Družstvo ovocnářů se snaží držet krok

Vitamína, družstvo ovocnářů, Kutná Hora obhospodařuje celkem 248 ha. Převážnou část výměry tvoří sady, zbytek obhospodařované plochy tvoří orná půda a trvalé travní porosty

Družstvo bylo založeno v roce 1993 vlastníky sadů, na kterých v předcházejícím období hospodařil Státní statek Čáslav, středisko Kutná Hora. V současnosti má 50 členů.
Ovocné výsadby
Největší podíl mají v sadech výsadby jabloní, pěstované na ploše 140 ha. Najdeme zde jak starší podzimní odrůdy jako například ‘Albrechtova’ a ‘Oldenburg’, tak i rezistentní na strupovitost – ‘Melodie’,’Florina’, ‘Doris’. 80 % výsadeb tvoří ale ‘Golden Delicious’. Odrůda s významnějším zastoupením je ještě ‘Red Delicious’.
Situace sadů není dnes růžová. Průměrný věk výsadeb, které patřily ve své době k nejlepším, dosahuje dvaceti a více let. Přibližně polovina jabloní (nejstarší výsadby) se pěstuje ve tvaru zákrsku a druhá polovina (výsadby po roce 1980) ve tvaru volně rostoucího vřetene. Počet stromů na hektar se pohybuje v rozmezí 1000 – 1200 (1600) jedinců. Průměrně se sklidí na konci sezóny 2000 t jablek. Z důvodů prodloužení plodnosti, byl proveden zmlazovací řez, případně přeroubování. Finanční situace zatím nedovoluje investovat do založení nových výsadeb.
Vedle jabloní jsou zastoupeny i peckoviny – broskvoně na 40 ha a višně na 16 ha. Vysazeny jsou tři odrůdy broskvoní, které zajišťují postupnou sklizeň. ‘Harbinger’ na 8 ha (počátek sklizně 5. – 6. července), ‘Redhaven’na 22 ha (počátek sklizně koncem července) a ‘Cresthaven’ na 10 ha (počátek sklizně ve druhé polovině srpna). Celková úroda dosahuje 100 – 120 t.
‘Morela pozdní’ je jedinou odrůdou višní, která dozrává 10. – 15. července. Ve výsadbě nalezneme výsadby nové (přibližně 5 ha), i značně přestárlé s minimálním výnosem (6 ha).
Kromě ovocných sadů vlastnilo družstvo do letošního roku i 7,5 ha vinic. V současnosti jsou ale již v nájmu jiného subjektu.
Zaměstnanci
V podniku dnes pracuje dvacet zaměstnanců. Při sklizni se jejich počet zvyšuje o 30 – 50 brigádníků, kteří jsou částečně z Kutné Hory a okolí (převážně důchodci a studenti) a částečně zajištěni personálními agenturami. Odměňování je v úkolu a záleží proto na každém, kolik si česáním vydělá. Základní sazba se určuje podle velikosti násady a kvality. Podobná kritéria jsou i u ostatních operací (řez, postřik aj.). Odlišně se hodnotí probírka.
Sklizeň
Česání se provádí ručně do sběrných vaků, které se následně vyprazdňují do velkobeden umístěných na vyvážecích ližinách, které jsou taženy traktorem. Jablka se třídí v sadu na třídu I (uložení do plastových velkobeden), průmyslové zpracování a padaná jablka (obě skupiny se ukládají do dřevěných velkobeden). Na části výsadby se provádí dělená sklizeň.Velkobedny s jablky jsou po naplnění soustřeďovány na zpevněném svozišti, odkud putují do skladu (Unikom, a. s., Kutná Hora) nebo k průmyslovému zpracování.
Alternativní možností, která ale stále více ztrácí na významu, je samosběr na vyčleněné lokalitě. Její výhodou je i přes jisté organizační potíže, přístup k okamžité hotovosti.
Ochrana
V sadech se používá systém integrované ochrany (Sispo), který je šetrný k životnímu prostředí. U broskvoní se aplikují 2 – 3 postřiky na jaře proti kadeřavosti a nejméně jedno ošetření na podzim. U jabloní se v průběhu sezóny provádí 9 – 11 ošetření proti houbovým chorobám a ochrana proti obaleči, zobonosce, květopasu (přípravek Trebon aj.). Na višních jsou nejvýznamnějšími škůdci zobonosky, pilatky a lokálně mšice. Insekticidní ochranu doplňuje jedna aplikace fungicidu.
Další pracovní operace
V zimním období se provádí řez, při kterém se používají ruční, hydraulické i pneumatické nůžky. Přáním pěstitelů je ošetřit každoročně veškeré plochy, situace ale umožňuje zásahy, jen ve dvouletých intervalech. Roční interval se dodržuje u peckovin.
Sečení zatravněného meziřadí jabloní se provádí podle potřeby 2 – 3 krát ročně. Stejná frekvence je také při ošetřování černého úhoru v meziřadí výsadeb višní a broskvoní.
Hnojení se provádí výhradně „na list“ převážně kombinací hnojivy Wuxal.
V kutnohorské firmě má dlouho tradici i chov včel určených k opylování ovocných sadů. Dnes dosahuje počet včelstev 180 – 200 kusů.
Plány a přání do budoucna
Podle slov ředitele Václava Šulce je jeho úkolem zajistit a udržet chod družstva. Prioritou, která může zajisti další prosperitu, je obnova výsadeb. Přáním je modernizace strojového parku. V současnosti ho tvoří devět traktorů, pět postřikovačů, čtyři mulčovače, tři vysokozdvižné vozíky a devět vyvážecích ližin.
Situace v družstvu ovocnářů není zcela jistě ideální. Hlavním indikátorem je téměř nulová obnova stávající, často přestárlé výsadby. Ta vyžaduje navíc, v porovnání s nově vysazenými intenzívními sady, větší podíl lidské práce (na řez, sklizeň, probírku aj.) a neumožňuje příliš zvyšovat efektivitu práce při zachování všech potřebných technologických operací.
Situaci by vyřešily vyšší realizační ceny ovoce, ovšem tlak obchodních řetězců a náklady na skladování prostor Odbytovému družstvu producentů ovoce a zeleniny, CZ Fruit, kterého je Vitamína členem, mnoho prostoru na výrazné zvýšení plateb svým členům nedává.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *