Evidence sadů – aktuální stav v roce 2003

Jedním z úkolů odboru trvalých kultur ÚKZÚZ Brno je sledování změn ploch ovocných výsadeb v ČR. Aktualizace plodných výsadeb u jednotlivých ovocných druhů je nutná pro odhady sklizní produkčních výsadeb, které zpracovává Mze ČR Statistické údaje jsou každoročně také využívány pro „Situační výhledovou zprávu“ Mze ČR.

Společně s OUČR vyhodnocujeme odrůdovou skladbu u hlavních ovocných plodin dle různých stáří výsadeb. V EU jsou tato statistická data aktualizována na základě právních předpisů ES.
V současné době v ČR plocha evidovaných ovocných výsadeb dle ÚKZÚZ činí 19032 ha, z toho je 840 ha sadů extenzivních a ležících ladem. Plocha těchto sadů neustále vzrůstá, je to dáno stářím výsadeb, měnícími se podmínkami obhospodařujících firem, a ekonomickými podmínkami. Plocha intenzivních ovocných výsadeb v ČR k 31.5.2003 je 18198 ha.
Hlavní ovocné druhy
I když je obnova ovocných výsadeb podporována Mze ČR dotacemi, zdaleka tato plocha nedosahuje požadovaného množství 1000 ha na roční obnovu intenzivních ovocných výsadeb v ČR. Dotace v roce 2002 byly poskytnuty na 765 ha. Likvidace sadů v období podzim 2002/jaro 2003 proběhla pouze na 394 ha. V ČR je v současné době 49 % sadů, které věkově patří k přestárlým.
Stáří výsadeb
Obnova 302 ha jabloní v roce 2002 stále nedostačuje (zlikvidováno bylo pouze 225 ha) a stále máme 57 % přestárlých výsadeb u tohoto hlavního ovocného druhu. Obdobná situace je u broskvoní 50 % přestálých výsadeb (likvidace 108 ha, vysázeno 28ha), u meruněk 40 % přestárlých výsadeb (likvidace 22 ha, vysázeno 40 ha). V intenzivních výsadbách meruněk dochází ke stále většímu úhynu stromů. Výsadby v plné plodnosti mají v současné době výpadek 24% stromů , přestárlých výsadeb je to až 40 % stromů meruněk. U třešní je 37 % přestárlých produkčních výsadeb (likvidace 5 ha, vysázeno 53 ha), celkem je 885 ha intenzivních, ale 165 ha extenzivních a ladem. Kromě jabloní se v poslední době obnovují výsadby višní a slivoní. V roce 2002 bylo vysázeno 108 ha a zlikvidováno 20 ha u višní, slivoní se vysadilo 39 ha a zlikvidovány byly pouze 3 ha. Zastoupení hlavních odrůd u višní: ´Morela pozdní´ 40%, ´Morellenfeuer´ 17%, ´Újfehértoi fürtös 15%´, ´Fanal´ 14%. Zastoupení hlavních odrůd u slivoní: ´Čačanská lepotica´ 23%, ´Stanley´ 18%, ´Čačanská najbolja´ 14%, ´Domácí velkoplodá´ 14%, ´Gabrovská´ 8%.
Výsadby plodin 1990-2002
U jabloní je hlavní odrůdou ´Golden Delicious´ (a var.), zaujímající plochu 2062 ha, ´Idared´ na 2017 ha, ´Rubín´ a ´Bohemia´ na 681 ha, ´Jonagold´ (a mutace) na 413 ha. ´Spartan´ a ´Mac Intosh´ zaujímají stále plochu 988 ha. Letní odrůdy jsou pěstovány na 111 ha, podzimní na 586 ha a zimní 8617 ha.
Pokud bychom chtěli zhodnotit trend vysazovaných odrůd jabloní v letech 1990 – 2002, je to právě ´Golden Delicious´ a ´Idared´, dále pak ´Jonagold´, ´Rubín´, ´Šampion´, ´Bohemia´. V posledních pěti letech je pořadí vysazovaných odrůd následující: ´Golden Delicious´, ´Jonagold´, ´Gala´, ´Rubinola´, ´Šampion´.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *