22.12.2019 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dovoz a vývoz rostlin očima nové legislativy

Světový obchod a čilý cestovní ruch s sebou nesou také negativní důsledky, a to v podobě zavlékání nových chorob a škůdců rostlin na nová území. Tyto škodlivé organismy nezpůsobují jen ekonomické škody, ale ohrožují i zdraví lidí (např. alergie), zvířat, rostlin, a působí škodlivě na životní prostředí (např. invazní druhy, gradační škůdci, odlesnění).

Pro zemědělskou produkci tyto škodlivé organismy (ŠO) v důsledku zavlečení způsobují snížení a zhoršení produkce, zvýšenou zátěž životního prostředí z důvodu potřeby používání pesticidů a mnohdy úpravu celých postupů pěstování nebo vyloučení některých druhů rostlin z pěstování. Tyto ŠO jsou v mezinárodní rostlinolékařské terminologii označovány jako tzv. karanténní organismy. Přestože dochází k šíření nebo posunu těchto organismů nebo i celých společenstev v důsledku změny klimatu, nejvýznamnější cestou, kterou se mohou tyto ŠO rychle šířit na velké vzdálenosti, je mezinárodní obchod s rostlinami a rostlinnými produkty. V tomto ohledu hraje i významnou roli transport průmyslových zásilek a stále se rozvíjející turistický styk. Evropská unie řídila záležitosti ochrany proti zavlékání ŠO směrnicí Rady 2000/29/EC, která platí do 13. 12. 2019, stanovovala regulaci a karanténu, která se v členských státech uplatňovala systémem implementací legislativních pravidel Evropského společenství podle Maastrichtské dohody z roku 1992, což s sebou neslo značnou nepružnost. Některé procesy dozoru a komunikace orgánů se lišily od ostatních procesů v zemědělském sektoru podle novějších pravidel EU, nebo nebyly stanoveny vůbec. Rovněž byla všeobecná poptávka po zpřísnění fytosanitárních pravidel pro dovoz některých komodit. V roce 2016 bylo Evropským parlamentem schváleno nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (PHR), o ochranných opatřeních proti ŠO rostlin. Vlastní kontroly se provádějí podle nařízení EP 2017/625, o úředních kontrolách, které má širokou působnost a týká se i uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin. Nové nařízení zavádí o něco přísnější pravidla pro dovoz, posiluje zodpovědnosti provozovatelů, klade důraz na včasnou detekci nových ŠO a rovněž se věnuje více osvětě a spolupráci s veřejností.*

Text a foto

Vladislav Rašovský,

Odbor dovozu a vývozu ÚKZÚZ

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 12/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down