25.03.2005 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dosáhnout úspěchu na trhu s biojablky není snadné

Ačkoliv mnozí spotřebitelé by rádi preferovali jablka pocházející z biologické produkce, nejsou příliš ochotni slevit z požadavku na jejich vzhledové vlastnosti. Upuštění od chemického způsobu ochrany proti škodlivým činitelům není intenzivním ovocnářství, zvláště pak v produkci jablek nikterak snadné.

Dokladuje to mnohaletá zkušenost jednoho z předních evropských producentů biojablek, Eberharda Hollanda z Bonhausenu u Ravensburgu (SRN). Po tříletém přechodném období přešel v rámci celého podniku na pěstování jabloní podle zásad Biolandu, když bezprostředně před tímto rozhodnutím získal nabídku velkoobchodu s produkty biologického původu na celkový odbyt biojablek.
Jak přiznává, nejde o snadné rozhodnutí, neboť v oblasti s 900 mm ročních srážek působí největší ohrožení kvality výskyt strupovitosti jablek. Proto klade hlavní důraz na výběr odrůd rezistentních vůči této chorobě. Vsadil na odrůdu ’Topaz’, která je sice obtížně tvarovatelná a náchylná vůči některým patogenům působícím hnilobu plodů (Gleosporium, Phytophthora aj.), nicméně je spotřebiteli oblíbená pro svoji chuť. Podle mínění Eberharda Hollanda žádná jiná rezistentní odrůda vůči strupovitosti se odrůdě ’Topaz’ zatím nevyrovná. Proto jí věnuje více jak polovinu z celkové plochy jabloňových výsadeb, dosahujících 40 ha. Pouze na 1 ha pěstuje doplňkové hrušně.
Na trh bylo jablko odrůdy ’Topaz’ uváděno s velmi pečlivou a důmyslnou přípravou s cílem dostat se do segmentu vysokých odbytových cen. Odrůda byla donedávna mezi spotřebiteli jen málo známa, proto, aby ji spotřebitelé akceptovali, museli o ní co nejvíce znát. Pomocí designéra si nechali zhotovit nápadné logo „Naše specialita – BIO TOPAZ“ a navázali kontakty s časopisy zabývající se tzv. zdravou přírodní výživou. Již poté, co byly zveřejněny první články, nastal boom s odbytem jablka ’Topaz’. Samozřejmě, že pěstitel hodlal tohoto spotřebitelského zájmu nejvíce využít a zásobit trh odpovídajícím objemem jablek. Podle mínění producenta k tomu, aby byl pro obchod nezaměnitelně požadovaným partnerem, musel by dodat trhu nejméně 300 t této odrůdy.Takové množství hodlá na trh uvést v roce 2004. Tamní tendence potvrdily původní předpoklady: ’Topaz’ je mírně kyselý a proto si také udržuje po dlouhou dobu typicky odrůdovou chuť. Nicméně jeho kyselost je zpočátku tak vysoká, že teprve po dvou měsících skladování získá jablko plné aroma s vyváženým poměrem cukrů a kyselin. Další rozšiřování výsadeb této odrůdy již neplánuje, neboť trh je již dostatečně zásoben stávající produkcí. Podíl odrůdy ’Topaz’ již nyní přesahuje 50 % celkové výměry jabloňových výsadeb, další rozšiřování by mohlo představovat odbytové (cenové) riziko, neboť by se stírala jistá nezaměnitelná výlučnost na trhu.
V programu jsou další proti strupovitosti rezistentní odrůdy – ’Santana’, červená sladká odrůda z Nizozemska, jejíž sklizňová zralost a odbyt je shodný s odrůdou ’Topaz’ a dále ’Rubinola’, rovněž spíše sladší a červeně pruhovaná. K průmyslový účelům pěstují se vysoce rezistentní odrůdy s vysokým obsahem kyselin – ’Renewa’ a ’Reanda’. Do budoucna se počítá s 6 – 8 odrůdami, nyní je jich zastoupeno 12, z nichž ale 8 není rezistentních. Téměř 70 % výsadeb není starších jak šest let.
Veškeré výsadby odrůdy ’Topaz’ jsou chráněny sítěmi proti krupobití. Počítá se s tím, že s rozvojem bioprodukce v Evropě bude významně klesat i cena jablek. Proto se hledají další možnosti snižování pěstitelských nákladů, kdy významnou roli hrají právě rezistentní odrůdy, nevyžadující nákladnou ochranu a přitom si uchovávající trhem akceptovatelné požadavky.
Samozřejmě, že jednou z nejzávažnějších starostí je signalizace výskytu a přesné určení škodlivého činitele jako podmínky cíleného a účinného zákroku biologickými prostředky ochrany. V tomto směru existuje spolehlivá spolupráce s pracovníky Výzkumného ústavu ovocnářského ve Weinsbergu, jehož poradkyně v případě potřeby navštěvuje výsadby i denně.
V souladu se zásadami biologického směru produkce se klade význam i využití tzv. přírodní energie. K závlaze se používá vlastní rybník o kapacitě 500 m3. Do vody se přidávají homeopatické preparáty, extrakty z květů blatouchu, ale i různé mleté horniny podle zásad tzv. geomantie. V tomto oboru působí dcera pěstitele, která považuje za velmi významné využití těchto sil v bioprodukci.
Velké potíže působí v podniku výskyt skládkové hniloby jablek, způsobené houbou Gleosporium. Jednou z možností, jak této vážné hrozbě čelit, je máčení plodů v teplé vodě. K tomu se využívá zařízení, umožňující máčení velkobeden s jablky do vody o teplotě 52 oC po dobu dvou minut. Podle šetření v podniku byly v teplé vodě nemáčené plody při vyskladňování v únoru napadeny hnilobou z 10,5 %, zatímco ošetřené plody teplou vodou vykazovaly jen 1,5 % výskyt hniloby. K předehřívání vody na 45 oC využívá odpadní teplo z chladírenských agregátů, jimiž je vybaven sklad s řízenou (CA) atmosférou. Další přihřívání vody zajišťuje hořák na topný olej. Výkon tohoto v podstatě jednoduchého zařízení je asi pět tun za hodinu, spotřeba topného oleje (při využití odpadního tepla z chladírenských agregátů) je asi 300 litrů na 100 tun jablek. Předpokládá se, že pěstováním odrůd méně náchylných vůči skládkové hnilobě by se mohly dále snížit výrobní náklady. V současné době získává ročně asi 45 000 kW elektrické energie fotovoltážními články o ploše 350 m2, jež jsou umístěny na střeše skladu ovoce. Je to tolik, kolik je potřeba ročně na provoz chladírny.
Ve své snaze není v Evropě osamocen. Společně s organizací Steirfrucht působící ve Štýrsku založili spolek, kde si mohou ekologicky orientovaní bioproducenti ovoce vyměňovat zkušenosti na evropské úrovni. Setkávají se dvakrát do roka, aby projednali teoretické i praktické aspekty bioprodukce ovoce. Setkání probíhá každým rokem v jiné zemi. Dnešních 15 členů reprezentuje 85 % bioprodukce ovoce v celé Evropě. Je snaha tento spolek udržet co nejmenší, aby mohl o to efektivněji pracovat.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down