15.07.2022 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dynamika reziduí pesticidů v kedlubnách

V roce 2021 byly v dubnu a červenci založeny dva maloparcelkové pokusy hodnotící dynamiku degradace pesticidů v hlízách a listech kedluben. Před výsadbou byly použity jen herbicidy a v průběhu vegetace bylo postřikem aplikováno celkem 30 účinných látek insekticidů, fungicidů a herbicidů. V tomto článku je představena dynamika degradace účinných látek pesticidů povolených do kedluben v ČR.

Většina z 22 testovaných účinných látek insekticidů a fungicidů degradovala lépe v kedlubnách pěstovaných na jaře. Rychlost degradace reziduí byla vyšší v hlízách i v listech kedluben ošetřovaných pesticidy v období s dlouhými dny a vysokými teplotami (viz tabulka 4 porovnávající průměrné teploty za srovnatelná období obou pokusů). Lze předpokládat, že vyšší teploty v průběhu jarního pěstování kedluben přispěly k rychlejší degradaci řady účinných látek a pomohly tak i snížit variabilitu v obsahu reziduí pozorovanou v případě podzimního pěstování. V letošním roce bude podobný pokus s povolenými i perspektivními látkami založen v létě (podzimní sklizeň).

Všechny povolené účinné látky nepřesáhly 30 % MRL při dodržení OL v hlíze kedluben při jarním i podzimním pěstování. U jarní výsadby bylo možné dosáhnout také bezreziduální produkce při dodržení OL u přípravků obsahujících azoxystrobin, deltamethrin, pirimicarb, či při prodloužení OL o 1 den u cyantraniliprolu resp. o 21 dní u spirotetramatu. U podzimních kedluben byla bezreziduální produkce hlíz možná pro látky deltamethrin (v OL), pirimicarb (prodloužení OL o 1 den), azoxystrobin a cyantraniliprole (prodloužení OL o 14 a 16 dní). Vzhledem k vysoké variabilitě spirotetramatu a jeho metabolitu nebyla bezreziduální produkce hlíz na podzim možná.

Z pokusů prováděných v letech 2008 ̶ 2011 (mrkev, kořenová petržel) a v loňském roce (celer bulvový) bylo vysledováno, že v listech byla po aplikaci pesticidů detekována vyšší koncentrace reziduí než v zásobních orgánech (kořeny, kořenové bulvy). U kedluben byl postřik aplikován na listy a do stonkové hlízy, která rychle zvětšuje svůj objem, se účinné látky dostane méně. Některé pesticidy mají pro listy stanoveny mírnější MRL než pro hlízu, přesto bývá obtížnější MRL či 30 % z MRL v listech dodržet. V listech na jaře pěstovaných kedluben byl azoxystrobin, pirimicarb i spirotetramat degradován pod 30 % MRL při dodržení OL a u deltamethrinu bylo třeba OL prodloužit o 2 dny. U účinných látek azoxystrobin a spirotetramat byl limit 30 % MRL v listech dodržen i při podzimním pěstování kedluben, pro pirimicarb bylo třeba ochrannou lhůtu prodloužit o 3 dny. Naproti tomu v listech kedluben pěstovaných na podzim byl překročen MRL deltamethrinu a OL bylo třeba prodloužit ze 7 na 16 dnů. Deltamethrin byl následně degradován pod hodnotu 30 % MRL po 21-36 dnech (viz tabulka 3). Problém může pro pěstitele znamenat použití cyantaniliprolu, který se sice v hlíze degradoval pod 30 % MRL v ochranné lhůtě sedmi dnů, ale v listech přísné MRL nešlo dodržet dříve než za 23 dní po aplikaci (jarní výsadba) či dokonce až za 45 dní po podzimním ošetření. Na základě loňských výsledků bychom přípravek Benevia nedoporučili použít v námi testované nejvyšší povolené dávce 0,75 kg/ha proti molici vlaštovičníkové zejména u podzimních sklizní kedluben prodávaných s listy. Pro bezreziduální produkci kedluben s listy lze při dodržení OL použít jen pirimicarb při jarní výsadbě a s prodloužením OL o 13 dní i na podzim. Ostatní látky bylo možné použít pro bezreziduální produkci kedluben s listy při prodloužení OL jen při jarním pěstování.

Text Ing. Tereza Horská, Ph.D.,1 doc. Ing. Miroslav Jursík., Ph.D.,2 Ing. František Krátký,3 1VÚRV, v. v. i., Praha, 2ČZU v Praze, 3VŠCHT Praha

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 7/2022 s tématem měsíce Zelinářství.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down