12.07.2018 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dynamika vybraných faktorů mikroklimatu v městském prostředí

Zeleň v městském prostředí zlepšuje klimatické parametry, a tím přispívá ke zlepšení životního prostředí pro obyvatele měst. Ovšem podmínky pro její růst jsou často nepříznivé a samotný růst je ovlivněn působením faktorů mikroklimatu, na které byla zaměřena studie. Pokus byl proveden v centrální části města Brna, kde byla měřena teplota vzduchu pomocí účelových stanic. Dále bylo v pokusu provedeno měření půdní vlhkosti a teploty půdy, protože je půdní prostředí ovlivněno rozvody inženýrských sítí a kořenový systém je vystaven změněným podmínkám. Vlhkost půdy byla odečítána pomocí snímačů VIRRIB, které byly umístěny v půdním horizontu v hloubce 10–30 cm a 40–60 cm. Teplota půdy byla měřena pomocí stanic MINILOG v hloubce 10 a 50 cm.

Klima měst je diskutované téma nejen v současnosti, pozornost mu byla věnována již dříve (Petrovič 1979). V současné době, kdy žije 50 % světové populace ve městech, dochází ke zvětšování zastavěných ploch na úkor ploch se zelení (Mimet et al. 2009; Rožnovský et al. 2016). Společně s tím dochází k ovlivňování mikroklimatu, kvality půdy a koloběhu vody (Paganová et al. 2015; Rózová et al. 2013). Clark a Kjelgren (1990) definují městské prostředí jako malé mozaiky rozděleného území, kde každý prostor má své jedinečné mikroklima.

Městské prostředí se vyznačuje rozdíly proti přírodní krajině (Středová et al. 2016) specifickými teplotními poměry. Zastavěné plochy mění radiační bilanci, protože se mnohé vyznačují nízkým albedem a tím přispívají ke zvyšování teplot (Voogt 2002). Tím je dáno, že proti volné krajině je odlišná i samotná dynamika teploty. Tento jev je nazýván jako tepelný ostrov města (Urban Heat Island – UHI). Je definován jako oblast zvýšené teploty vzduchu v mezní a přízemní vrstvě atmosféry nad městem nebo průmyslovou aglomerací ve srovnání s venkovským okolím.*

Text

Ing. Marie Horká,1

doc. Dr. Ing. Petr Salaš,1

Ing. Alexandra Koutná,2

Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.,1

1Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici,

2Veřejná zeleň města Brna

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 7/2018.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down