20.03.2022 | 03:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. oslavuje jubileum

Krásne životné jubileum, 90 rokov, oslávil začiatkom roku, pedagóg, vedec, nestor slovenského ovocinárstva Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

Prof. Ivan Hričovský sa narodil 23. januára 1932 v Hornom Hričove. Po skončení vysokoškolského štúdia na záhradníckom odbore pôsobil v ovocinárskom výskume na viacerých výskumných a šľachtiteľských staniciach. Jeho zásluhou vznikol na Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch špecializovaný ovocinársky sektor, neskôr viedol Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín v Bojniciach, kde sa podieľal aj na vedeckovýskumnej a šľachtiteľskej práci. Od roku 1989 do roku 2009 pôsobil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Najskôr pôsobil na Katedre záhradníctva a biometeorológie ako učiteľ a vedúci katedry. Zaslúžil sa o vznik a budovanie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a odboru záhradníctvo, kde vykonával funkciu prodekana pre vedu a výskum. Za 20 rokov na akademickej pôde vychoval mnoho odborníkov ovocinárov a záhradníkov pre potreby praxe. Pracoval vo vedeckých orgánoch SPU v Nitre i MZLU Brno. Zasadzoval sa o spoluprácu medzi sesterskými fakultami v Nitre a Lednici v oblasti pedagogickej i vedeckovýskumnej a podporoval spoluprácu medzi výskumnými pracovníkmi a odborníkmi ovocinármi z Česka a Slovenska, ale i ďalších krajín.

Ako prvý na Slovensku dosiahol vedecko-pedagogický titul vysokoškolského profesora v záhradníckom odbore. Počas svojho pôsobenia na pôde výskumných pracovísk i univerzity sa podieľal na organizovaní a odborne garantoval množstvo vedeckých a odborných podujatí, publikoval dve desiatky vedeckých a odborných monografií, vysokoškolské učebnice a skriptá, množstvo vedeckých a odborných prác. Bol a je členom redakčných rád odborných a vedeckých časopisov. Stál pri zrode celoživotného vzdelávania na SPU. V roku 2006 mu MZLU v Brne udelila čestný doktorát. Prof. I. Hričovský je nositeľom mnohých vyznamenaní. V roku 2010 mu prezident SR Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie –Rad Ľudovíta Štúra druhej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti hospodárstva, osobitne v oblasti ovocinárstva. V roku 2015 mu bola udelená zlatá medaila FZKI SPU v Nitre.

Svoje bohaté vedomosti, celoživotné skúsenosti, poznatky a lásku k ovocinárstvu so zanietením jemu vlastným rozširoval a rozširuje medzi veľkovýrobcami ovocia i drobnými pestovateľmi. Realizoval nespočetné množstvo odborných prednášok a praktických inštruktáží pre veľkovýrobu i záhradkárov. Odborné informácie odovzdáva verejnosti i prostredníctvom televízie a rozhlasu. Prof. I. Hričovský bol mnoho rokov predsedom Slovenského zväzu záhradkárov a v súčasnosti je jeho čestným predsedom. Jeho iniciatíva stála pri zrode celoslovenských súťaží v reze viniča a ovocných drevín, ako i súťaže O najkrajšie jablko na Slovensku a pri založení Ovocinárskej únie SR v roku 1991.

Svojou vitalitou a zanietením pre ovocinárstvo a zásluhami o zvyšovanie povedomia spoločnosti o tomto odvetví záhradníctva je prof. Ivan Hričovský príkladom pre ďalšie generácie odborníkov v tejto oblasti.

Vážený pán profesor, do ďalších rokov života Vám prajeme dobré zdravie, tvorivé aktivity a optimizmus.

Kolektív Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.*

Zdroj: www.polnohospodar.sk

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down