25.02.2021 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Efektivní školkařská produkce – mechanizační prostředky pro kultivaci půdy

Školkařská produkce představuje perspektivní a dynamicky se rozvíjející odvětví zahradnictví. Je zaměřena především na pěstování ovocných, okrasných nebo lesních dřevin, jejichž produkce je v tuzemských podmínkách poměrně stabilní. K základním předpokladům efektivní školkařské produkce patří racionalizace prováděných pracovních operací, kterou lze dosáhnout s využitím vhodné techniky. V rámci uplatňovaných technologických postupů představuje významnou pracovní operaci kultivace půdy spojená s odstraňováním půdního škraloupu, mělkým kypřením půdy a odstraňováním plevelných rostlin v prostoru mezi jednotlivými řádky i v ose řádků mezi jednotlivými dřevinami. Díky své opakovatelnosti v průběhu vegetace je tato operace poměrně pracná a je ovlivněna řadou aspektů např. půdními podmínkami, druhovou skladbou plevelných rostlin, velikostí ošetřovaných ploch, druhem a velikostí pěstovaných dřevin atd.

Kultivace půdy bývá zajišťována pomocí širokého sortimentu mechanizačních prostředků od radličkových kypřičů přes rotační kypřiče, plečky, až po nové metody založené na fyzikálních principech. Plevele mohou být ničeny také chemicky s využitím herbicidů. Při jejich použití však musí být dodrženy všechny zásady (ochranné kryty, aplikační dávky, termín aplikace), aby nedošlo k poškození dřevin

Kypřiče představují velmi obsáhlou skupinu mechanizačních prostředků využívajících různé typy pracovních orgánů. Nejrozšířenější jsou kypřiče radličkové. Běžně jsou využívány dlátovité radličky (šířka 80–100 mm), oboustranné kypřící radličky (šířka 80–120 mm) nebo univerzální šípovité radličky (šířka 150–250 mm). Tyto radličky tvořící kypřící sekce bývají k nosným rámům uchyceny pomocí pevných nebo pérových slupic. Jednotlivé kypřící sekce jsou společně uchyceny k rámu, který umožňuje jejich stranový posun s ohledem na spon výsadby. V zadní části bývají často doplněny prutovými válci, které slouží ke zpětnému urovnání půdního povrchu.

K perspektivním mechanizačním prostředkům patří rotační a prstové plečky. Rotační plečky slouží k mělkému kypření půdy bez jejího výrazného přemístění při současném odstranění plevelných rostlin. Konstrukčně jsou tvořeny ze sekcí zpravidla dvou až čtyřkotoučových hvězdic, opatřených po obvodu zahnutými hroty, které vytváří pracovní ostří. Při práci je významné zejména jejich nastavení pod správným úhlem ke směru pohybu soupravy natočením kolem svislé osy uchycení. Moderní systémy mají dnes možnost nastavení úhlu z kabiny traktoru pomocí hydrauliky. Rotační pohyb hvězdic je zajištěn odvalováním hrotů hvězdic po povrchu půdy.

Prstové plečky představují pracovní orgány tvaru kotouče s prsty, který pracuje s osou rotace mírně vychýlenou ze svislého směru. Jejich účinek je postaven na promísení půdy pronikajícími prsty. Konstrukčně jsou tyto plečky tvořeny rotorem hvězdicovitého tvaru vyrobeným ze speciální pryže nebo plastu s rozdílnou tvrdostí. Při kontaktu s překážkou (kmínek) se prsty rozevírají, což usnadňuje jejich těsný průnik do blízkosti ošetřovaných dřevin. Ve spodní části pryžového hvězdicového rotoru je uložena ocelová nožová hvězdice, jejíž prsty zasahující do půdy vyvolávají rotační pohyb. Při práci je půda nejprve prokypřena pomocí rotační plečky a následně promísena pomocí prstů. To přispívá k vytvoření optimální půdní struktury.

Rotační válcové plečky představují konstrukční řešení pro kypření lehkých půd a likvidaci plevelných rostlin v raných fázích vývoje u výsadeb s malou vzdáleností sousedících řádků. Konstrukčně jsou řešeny ve dvousledném provedení tvořeném několika sadami prutových válců o šířce běžně 150–200 mm, umístněných ve vzájemném zákrytu. První baterie válců se otáčí pomaleji a slouží prokypření půdy a rozrušení půdního škraloupu, druhá baterie s vyšší rychlostí pohybu slouží k vynášení plevelných rostlin a jejich ukládání na půdní povrch. Pohon obou baterií je řešen pomocí řetězového převodu.*

Text

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Ing. Jana Burgová, Ph.D., MENDELU v Brně, Zahradnická fakulta

Foto archiv, foto výrobců a uživatelů

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví č. 2/2021 s tématem měsíce Květinářství a školkařství.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down