27.06.2005 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Efektivnost bude na prvním místě

Bayer není pro obyvatele města Leverkusen v severozápadním Německu neznámým pojmem. Rozsáhlý komplex chemického závodu této firmy se rozkládá na břehu Rýna téměř ve městě a rozhodně není přehlédnutelný. Letos v jeho sousedství vyrostl na zemědělsky nevyužitelné půdě nový park.

Od dubna do října v něm probíhá výstava Zahrada života. Hlavním důvodem, proč byl týdeník Zemědělec v květnu do Německa pozván, ovšem nebyla prohlídka zahradnické výstavy, ale mezinárodní tisková konference společnosti Bayer CropScience. Její představitelé při této příležitosti zdůraznili především význam zvyšování efektivnosti výroby pesticidů.

Státní zahradnická výstava se koná v Německu každoročně, pokaždé v jiném městě. Letos ji hostí Leverkusen, pro který je značným přínosem nejen z hlediska přijíždějících návštěvníků, ale především pro možnost trvalé investice do vylepšení životního prostředí. Až na podzim výstava skončí, park na ploše 50 hektarů zůstane a stane se odpočinkovou zónou pro obyvatele města.

Nové produkty pro lepší kvalitu

Bayer CropScience je vedle Bayer HealthCare a Bayer MaterialScience jednou ze třech divizí společnosti Bayer. Na zisku firmy se podílí více než 20 procenty. Přípravky na ochranu rostlin – mořidla, fungicidy, herbicidy, insekticidy, moluskocidy a desikanty – jsou jistě čtenářům Zemědělce známy. Setkávají se s nimi nejen pěstitelé polních plodin, ale také zahradníci, ovocnáři a vinaři. Někteří agronomové používají listová hnojiva řady Wuxal.
Jak ve svém stěžejním projevu na tiskové konferenci zdůraznil prof. dr. Friedrich Berschauer, předseda představenstva Bayer CropScience AG, neustálá inovace produktů je základem pro ekonomický růst. A tak v letech 2002 až 2004 bylo uvedeno na trh sedm nových účinných látek finalizovaných ve velmi kvalitních a účinných přípravcích na ochranu rostlin. Také v letošním roce přibudou novinky a pro roky 2006 až 2011 se počítá dokonce s deseti projekty, jejichž výstupy budou nové fungicidy, herbicidy a insekticidy.

Úspory výzkum neomezí

Rok 2004 byl pro společnost Bayer CropScience úspěšný. Nárůst tržeb, který pokračoval nadprůměrným tempem (zvýšily se o 3,2 % téměř na šest miliard eur), byl podle dr. Dirka Suwelacka, člena představenstva Bayer CropScience AG, především výsledkem úspěchu klíčových produktů a nových účinných látek uváděných na trh od roku 2000. K tomu přistoupily přínosy plynoucí z programů úspor.
Dr. Suwelack ve své ekonomicky zaměřené přednášce zdůraznil význam zvyšování efektivnosti. Tímto směrem je zaměřen doplňkový program firmy nazvaný Challenge 2007 zahájený v říjnu 2004. Jeho cílem je dosáhnout do roku 2007, ročních čistých úspor ve výši 200 milionů eur.
Úspora nákladů zvýší rentabilitu, ale nesníží schopnost firmy investovat do budoucího růstu a inovace produktů. I když je v plánu omezení výdajů na výzkum, Bayer CropScience bude mít stále k dispozici nejvyšší rozpočet na výzkum a vývoj v celém oboru ochrany rostlin, a to v absolutním i relativním vyjádření. „Jsme přesvědčeni, že máme všechny zdroje nutné k zachování našeho postavení vůdčí inovační společnosti v oboru ochrany rostlin,“ uvedl dr. Suwelack.
A protože v investičním rozpočtu na rok 2005 připadá velký podíl na Evropu, mají se na co těšit i naši pěstitelé. V plánu je nejen zvýšení výrobních kapacit pro nejlépe se prodávající produkty, ale také rozšíření skladů, což jistě přispěje k pružnému zásobování všemi potřebnými přípravky na ochranu rostlin.

Přiblížit se široké veřejnosti

Hlavním cílem cesty do Německa bylo seznámení se s činností společnosti Bayer CropScience. Úvodní spojení se Státní zahradnickou výstavou 2005 ale není náhodné. Bayer je totiž jejím hlavním oficiálním sponzorem a jednu z mnoha jejích částí vytvořila právě divize Bayer CropScience. V ucelené expozici nazvané Zahrada ochrany plodin, rozkládající se na ploše přes dva tisíce metrů čtverečních, jsou představeny nejen polní plodiny, zeleniny, ovocné stromy, vinná réva a okrasné rostliny, ale také nejvýznamnější plevele.
V centru expozice je mobilní výstavní hala, v níž jsou v průběhu výstavy pořádány workshopy, tematické dny a další odborné akce přibližující chemickou ochranu rostlin posluchači laikovi. Obyvatelé Leverkusenu a návštěvníci výstavy, kteří přijíždějí z různých částí Německa, tak poznají firmu Bayer i z jiného hlediska, než které jim přinášejí známé léky nebo pohled na obrovskou továrnu v sousedství výstaviště. I takový přístup může být velmi důležitý …

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down