Dva produkty pro lepší hospodaření s vodou

Nejvíce sladké vody na Zemi spotřebuje zemědělství. V současnosti tento podíl činí asi 70 % a očekává se, že do roku 2050 vzroste celková spotřeba vody v tomto odvětví až na 89 % veškeré spotřeby vody. Proto je úspora vody v zemědělství velmi aktuálním tématem, i vzhledem k našim klimatickým podmínkám posledních let.

Aktivně přispět k řešení tohoto problému se snaží i společnost ICL Specialty Fertilizers, která letos uvádí na český trh půdní kondicionér H2Flo.

Jedná se o jedinečnou kapalnou směs povrchově aktivních látek, která napomáhá tomu, aby voda snadněji a účinněji pronikala do půdy a udržela se déle v kořenové zóně. Účinnou látkou jsou v případě H2Flo neiontové blok-kopolymery, které se díky absenci náboje snadno vážou na částice půdy v kořenové zóně rostlin a zlepšují tak jejich schopnost zadržet vodu. Dlouhé řetězce těchto kopolymerů se rozkládají postupně, a proto účinek H2Flo v půdě přetrvává až jeden měsíc po aplikaci. Produkt je biologicky zcela rozložitelný a splňuje v tomto ohledu požadavky evropského nařízení ES 648/2004 týkající se biologické rozložitelnosti.

Půdní kondicionér H2Flo lze aplikovat pomocí kapkové závlahy či závlahy shora jako počáteční půdní smáčedlo nebo v průběhu běžného fertigačního cyklu, kdy má rovněž pozitivní vliv na distribuci hnojiva v půdě, a tudíž i na vyvážené hodnoty EC. Svým působením také předchází tvorbě vodoodpudivých míst a jejich utužování. Nejlépe působí na lehkých písčitých půdách s obsahem organické hmoty menším než 2 %.

Nedávno provedený pokus při pěstování jahod ve Velké Británii ukázal, že díky přídavku půdního kondicionéru H2Flo proniká ošetřená voda až třikrát hlouběji do půdy než voda neošetřená a podporuje zdravý rozvoj kořenového systému. “Analýzou dat ze sond měřících vlhkost jsme zjistili, že díky H2Flo voda pronikla až do hloubky 60 cm, odkud pak rostlina byla schopná přijímat vodu, což přispívalo k rozvoji kořenového systému,” říká Scot Garnett, agronom společnosti ICL.

I další polní pokusy dokazují, že H2Flo přispívá nejen k celkové úspoře vody (až o 25%) a energie nutné k aplikaci závlahy, ale díky lepší distribuci vody v půdě i k lepšímu rozvoji kořenovému systému. Rostliny pak lépe prospívají, mají vyšší výnosy a přinášejí i vyšší zisky, které bohatě pokryjí vynaložené náklady.

 

Účinné řešení problémů s tvrdou závlahovou vodou

Optimální využití vody a v ní rozpuštěných živin je v současné, suchem stále více a více sužované době často skloňované téma. Pokud k závlaze používáme vodu, která je příliš tvrdá, musíme počítat i s dalšími problémy. Tvrdá závlahová voda má vysoký obsah hydrogenuhličitanů a přítomný vápník a hořčík reagují s obsaženými živinami a tvoří nerozpustné usazeniny, které ucpávají trysky a kapače závlahového systému. Přítomnost vápníku ve vodě a půdě rovněž zvyšuje pH, což má neblahý vliv na příjem živin rostlinami. Těmto problémům lze předejít pouze tehdy, pokud se pH závlahové vody udržuje neustále za hranicí kyselosti. K okyselení vody se dosud běžně používají zejména kapalné kyseliny, které ovšem kladou zvýšené nároky na manipulaci a bezpečnost práce.

S novým řešením v této oblasti přichází izraelská společnost ICL Specialty Fertilizers, která vyvinula a patentovala jedinečný produkt pod názvem Nova PeKacid. Jedná se o monokrystalické, silně okyselující, vodorozpustné hnojivo s obsahem fosforu a draslíku. Toto hnojivo je primárně určeno k hnojivé zálivce neboli fertigaci v podmínkách s tvrdou vodou či vápenatou půdou, ale stejně tak jej lze použít i pro polní aplikace a kultury pěstované bez substrátu. Nova PeKacid je v podstatě kyselina v pevném skupenství, která v sobě spojuje výhody a účinek kyseliny fosforečné se snadnou a bezpečnou manipulací s krystalickým hnojivem. Nova PeKacid neobsahuje chloridy ani sodík, a proto se hodí i pro ty nejcitlivější rostliny.

Nova PeKacid má velmi silný okyselující účinek – 1 kg produktu dokáže neutralizovat 240 g HCO3- a zároveň dodá 600 g P2O5 a 200 g K2O. Těchto vlastností lze v zásadě využít dvěma způsoby. Tím, že Nova PeKacid dokáže spolehlivě neutralizovat a rozpouštět hydrogenuhličitany, slouží jako skvělá prevence problémů s tvorbou usazenin. A v případě, že k tvorbě usazenin a ucpání závlahového systému už došlo, lze Nova PeKacid použít i v koncentrované podobě k rozpuštění a odstranění těchto usazenin a k dokonalému vyčištění celého systému.

Nova PeKacid může rovněž nahradit koncentrovaná fosforečná hnojiva, jako je kyselina fosforečná, MAP, MKP, a stát se jediným zdrojem fosforu při fertigaci. Pokud se aplikuje včas na počátku sezóny, funguje i jako skvělé startovací hnojivo. Formulace bez obsahu dusíku (0-60-20) umožňuje snadnou aplikaci společně s dusíkatými produkty, čímž pěstitelům poskytuje úplnou kontrolu nad dodávkou dusíku rostlinám. Díky svému okyselujícímu účinku zlepšuje příjem stopových prvků v zásaditých půdách i příjem fosforu kořeny v podobě ihned dostupných ortofosfátů.

Svým celkovým působením Nova PeKacid zlepšuje příjem živin rostlinami a tím zvyšuje výnosy i kvalitu plodin.*

ICL Specialty Fertilizers

Česká republika a Slovensko

www.icl-sf.cz

Ing. Vít Chmel, MBA

Tel. +420 602 446 950

vit.chmel@icl-group.com

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down