20.05.2023 | 04:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dřevní vlákna ve vegetačních pokusech

Dřevní vlákna mají potenciál se stát v České republice hlavním k rašelině alternativním komponentem pěstebních substrátů. Připravuje se jejich tuzemská výroba a producenti substrátů nebudou muset tento komponent dovážet. Předpokládá se jejich přídavek do substrátů 35–45 % obj., případně i vyšší. Ve vegetačních pokusech při pěstování rostlin v kontejnerech se testovaly substráty s podílem dřevních vláken 20–100 % obj. Při pěstování hrnkových květin se osvědčily substráty s podílem až 40 % obj. dřevních vláken. V substrátech pro dřeviny v kontejnerech jsou použitelné i vyšší podíly.

Pokusy potvrdily, že dřevní vlákna mohou z velké části rašelinu nahradit, aniž by došlo ke snížení kvality substrátů, u hrnkových květin v množství do 40 % obj. U dřevin docházelo k výraznějšímu omezení růstu při podílu dřevních vláken v pěstební směsi ≥ 80 % obj. S rozvojem výroby dřevních vláken v ČR je předpoklad postupného zvyšování jejich podílu v pěstebních substrátech. V rámci výroby substrátů bude nutné hodnotit standardní chemické a fyzikální vlastnosti dřevních vláken i jejich kvalitu z hlediska časového odstupu od výroby. Důležitá bude volba vhodných komponentů (více rozložené rašeliny, minerální komponenty) pro snížení vzdušné kapacity a zvýšení lehce dostupné vody pro rostliny, především u substrátů pro hrnkové květiny. Bude nutné sledovat imobilizaci dusíku a vliv délky skladování substrátů na obsah přijatelného dusíku při výsadbě rostlin. Pěstitelé se budou muset zaměřit na optimalizaci výživy dusíkem především na počátku vegetace i na použití zásobních forem dusíku v rámci systému výživy. Zavedení výrobci substrátů s dlouholetými zkušenostmi s používáním různých komponentů od více rozložených tuzemských rašelin a kompostované kůry, po vrchovištní rašeliny dovážené z Pobaltí, výrobu dřevních vláken a jejich optimální použití v pěstebních směsích určitě zvládnou.

Text a foto Ing. Hana Šímová, Ing. Martin Dubský, Ph.D., VÚKOZ, v. v. i., Průhonice

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 5/2023.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down