23.12.2004 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Európska únia

Európska únia má od 1.5.2004 desať nových členských krajín. Zmenilo sa niečo od tohto dňa pre nás – nových členov? Jednoznačne áno – v sektore ovocie a zelenina sú v účinnosti nariadenia Európskej rady a Európskej komisie, ktoré majú vyššiu právnu moc ako národná legislatíva.

V praxi to znamená, že všetky normy kvality pre čerstvé ovocie a zeleninu, vydané v nariadeniach Európskej komisie, sú priamo uplatniteľné aj na území našich krajín a sú pre nás záväzné. Okrem nariadení, ktoré ustanovujú požiadavky na kvalitu, sa priamo uplatňujú aj nariadenia Európskej rady, ktoré zavádzajú nový systém v sektore, spoločnú organizáciu trhu s čerstvým a spracovaným ovocím a zeleninou. V súvislosti s týmito zmenami je určite potrebné upozorniť na naše povinnosti. Keďže tento sektor je ako jeden z mála takmer úplne organizovaný, pestovatelia ovocia a zeleniny nesmú zabúdať na to, že klasifikácia produktov (zaradenie do tried kvality) je povinná. Čiže netýka sa iba tých producentov, ktorí žiadajú o podporu z fondov EÚ, ale každého, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapája do obchodu s ovocím a zeleninou.
Pri vývoze z územia EÚ je povinná kontrola kvality plodín a súčasťou sprievodnej dokumentácie pre vývoz je Osvedčenie o ich kvalite (certifikát). Bez týchto náležitostí nemôžu vyvážané plodiny opustiť územie EÚ. Pri dovoze sa kontroly vykonávajú väčšinou na mieste určenia, teda v štáte, v ktorom dovozca žiada o colné vybavenie tovaru. Množstvo kontrol závisí od krajiny pôvodu - možno požiadať Európsku komisiu o uznanie národnej inšpekčnej služby z tretej krajiny, ako to prebiehalo aj v prípade Slovenskej a Českej republiky do 30.4.2004.
Od nášho vstupu do únie sa máme možnosť aktívne zapájať do návrhov a tvorby noriem, čo sa prejavilo aj na spoločnej pozícii členských štátov EÚ na zasadnutí Špecializovanej sekcie pre ovocie a zeleninu EHK/OSN, ktoré sa konalo od 10. do 14. mája 2004.
Stále pokračuje diskusia o stanovení kritérií na zrelosť niektorých druhov ovocia. Návrhy SR boli zohľadnené pri tvorbe požiadaviek na zrelosť jabĺk, ostatné druhy ovocia sa nepestujú na našom území vo veľkých množstvách.
Zaujímavú informáciu poskytol Cyprus, kde stále ostáva otvorenou otázka rozdeleného ostrova. Cyprus pripravuje špeciálne ustanovenia pre pohyb tovaru medzi severnou a južnou časťou ostrova. Zo severnej (tureckej) časti nie je významný dovoz ovocia a zeleniny, produkčné oblasti sa nachádzajú v časti, ktorá je súčasťou Európskej únie. Určené však majú byť iba dve miesta, kadiaľ sa bude môcť tovar prevážať. V súčasnosti sa požaduje pri takýchto prevozoch iba fytosanitárna kontrola.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down