Drobnosti o českém šlechtění okrasných rostlin – Viola odorata – fialka vonná

Obecně známá violka je domovem od západní Evropy po Kavkaz a v Kurdistánu. Náleží mezi nejstarší zahradní květiny, její zahradní odrůdy snadno zplaňují. Sortiment zahrnuje hlavně francouzské a německé výpěstky. Před r. 1900 vznikla fialka ´La France´, která se dlouho uplatňovala při přirychlování i k řezu a zahájila tak širší, nejen sadovnické využití violek.

Z německých odrůd je stále známá drobnokvětejší ´Königin Charlotte´ a její zlepšení ´Schwabenmädel´.
Mezi nejznámější a svého času nejpěstovanější české odrůdy patřila ´Orličanka´ zahradníka J. Neuwirtha z Ústí nad Orlicí. Odborné veřejnosti se představila na České zahradnicko-ovocnické výstavě v Praze r. 1906. Při této příležitosti se o tomto výpěstku velmi pochvalně vyjádřil F. Macháček v Českých zahradnických listech, č. 20, str. 228 – 230 téhož roku. Z jeho článku vysvítá, že tato česká fialka se velmi dobře uplatňovala i k řezu. Téhož roku (1906) vystavoval J. Neuwirth svoji violku ještě v Prostějově na Zemské výstavě zahradnického svazu markrabství moravského a i zde získal čestná uznání dokonce i v rakouském odborném tisku, který ´Orličanku´ nazval „pozoruhodným novošlechtěním“ (Gärtnerische Rundschau, Jhrg. XXXI, Nr. 11 : 81 – 82, 1906). Vzápětí popisuje r. 1910 v Českých zahradnických listech, č. 19, str. 242 zahradník J. Vlk z Kolína svého křížence ´La France´ x ´Parmensis´, kterého pojmenoval po své dceři ´Venuška´. Mimo jiné uvádí „ … Jednotlivé květy předčí svou velikostí výchozí odrůdy, jak dokazuje fotografický snímek, mají průměr 35 mm, stopky květů jsou silné, 15 – 20 cm dlouhé. Barvou připomíná na fialku ´La France´ … napočítal jsem na jedné rostlině až 25 pěkně stejnoměrně vyvinutých květů … Pěstěné rostliny v hrncích a přezimované blíže skla ve studeném pařeništi vykvétají začátkem března velice pěkně, rychlené při temperatuře 8 stup.R ve skleníku již v únoru …“. Tento článek naznačuje, mimo jiné, i tehdejší pěstební postupy fialek. Odrůda ´Venuška´ ale dosáhla zřejmě jen regionálního významu. V témže roce (1910) se popisuje opět v časopise České zahradnické listy na str. 101 jak rychlilo zahradnictví P. a B. Řechky v Brandýse nad Labem po dobu 20 let svůj semenáč „ruské fialky“. Květ měla „velmi veliký, na dlouhé stopce, barva temně modrá“ a kvetla velmi bohatě. Řádné pojmenování ale asi nikdy neměla. Konečně se ještě r. 1937 setkáváme v ceníku pražské semenářské firmy B. Petřík a spol. s českou odrůdou ´Konopišťská´, která silně voněla, byla velkokvětá a temně fialová. Mimo tuto stručnou ceníkovou charakteristiku nic bližšího nevíme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *