Drobnosti o českém šlechtění okrasných rostlin

Aster amellus – astra či hvězdnice pahoreční Jedná se o druh rozšířený ve střední a východní Evropě, na Kavkazu, v Arménii až k Sibiři. U nás roste na výslunných stráních a v suchých hájích, v nejteplejších oblastech státu.

Odrůdový sortiment zahrnuje několik desítek výpěstků. Jsou převážně německého, případně anglického a holandského původu. Většinou se jedná o odrůdy anglického a holandského původu, které jsou 40 – 60 cm vysoké, fialově namodralé, vzácněji narůžovělejší.
U nás nabízel trvalkový podnik Vysoké školy zemědělské v Olomučanech u Blanska (bývalá firma Bratří Schutzové) kolem r. 1952 svoje dvě rané novinky: ´Červen´ – podle ceníkové charakteristiky „…Nejranější, velmi nízká Aster amellus, vhodná do skalek a na obruby. Remontuje snadno, je-li včas seřezána…“ a odrůdu ´Červenec´ „ … stejná jako předchozí, jenom vyšší a pozdnější. Asi 50 cm vysoká…“.

Aster dumosus – astra či hvězdice nízká
Původní druh pochází ze Severní Ameriky. Tato, dodnes velmi oblíbená nízká astra, má několik desítek odrůd, převážně anglického, případně německého původu. Novější kříženci A. dumosus x A. novi-belgii jsou zpravidla vyšší, asi 40 – 50 cm a slouží hlavně k řezu.
Této astře věnoval větší pozornost jaroměřický zahradník-šlechtitel A. Vejtasa. Jako skalničkář si vytknul za cíl vyselektovat co nejnižší typy vhodné právě pro skalky. Tento záměr se mu v plném rozsahu povedl. Na trh uvedl celkem čtyři vlastní výpěstky. V r. 1938 dva: ´Paleček´ (pouze 8 cm vysoký, květy šeříkově modré, velmi početné v září/říjnu) a ´Střízlíček´ (jen nepatrně vyšší, 8 – 12 cm, květy světle růžové, rovněž velmi početné); v r. 1940 pak opět dva: ´Ledňáček´ (pouze 10 cm vysoký, hustého kulovitého vzrůstu, květy modro-růžové) a ´Bílý Obláček´ (téměř totožný s předchozí odrůdou, ale květy bílé). Všechny tyto astřičky jsou vpravdě přízemní, maximálně 15 cm široké, velmi otužilé a svým bohatým pozdním kvetením jsou efektním přínosem pro skalkové partie. Teprve r. 1972 se dočkala odrůda vyšlechtěná F. Frimmelem v Lednici na Moravě oficiálního pojmenování ´Apollo´ a zapsání do tehdejší Listiny povolených odrůd. Tento známý šlechtitel a genetik vyselektoval svoji astru jistě jen tak mimochodem při svých pokusech. Jedná se o typickou odrůdu svého druhu, je 55 – 65 cm vysoká, pravidelného a hustého vzrůstu, listy má úzce jehlicovité, jazykovité květy jen v jedné řadě, jemné a čistě bílé, terč žlutý, průměr úboru 3 – 3,5 cm.

Aster hybridus – astra či hvězdnice hybridní
Pod tímto označením se pěstuje řada odrůd nepřesného či nejasného původu. Jedná se vesměs o pozdně kvetoucí výpěstky zejména z okruhu A. novi-belgii, A. novae-angliae, A. ericoides a dalších. Pod tímto označením uvedl již r. 1902 svoji odrůdu ´Feenkind´ známý německý šlechtitel aster G. Arends z Ronsdorfu. Asi o třicet let později nacházíme v ceníku Koniferových školek v Žehušicích u Čáslavi z r. 1932/33 odrůdu ´Oskar Smrž´ rovněž jako A. hybridus. Šlechtitel není stoprocentně známý, ale není vyloučené, že jim byl sám O. Smrž. V uvedeném ceníku je popsána jako „velmi vděčná česká novinka, květy veliké, světle lilákově růžové, s růžovými prašníky uprostřed. Kvetení IX – X. Výška 80 – 100 cm“.
Pod tento souhrnný název A. hybridus můžeme snad také zařadit výpěstky A. Morávka z Týniště nad Orlicí, které popisuje sám šlechtitel v časopise „Československý Zahradník“, roč. II., č. 45, str. 530-1 a č. 50, str. 510 z r. 1947. Jedná se o odrůdu ´Orlická Vazačka´ (rostliny asi 80 cm vysoké, každý výhon ukončen několika úbory lilákovitých květů, doba kvetení září – říjen) a dále pak ještě o astry ´Kráska z Orlicka´, ´Orlická Mlha´ a ´Úsměv Orlicka´, které se podle zveřejněných fotografií podobají A. ericoides. Zahradník A. Morávek nepřipisoval podrobnějším morfologickým popisům svých výpěstků zvláštní váhu, spíše upozorňoval kolegy zahradníky na jejich využití ve vazačství.

Aster novi-belgii – astra či hvězdnice hladkolistá
Tato trvalka pochází ze Severní Ameriky. Její odrůdový sortiment je velmi bohatý a zahrnuje stovky výpěstků. Nejrozšířenější jsou anglické a německé. Obzvláště kolem r. 1902 a později se objevovaly každoročně četné novinky. Po r. 1908 nastal ve šlechtění, zpočátku zejména v Anglii, obrat uváděním prvních poloplných a plnokvětých odrůd barvy bílé, světle až temně růžové a lilákové. Postupně se výběr jednoduše kvetoucích výpěstků omezil jen na astry s velkými úbory, případně i na drobnokvětější, ale temně růžové až karmínově červené.
Pražský zahradník a redaktor M. Fulín uvedl asi před r. 1900 na trh dvě vlastní astry, z nichž odrůdu ´Martin Fulín´ nabízely ještě ve svém ceníku z r. 1931-2 Koniferové školky v Žehušicích jako „…krásnou hvězdici velkých květů, lilákově růžových, IX – X, 100 – 120 cm…“. Druhá odrůda jménem ´Praga´ zapadla asi dříve a o jejím vzhledu a vzniku nejsou zatím známé žádné podrobnosti.
Zahradnický školní závod v brněnské VŠZ v Olomučanech u Blanska, uváděl ve svých cenících, hlavně v letech 1949-52, českou odrůdu ´Inspektor Jirásek´. Jednalo se o vzrůstnou až mohutnou astru, až 150 cm vysokou, s „…krásně lesklým olistěním. Velké květy sedí přímo na větvičkách. Jedinečná k vazbě ke Všem Svatým. Říjen – listopad…“. Bohužel o vlastním šlechtiteli není zatím nic známé.

Cortoprimula schneideriana – Schneiderova prvosenka-kruhatka
Na zahradě Dendrologické společnosti v Průhonicích získal v roce 1913 její inspektor Fr. Zeman mezirodového křížence Cortusa matthioli var. hirsuta x Primula polyneura (dříve P. veitchii). Tento hybrid vykazuje mezi oběma rodiči intermediérní vzhled. Listy jsou delší než u kruhatky (Cortusa) a ještě větší než u Primula polyneura, ale méně chloupkaté, květy svítivě růžové červené, poněkud nicí, téměř stejně velké jako u prvosenky, ale s dlouhou bliznou jako u kruhatky. Množení dělením a kultura jako u Cortusa. Vyobrazení v knize A. Silva Taroucy a C. Schneidera: Unsere Freiland-Stauden, Wien/Leipzig 1927 na str.162. Ve své době se tento kříženec rozšířil hlavně jako zajímavá, sbírková skalnička či trvalka. Dnes se s ním setkáváme jen vzácně.

Delphinium x cultorum – stračka či ostrožka zahradní
Představuje složité křížence, hlavně D. elatum, D. grandiflorum a D. formosum. Začátky šlechtění nacházíme v Anglii (hlavně po r. 1915), v r. 1929 vzniká v Holandsku proslulý růžově kvetoucí výpěstek ´Pink Sensation´ a další. Některé ostrožky k nám přišly z Kalifornie, zejména skupina „Pacific Hybrids“ a dále i z dřívějšího Sovětského Svazu.
Hlavní podíl na našem tržním sortimentu stále ještě mají odrůdy německé. Do jisté míry platí ještě rozdělení dnešního, velmi bohatého sortimentu do čtyř základních skupin: „Belladona-křížence“, „Elatum-křížence“, „Křížence Elatum x Belladona“ a „Pacific-křížence. Zušlechťování je zaměřené na pevný statný vzrůst (pro sadovnické účely středně vysoký až nižší, pro řez středně vysoký až vyšší), delší a hustě uspořádané květenství, střední až velké květy a jejich efektní zbarvení, odolnost vůči dešti a hlavně také na množitelnost semen.
České šlechtění této trvalky není příliš rozsáhlé. Doloženě nejstarším našim výpěstkem je snad ostrožka ´Svatý Václav´, kterou uvedl, včetně jejího černobílého vyobrazení, jako svoji novinku ve svém ceníku z r. 1932 F. Varáček z Plotiště n. L. Byla plnokvětá, blankytně modrá, s růžovým nádechem uvnitř květů, květenství „velmi bohaté a trvanlivé“. Jeden kus byl tehdy za 10 Kč. Za zmínku stojí také činnost F. Frimmela, který se ve své šlechtitelsko-genetické práci velmi okrajově zabýval i ostrožkami. V Ceníku okrasných dřevin a trvalek vydaném r. 1957 Zahradnictvím města Brna je uvedena odrůda ´Vlkovo Bílé´ jako „…bílá sorta s velkými květy v dlouhých latách. Kvete červen, červenec…“. Podrobnější charakteristiku nemáme a zatím ani neznáme přesně šlechtitele – možná se jednalo o ovocnáře L. Vlka z Vanovic. Na Šlechtitelské stanici v Heřmanově Městci šlechtil hlavně v letech 1973-80 Vl. Vaněk ostrožky odrůdy v barvě bílé a ve směsi modrých a fialových odstínů i dobrých růstových vlastností. Pracoval ale i na odrůdách vegetativně množitelných, nízkého a pevného vzrůstu. Tato slibná práce nebyla bohužel dokončena.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *