26.10.2004 | 03:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Essen 2004 – účast ČR

V prvním letošním čísle časopisu Zahradnictví jsme informovali o chystané účasti českých podniků na zahradnickém veletrhu IPM Essen 2004. Výstava proběhla, troufám si tvrdit, že česká expozice byla reprezentativní a významná.

S odstupem dvou měsíců se již mnohé zaběhlo do denních kolejí, vystavovatelé mají plné ruce práce s jarní produkcí, realizátoři připravují nové akce, přesto bych v malé reminiscenci zpětně připomněla celou genezi příprav, neboť se domnívám, že si to tato událost zaslouží, a v principu může být nejen dokladem úspěchu české květinářské individuality, ale i prosazení se a naplnění společných zájmů.
IPM Essen v datech
O významu akce pro okrasné zahradnictví i konkrétní české vystavovatele jasně vypovídají následující data. V letošním roce se na IPM Essen prezentovalo na ploše 105 000 m2 1359 vystavovatelů ze 40 zemí světa. Z Evropy, Asie (Čína, Srí Lanka), Afriky (Jihoafrická republika, Tunisko), Ameriky (USA, Kolumbie, Brazílie, Guatemala). Veletrh navštívilo 61 200 odborných návštěvníků. Organizaci zajišťoval Messe Essen GmbH ve spolupráci s odbornými zahradnickými a floristickými svazy a za podpory Mezinárodní zahradnické asociace AIPH. V rámci doprovodného programu proběhla řada akcí, soutěží a přednášek. Oficiální účast České republiky pod gescí MZeČR byla na tomto veletrhu organizována poprvé.

IPM Essen – první kroky k realizaci
Faktické přípravy probíhaly téměř celý rok. 13. 2. 2003 vznesl Svaz květinářů a floristů ČR na Komoditní radě pro speciální rostliny požadavek na zařazení veletrhu IPM Essen do dotovaných zemědělských výstav pro rok 2004. Jedním z důležitých faktorů pro rozhodování o zařazení akce do seznamu navrhovaných Národních expozic Ministerstva zemědělství ČR je i dostatečný zájem vystavovatelů.
Při jednáních na ministerstvu se Svaz květinářů a floristů fakticky zaručil za účast vystavovatelů, i když v tu dobu měl od podniků pouhý příslib o účasti. Nezapomínejme, že o příležitost prosadit realizaci na specializované výstavě se státní podporou žádá nejširší spektrum zemědělských producentů a svazů. Fakt, že se to podařilo, jak na MZe ČR říkají-minoritní komoditě, lze považovat za velký úspěch. Žádost byla schválena a výstava se uskutečnila za následujících dotačních podmínek.

1. Výstavní plocha dotace MZe ČR 75 %
2. Technická realizace dotace MZe ČR 0 %
3. Státní doprovodná propagace dotace MZe ČR 100 %

Na základě vítězného výběrového řízení MZe ČR se funkce realizátora expozice zhostilo Výstaviště Flora Olomouc, a. s., garantem byl Ing. Josef Roušar. V této fázi bylo nejdůležitějším stvrdit výše zmíněnou verbální úmluvu a podepsat s realizátorem smlouvu a udělat tím konečnou tečku za akvizicí. To se podařilo koncem loňského roku s konečným počtem devíti vystavovatelů a 107,5 m2 obsazené plochy.

IPM Essen – vlastní realizace
České republice byl přidělen v národním pavilonu 9 stánek číslo 9-224. Projekt zpracoval v moderním technicistním stylu prof. Ing. Ivar Otruba, CSc. Pracoval s čtvercovým půdorysem expozice, která dosahovala do výšky tří metrů. Tmavomodré a stříbrné (zrcadlové) grafické obrazy se střídaly s grafikami podnikovými. Zrcadlový efekt stříbrných ploch a bílé drtě na podlaze expozici opticky zvětšoval a tvořil originální odrazy vystavených exponátů. Záměr hlavního architekta přímo na výstavišti sledoval brněnský florista Petr Matuška, který mimo jiné realizoval dílčí projekty jednotlivým vystavovatelům. Věren duchu celé expozice použil na adjustaci výpěstků a zboží pouze jednoduché krychle ve stříbrné barvě – dvou rozměrů, skleněné police a vázy. Všechny rohy expozice zdobila vlajka ČR, jednací prostor potom velká nástěnná grafika reprezentující českou státnost. První a druhý výstavní den doplňovala tuto národní ideu hosteska v moravském kroji. Formu společného propagačního materiálu zúčastněných subjektů splňovala brožurka Průvodce českou expozicí v německé a anglické verzi. Základní realizační tým přímo v Essenu čítal 5 osob, což určitě není mnoho, když uvážíme, že se celá expozice stavěla z panelů až na místě.

IPM Essen – kontraktační význam pro vystavující české firmy
61 200 odborníků za 4 výstavní dny. K tomuto údaji, lze dodat jen následující. Každý, kdo se u vaší expozice zastaví a jedná s vámi, je potenciálním obchodním partnerem v pravém slova smyslu. Bylo překvapivé, že zájemci přicházeli se zcela konkrétními nabídkami či poptávkou a přesně věděli, kde se zahradnické firmy v Čechách nachází. Samozřejmě, že ukáže až čas, jestli se kýžený efekt naplnil a vložená investice se českým firmám vrátí. Jedno je jisté, ukázali jsme světu, že české zahradnictví existuje a má budoucnost i po vstupu do EU. Dá se říci, že jednací prostor české expozice byl neustále obsazen a vytížen na 100 %. Zástupci Svazu květinářů a floristů mimo jiné navázali osobní kontakty s představiteli zahraničních zahradnických svazů a Mezinárodní zahradnické asociace AIPH, přičemž jednali o další aktivní spolupráci.

IPM Essen – pohled MZe ČR
Ministerstvo zemědělství ČR v rámci nepřímé podpory exportu realizuje ročně 6 – 8 národních expozic České republiky na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí. Vystavujícím firmám jsou částečně hrazeny náklady na výstavní plochu a plně je hrazena státní doprovodná propagace. Pro odbornou veřejnost i návštěvníky je k dispozici v odpovídajících jazykových mutacích tištěný materiál Průvodce expozicí, který obsahuje stručnou charakteristiku vystavujících firem včetně kontaktních adres. Součástí expozice je vždy informační a propagační stánek ministerstva zemědělství, kde jsou nabízeny různé propagační materiály a poskytovány informace o sektoru zemědělství.
Aktivní prezentace českých výrobních a obchodních firem na mezinárodních veletrzích a výstavách je rovnocennou součástí systému státní podpory exportu. Velký význam má především zintenzívnění obchodní výměny s již tradičními obchodními partnery, ale i proniknutí na trhy v nových teritoriích.
Účast firem a jejich prezentace v rámci národních expozice ČR napomáhá ke zvýšení důvěryhodnosti velkých i menších firem u zahraničních partnerů. Prezentace na mezinárodních veletrzích a výstavách je nezbytným marketingovým nástrojem, posilujícím proexportní aktivity každé firmy. Na těchto akcích navazují firmy spolupráci nejen při prodeji výrobků, ale i kooperaci při jejich výrobě, dodávkách surovin, balení či distribuci. Významná je rovněž možnost provedení analýzy tržní pozice v daném teritoriu a porovnání marketingové strategie dané firmy se strategií konkurence.

IPM Essen v nákladech pro vystavující podniky
1m2 nájmu výstavní plochy v Essenu stojí 139 EUR. Výstaviště Flora Olomouc, a. s., účtovalo jednotlivým firmám 25 % z nájemného plochy – tj. 1104 Kč/m2 (75 % činila dotace MZe ČR)
Významnou část nákladů pak pro každou firmu představuje vlastní stavba expozice, její vybavení a podíl na nákladech na společné jednací prostory. K těmto nákladům je nutno ještě připočítat náklady na reprezentanta firmy na výstavě, tj. dopravu, ubytování a cestovní náhrady (diety).

IPM Essen –závěrečné slovo:
Závěrem mě napadá rčení „Bylo to krásné a bylo toho dost“. Krásné to jistě bylo, ale dost? To určitě ne. Koneckonců při závěrečném hodnocení vyjádřili vystavující firmy zájem zúčastnit se veletrhu IPM Essen za podpory MZe ČR také v roce 2005. To už budeme v Evropské unii a leccos se pro zahradníky změní. Dost možná se stane pravidelná účast na veletrzích tohoto formátu pro podnikatele v okrasném zahradnictví nezbytností.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down