Diverzifikace produkce zeleniny v Ditmarské oblasti

Ditmarská oblast Šlesvik-Holštýnska je po léta známa vynikající produkcí kvalitního skladovatelného zelí, o čemž se mohli před několika lety přesvědčit i návštěvníci z České republiky. Odbytové problémy, které zde kulminovaly v roce 1996, stimulovaly rozšíření sortimentu pěstované zeleniny a současně zformování výkonných odbytových struktur s moderním zázemím skladů a třídíren.

Největší pokrok zaznamenalo rozšíření pěstování mrkve pro celoroční zásobování obchodních řetězců. Mrkev má zde výborné půdní i klimatické podmínky. Současně s rozšiřováním pěstitelských ploch mrkve se redukuje rozsah pěstování zelí, ovšem mnohem pomaleji nežli narůstá produkce mrkve.
Zdejší pěstitelé založili v roce 1997 společnost Ditmarských pěstitelů mrkve a zaregistrovali ochrannou známku „Küstengemüse“ (Zelenina s pobřeží). Dostatek vláhy umožňuje pěstování mrkve zcela bez závlahy a dosahovat enormně vysokých výnosů. Již v roce 1997 začalo 40 pěstitelů s produkcí mrkve na ploše 150 ha, v dalším roce došlo k rozšíření na 270 ha, nyní se pěstuje mrkev již na 400 ha.
Na počátek bylo zapotřebí shromáždit základní kapitál ve výši 12 mil. DEM, což se organizátorům za přispění spolkových a zemských orgánů i Evropské unie rychle podařilo. Díky subvencím mohli za velmi krátkou dobu vybudovat jak moderní sklady, tak vybavit linku na tržní úpravu mrkve tím nemodernějším zařízením. Vedle decentralizovaných chlazených skladů byl vybudován centrální sklad a úpravna mrkve v Marne. Úpravnu provozuje samostatná společnost, která je finančně i organizačně oddělena od družstva producentů. V této úpravně se zpracovává veškerá naprodukovaná mrkev. Pro její skladování jsou k dispozici tři velkochladírny s kapacitou 3500 t. Mrkev se až do doby zpracování skladuje ve velkobednách o kapacitě 0,8 – 1,0 t. K zajištění dobré uchovatelnosti se, pokud je to možné, sklízí s co největším podílem zeminy!
Vlastním srdcem úpravny je moderní třídička Axone se šesti sekcemi o celkové kapacitu 12 – 15 t/h. Klíčovým orgánem je laserový detektor, který kořeny mrkve velmi rychle třídí nejen podle velikosti, ale i podle tvaru a barvy. Nicméně rozvětvené kořeny se musí odstraňovat ručně. Třídicí linka je ukončena kombinovanými váhami pro plnění zboží jak do sáčků, tak na podložní misky a konečně i plničkou do pytlů o hmotnosti 10 nebo 25 kg.
Ačkoliv byla linka tržní úpravy mrkve koncipována podle nejnovějších poznatků, objevily se i u ní některé počáteční problémy, např. s odstraňováním hlíny. Musel být rovněž přepracován úsek odpadních vod, který v průmyslu představuje velký problém. I nadále si vyžádá optimalizaci.
V bezprostřední blízkosti produkce mrkve byly vybudovány decentralizované chladírny garantující, že sklizená mrkev je uložena v co nejkratší době v odpovídajícím prostředí. Jeden z chladírenských skladů vybudovali čtyři pěstitelé, kteří produkují mrkve na ploše 74 ha. Dvoublokový sklad o kapacitě 5000 t stál 2,5 mil. DEM. Ke sklizni si tito zelináři pořídili samojízdný kombajn ASA-LIFT o denním výkonu 3 ha. Mrkev se při sklizni ukládá do velkobeden uložených na paralelně jedoucím přívěsu. Dbá se zde na to, aby se zachoval co největší podíl příměsi zeminy, neboť tato při skladování brání nežádoucímu výparu a zajišťuje svěžest kořenů až do doby jejich tržní úpravy.
Jakmile se vyčerpá kapacita skladů, neváhají zdejší pěstitelé ukládat krátkodobě mrkev do zemních krechtů s vědomím možné havárie za intenzivních dešťů nebo ještě hůře při zvýšené teplotě vzduchu. Skladuje se takto kolem 10 % a hledí se, aby se krecht co nejrychleji vyskladnil.
Zdejší družstvo si počíná velmi zdatně, což dokladuje neustálé rozšiřování ploch mrkve. Celá koncepce pěstování a zpracování mrkve se nyní přenáší i na jiné druhy zeleniny. V souladu s Nařízením Rady (ES) č. 2200/96 byla v roce 2000 uznána organizace výrobců zeleniny. Produkce i obchod jsou v jedněch rukou, tím je možné velmi pružně reagovat na poptávku a uspokojit jakékoliv požadavky odběratelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *