01.04.2011 | 03:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dotace pro zahradníky z Programu rozvoje venkova

Program rozvoje venkova umožňuje zemědělcům již od roku 2007 získat podporu pro investice do zahradnictví. Zemědělští podnikatelé, kteří hodlají investovat do svých podniků, mohou požádat o dotaci buď v opatření Modernizace zemědělských podniků, nebo Zahájení činnosti mladých zemědělců. Opatření Modernizace zemědělských podniků představuje možnost pro zemědělce získat dotaci na investice do výstavby či rekonstrukce zemědělských objektů či pořízení technologie pro zemědělské účely. Pro obor zahradnictví to představuje např. výstavbu a rekonstrukci skleníků, fóliovníků, skladů nebo nosných konstrukcí.

Maximální možná dotace v tomto opatření je 40 až 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od typu žadatele a místa, kde je projekt realizován. Mladý zemědělec nebo projekt realizovaný ve znevýhodněné oblasti (LFA) mohou získat o 10 % vyšší dotaci. V případě, kdy nastanou obě situace, může žadatel získat až 60 % z celkových výdajů na projekt. Každý výdaj je pak omezen určitým limitem, dotace se tak nemůže vypočítávat z částky vyšší než je součet všech limitů na jednotlivé způsobilé výdaje.

Dodržení podmínek
Předložit lze pouze projekt ve finanční výši od 100 tisíc Kč až do 30 milionů Kč způsobilých výdajů. Celkovou dotaci, kterou žadatel z opatření může v průběhu sedmi let existence Programu rozvoje venkova získat je 90 milionů Kč.
Žadatelé v den registrace žádosti současně musí plnit podmínky, bez nichž není možné pokračovat v administraci projektu. Jedná se zejména o podmínku minimálně dvouleté historie podnikání v zemědělství či doložení minimálně 30% podílu příjmu ze zemědělské prvovýroby. U těchto podmínek platí logická výjimka pro mladé zemědělce, kteří zahajují svou zemědělskou činnost. V případě, že předmět dotace podléhá stavebnímu řízení, jsou všichni žadatelé povinni doložit platné a pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby nebo jiné rozhodnutí stavebního úřadu.
Opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců umožňuje mladým zemědělcům do čtyřiceti let, kteří dosud nezahájili své podnikání nebo jsou maximálně 16 měsíců evidováni jako zemědělci, získat až 40 000 EUR na rozjezd svého podnikání v zemědělství.
Toto opatření kromě dotace na výstavbu nebo rekonstrukci staveb či pořízení technologií poskytuje možnost dotovat nákup mobilních strojů nebo zemědělské půdy.
Podmínkou poskytnutí dotace je v tomto opatření předložení podnikatelského plánu. V něm musí žadatel popsat stávající stav svého hospodářství a současně i výhled na dalších pět let. Neplnění podnikatelského plánu je sankcionováno, a to až do výše vrácení celé poskytnuté dotace.
Kromě plnění podnikatelského plánu musí žadatel plnit i ekonomické výsledky. Jedná se o plnění finančního zdraví, dosažení základu daně v minimální výši 120 000 Kč a splnění minimálně 45 % příjmů ze zemědělské prvovýroby. Za neplnění těchto povinností jsou žadatelé od druhého roku sledování výsledků sankcionováni, ve čtvrtém a pátém roce sledování uvedených výsledků následuje až vrácení poskytnuté dotace.

Jak žádat o dotaci
Žadatel předkládá žádost o dotaci na regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (v Praze, Brně, Opavě, Olomouci, Hradci Králové, Českých Budějovicích nebo Ústí nad Labem). Spolu s formulářem žádosti o dotaci žadatel předloží i všechny povinné přílohy. Jejich seznam je uveden v Pravidlech pro žadatele.

Text a foto Ing. Ivana Holá, Ministerstvo zemědělství ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down