Novely:
32001R1120 (OJ L 153, 8.6.2001, s.10),
32002R1428 (OJ L206, 3.8.2002, s.8).

32001R0912
Nařízení Komise (ES) č. 912/2001 ze dne 10. května 2001, které stanoví obchodní normu pro fazolové lusky.
OJ L 129, 11.5.2001, s.4.
Novela:
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

32001R1092
Nařízení Komise (ES) č. 1092/2001 ze dne 30. května 2001, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2202/96 zavádějící podpůrný program Společenství pro producenty určitého citrusového ovoce.
OJ L 150, 6.6.2001, s.6.
Novela:
32002R0350 (OJ L 055, 26.2.2002, s.20).

32001R1144
Nařízení Komise (ES) č. 1144/2001 ze dne 11. června 2001, které stanoví, pro účely nařízení (ES) č. 411/97, stropy pro finanční podporu Společenství poskytovanou organizacím producentů, které založily operační fondy pro rok 2000.
OJ L 155, 12.6.2001, s.6.

32001R1148
Nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrolách shody s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu.
OJ L 156, 13.6.2001, s.9.
Novely:
32001R2379 (OJ L 321, 6.12.2001, s.15),
32001R2590 (OJ L 345, 29.12.2001, s.20),
32002R0168 (OJ L 030, 31.1.2002, s.20),
32003R0408 (OJ L 062, 6.3.2003, s.8).

32001R1452
Nařízení Rady (ES) č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001 zavádějící specifická opatření pro určité zemědělské produkty pro francouzské zámořské departmenty, měnící směrnici 72/462/EHS a zrušující nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91.
OJ L 198, 21.7.2001, s.11.

32001R1508
Nařízení Komise (ES) č. 1508/2001 ze dne 24. července 2001, které stanoví obchodní normu pro cibuli a mění nařízení (EHS) č. 2213/83.
OJ L 200, 25.7.2001, s.14.
Novela:
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

32001R1543
Nařízení Komise (ES) č. 1543/2001 ze dne 27. července 2001, které stanoví obchodní normy pro saláty, endivii kadeřavou letní a eskariol.
OJ L 203, 28.7.2001, s.9.
Novela:
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

32001R1615
Nařízení Komise (ES) č. 1615/2001 ze dne 7. srpna 2001, které stanoví obchodní normu pro cukrové melouny a mění nařízení (ES) č. 1093/97.
OJ L 214, 8.8.2001, s.21.
Novela:
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

32001R1619
Nařízení Komise (ES) č. 1619/2001 ze dne 6. srpna 2001, které stanoví obchodní normu pro jablka a hrušky a mění nařízení (EHS) č. 920/89.
OJ L 215, 9.8.2001, s.3.
Novela:
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

32001R1799
Nařízení Komise (ES) č. 1799/2001 ze dne 12. září 2001, které stanoví obchodní normu pro citrusové ovoce.
OJ L 244, 14.9.2001, s.12.
Novely:
32002R0453 (OJ L 072, 14.3.2002, s.9),
32002R2010 (OJ L 310, 13.11.2002, s.3),
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

32001R1961
Nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 ze dne 8. října 2001, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkající se vývozních náhrad u ovoce a zeleniny.
OJ L 268, 9.10.2001, s.8.
Novela:
32002R1176 (OJ L 170, 29.6.2002, s.69).

32001R2241
Nařízení Rady (ES) č. 2241/2001 ze dne 15. listopadu 2001, které mění autonomní celní sazbu pro česnek spadající pod kód KN 07032000.
OJ L 303, 20.11.2001, s.8.

32001R2387
Nařízení Komise (ES) č. 2387/2001 ze dne 6. prosince 2001, které uznává kontroly shody s obchodními normami u čerstvého ovoce a zeleniny prováděné v Maďarsku před dovozem do Evropského společenství.
OJ L 323, 7.12.2001, s.10.

32001R2396
Nařízení Komise (ES) č. 2396/2001 ze dne 7. prosince 2001, které stanoví obchodní normu pro pór.
OJ L 325, 8.12.2001, s.11.
Novela:
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

32001R2590
Nařízení Komise (ES) č. 2590/2001 ze dne 21. prosince 2001, které uznává kontroly shody s obchodními normami u čerstvého ovoce a zeleniny prováděné ve Švýcarsku před dovozem do Evropského společenství.
OJ L 345, 29.12.2001, s.20.

32002L0063
Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, které stanoví metody vzorkování Společenství pro oficiální kontrolu reziduí pesticidů v a na produktech rostlinného a živočišného původu a ruší Směrnici 79/700/EHS.
OJ L 187, 16.7.2002, s.30.

32002L0076
Směrnice Komise 2002/76/ES ze dne 6. září 2002, která mění přílohu ke směrnici Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních úrovní pesticidních reziduí (metsulfuron methyl) v a na obilí a určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny.
OJ L 240, 7.9.2002, s.45.

32002R0094
Nařízení Komise (ES) č. 94/2002 ze dne 18. ledna 2002, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a podpůrných akcích pro zemědělské produkty na vnitřním trhu.
OJ L 017, 19.1.2002, s.20.
Novely:
32002R0305 (OJ L 047, 19.2.2002, s.12),
32002R0434 (OJ L 067, 9.3.2002, s.6),
32002R1186 (OJ L 173, 3.7.2002, s.4),
32002R2097 (OJ L 323, 28.11.2002, s.41),
32003R0497 (OJ L 074, 20.3.2003, s.4).

32002R0545
Nařízení Rady (ES) č. 545/2002 z 18. března 2002, prodlužující financování plánů zlepšování jakosti a prodeje pro určité ořechy a svatojánský chléb, uvedené v hlavě IIa nařízení (EHS) č. 1035/72 a zajišťující specifickou podporu pro lískové oříšky.
OJ L 084, 28.3.2002, s.1.

32002R0565
Nařízení Komise (ES) č. 565/2002 ze dne 2. dubna 2002, které stanoví metodu pro uplatňování celních kvót a zavádějící systém certifikátů původu pro česnek dovážený ze třetích zemí.
OJ L 086, 3.4.2002, s.11.

32002R0843
Nařízení Komise (ES) č. 843/2002 ze dne 21. května 2002, které stanoví obchodní normu pro jahody a mění nařízení (EHS) č. 899/87.
OJ L 134, 22.5.2002, s.24.
Novela:
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

32002R0851
Nařízení Komise (ES) č. 851/2002 ze dne 22. května 2002, které uznává kontroly shody s obchodními normami u čerstvého ovoce a zeleniny prováděné na Kypru před dovozem do Evropského společenství.
OJ L 135, 23.5.2002, s.14.
Novela:
32003R0605 (OJ L 086, 3.4.2003, s.13).

32002R0902
Nařízení Komise (ES) č. 902/2002 ze dne 30. května 2002, které uznává kontroly shody s obchodními normami u čerstvého ovoce a zeleniny prováděné v České republice před dovozem do Evropského společenství.
OJ L 142, 31.5.2002, s.20.
Novela:
32002R1998 (OJ L 308, 9.11.2002, s.10).

32002R0982
Nařízení Komise (ES) č. 982/2002 ze 7. června 2002, které stanoví obchodní normu pro pěstované houby.
OJ L 150, 8.6.2002, s.45.
Novela:
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

32002R1176
Nařízení Komise (ES) č. 1176/2002 ze dne 28. června 2002, které stanoví podrobná pravidla pro vývozy určitého ovoce a zeleniny a zpracovaného ovoce zeleniny do Estonska a mění nařízení (ES) č. 1961/2001 a 1429/95.
OJ L 170, 29.6. 2002, s.69.

32002R1284
Nařízení Komise (ES) č. 1284/2002 ze dne 15. července 2002, které stanoví obchodní normu pro lískové oříšky ve skořápce.
OJ L 187, 16.7.2002, s.14.
Novela:
32003R0046 (OJ L 007, 11.1.2003, s.61).

32002R1791
Nařízení Komise (ES) č. 1791/2002 ze dne 9. října 2002, které uznává kontroly shody s obchodními normami u čerstvého ovoce a zeleniny prováděné v Maroku před dovozem do Evropského společenství.
OJ L 272, 10.10.2002, s.7.

32002R2103
Nařízení Komise (ES) č. 2103/2002 ze dne 28. listopadu 2002, které uznává kontroly shody s obchodními normami u čerstvého ovoce a zeleniny prováděné v Jižní Africe před dovozem do Evropského společenství.
OJ L 324, 29.11.2002, s.11.

32002R2379
Nařízení Komise (ES) č. 2379/2002 ze dne 30. prosince 2002, které uznává kontroly shody s obchodními normami u čerstvého ovoce a zeleniny prováděné na Slovensku před dovozem do Evropského společenství.
OJ L 358, 31.12.2002, s.108.

32003R0043
Nařízení Komise (ES) č. 43/2003 ze dne 23. prosince 2002, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 týkající se podpory pro místní produkci rostlinných produktů v nejvzdálenějších oblastech Evropské unie.
OJ L 007, 11.1.2003, s.25.

32003R0048
Nařízení Komise (ES) č. 48/2003 ze dne 10. ledna 2003, které stanoví pravidla pro směsi různých typů čerstvého ovoce a zeleniny ve stejném spotřebním obalu.
OJ L 007, 11.1.2003, s.65.

32003R0606
Nařízení Komise (ES) č. 606/2003 ze dne 2. dubna 2003, které uznává kontroly shody s obchodními normami u čerstvého ovoce a zeleniny prováděné v Izraeli před dovozem do Společenství.
OJ L 086, 3.4.2003, s.15.

(zpracoval Ing. Jaroslav Zíka)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *