Deset let existence – Sečteno a podtrženo

Jsou slovní spojení, které při vyslovení jedné části, nastartují v našem povědomí druhou. Takže, řekne-li se Brno, mnozí doplní Agro Brno-Tuřany, což je jeden z největších zahradnických podniků v České republice, který oslavil deset let svého trvání. Krátká zpráva, která nemluví o usilovné, nelehké práci. Především výsledky mohou poodhalit vloženou energii a dobrý podnikatelský záměr.

Organizační struktura společnosti Agro Brno-Tuřany je rozdělena do jednotlivých divizí, které se dále dělí na střediska. Samozřejmě, že každé středisko má svoje číselné označení (již 25 let), ale většina zákazníků nebo spolupracovníků při hovoru pouze uvádí, že jde za panem Rubešem (080), Kostkou, Přerovským (040), Davídkem (060) nebo Stokláskem (070). Ať mi prominou ti, které jsem nevyjmenovala. Pod každým jménem se skrývá určitý výrobní úsek, který doplňuje celek a naplňuje produkcí dva velkoobchody, ale částečně si i konkurují, což způsobuje zvyšování kvality a snižování nákladů. Dochází k obchodování mezi středisky a střediskovému hospodaření.
Přeměna ZD Mír Brno-Tuřany na Agro Brno-Tuřany
Píše se rok 1992 a v prosperujícím Zemědělském družstvu Mír Brno-Tuřany dochází ke změnám. Úspěšný podnik vstupoval do transformace a podle zákona 42/1992 Sb., se snažilo rozdělit čisté jmění družstva mezi oprávněné osoby – 50 % čistého jmění se rozdělovalo podle výměry pozemků jednotlivých oprávněných osob, 30 % podle vneseného živého a mrtvého inventáře a 20 % podle odpracovaných let v družstvu. Složitost procesu potvrdilo i 3000 osob, které se přihlásili do transformace. Vzhledem k obtížnému dělení majetku byli oprávněné osoby vyzvány, aby se sdružovaly do skupin, kterým bude majetek vydán.
Druhou skupinu tvořily oprávněné osoby, které neusilovaly o vydání majetku a měly zájem pokračovat v „nějakém“ subjektu. Během krátké doby se podařilo nashromáždit více než 260 mil. korun majetkových podílů od více než 1500 osob. Těmto osobám byl vydán majetkový podíl ve formě akcií společnosti a staly se akcionáři nově založené akciové společnosti Agro Brno-Tuřany.
Od 1. 3. 1993 vzniká nový výrobní subjekt – Agro Brno-Tuřany se zápory – úvěry v bankách ve výši 45 mil. Kč, nedokončené investice (skleníky střediska 080, administrativní budova v Brněnských Ivanovicích, budova galvanovny …, ale i klady (nepřerušení výroby a kontinuity).
Dosažený obrat vyjadřuje hospodaření podniku. V prvém roce činnosti (1993) 608 pracovníků za deset měsíců dosáhlo obratu 173 mil. Kč. Za rok 1994 dosáhla společnost již 218 mil. Kč při počtu pracovníků 510 a v posledním uzavřeném roce 2002 se obrat vyšplhal na 325 mil. Kč při počtu pracovníků 367.
Za deset let investovala společnost do modernizace technologií a dalšího rozvoje 230 mil. Kč. Mezi největší investice patřil rozjezd nové pískovny v Hrušovanech.
Největší je zahradnická divize
Největší divizí podniku je zahradnická, která vytváří 58 % obratu podniku a vždy patřila mezi popřední v Československu, a nyní v České republice. Skleníky různé technické úrovně se rozkládají na ploše 8 ha.
V posledních deseti letech se měnil a i druhová skladba rostlin a květin.Trh devadesátých let minulého století byl silně ovlivněn importem zboží, především z Nizozemska a dalších zemích s příznivějšími klimatickými podmínkami nebo levnější pracovní silou. Tento zahraniční tlak se podepsal i na specializaci produkce. Dnes přesně vědí, které druhy se vyplatí nakoupit jako hotové, řízky nebo k dopěstování a co si mají vypěstovat sami.
Vlastní produkci doplněnou nákupem realizují ve svých dvou velkoobchodech, které úspěšně navázaly na obchodní řetězce, které se specializují na byt, dům a zahradu. Pohyb ve velkoobchodech je značný, o čemž hovoří i četnost dodávek. Holandské zboží se dováží pětkrát týdně a dánské „pouze“ dvakrát. Na trhu uplatňují i výpěstky od českých pěstitelů, pokud mají dobrou kvalitu, rozumnou cenu a jsou zákazníkem poptávané, např. kaktusy (Kakteen – PH – Flora s. r.o.) a tillandsie (Lukscheiter). Obrat velkoobchodu se pohybuje kolem 150 mil. Kč za rok.
Velmi dobře mají zpracovanou ekonomiku kultur, takže vědí, co se vyplatí.
Agro Brno-Tuřany získala i přední postavení mezi školkaři. Okrasná školka byla vždy výraznou ekonomickou oporou. V posledních letech však poklesl odbyt ovocných dřevin a tak došlo v roce 2002 ke spojení ovocné a okrasné školky v jedno středisko.
Neodmyslitelnou částí je i zelárna kvašeného zelí, která již po mnoho let dosahuje výborné kvality. I v této tradiční výrobě došlo ke změně v pěstitelské technologii, která přešla od výsevu k výsadbě mladých rostlin tuzemské provenience (Florcenter, spol. s r. o.).Tato změna přinesla zvýšené výnosy, které dosahují více než 100 tun z 1 hektaru.
Co přinášejí další divize
Agro Brno-Tuřany není pouze zahradnická výroba. Například zemědělská výroba se podílí na celkovém ročním obratu 20 %. Rostlinná výroba obhospodařuje 1600 ha zemědělské půdy, na které se pěstují především obiloviny, olejniny a luskoviny.
V rámci živočišné výroby (farma Tuřany a Chrlice) se ročně vyprodukovalo více než 1 milion litrů mléka, 400 tun vepřového mas, 150 tun hovězího masa a 350 tun drůbežího masa. Problémy s výrobou mléka vedly představenstvo k nelehkému rozhodnutí zrušit chov skotu a tím změnit koncepci zemědělské výroby.
Nezemědělská výroba se podílí na obratu taktéž 20 %. Finanční situaci podniku stabilizuje středisko těžké mechanizace (těžba štěrkopísků, zakázkové zemní práce, doprava sypkých materiálů). Slévárna přesného lití si musela najít novou koncepci a dnes již má zakázky na 80 % projektové kapacity. Do nezemědělské činnosti spadá i středisko údržby, které likviduje akutní poruchy, ale je schopno zajistit i drobné investiční práce.
Samostatnou divizi tvoří divize ekonomicko správní, kde jsou soustředěny všechny administrativní agendy podniku.
Několik zahradnických pokladů
Při prohlídce skleníků střediska 060 se ani nechce věřit, že tyto již pomalu historické stavby, plně slouží svému účelu. Poprvé spatřily světlo světa – na papíře v roce 1968 a v roce 1971 již stály skleníky typu LUR I. Pod sklem objevíte Bromelia, jejichž posledním pěstitelem je právě Agro Brno-Tuřany. Rostliny jsou jednou nebo dvakrát přepichované a dopěstované. Krásné barevné listy rostlin Codiaeum jsou ozdobou každé místnosti. Ročně jich množí kolem 20 000 kusů a kolekci doplňují nákupem, který představuje navýšení o 1/3. Jedna loď skleníku je věnována monokultuře Ficus, kterého najdete zde ve 40 odrůdách ve 40 typech a tvarech. Proplétané kmínky nebo zajímavé prostorové mřížky vznikají pod rukama našich brněnských zahradníků.
Tajuplná Strelitzia zaujímá dvě plochy po 70 m2. Obě, starší i mladší výsadba, obsahují po 100 rostlinách. Touto plochou se Agro stává jejich největším pěstitelem. Zajímavý je vztah mezi počtem rostlin a ekonomikou. Méně rostlin zajišťuje lepší ekonomiku, více rostlin snižuje cenu. U Strelitzia se sklízejí jak květy, tak i listy pro floristické účely. Průměrný věk rostlin se pohybuje kolem 15 let.
Karafiáty pěstují druhým rokem v hydroponii na sítích s roční produkcí 1,2 mil. kusů, což je 20 % celkem vypěstovaných květů v ČR. Nevýhodou této kultury je nakvétání ve vlnách. Odstranění tohoto faktoru napomáhá postupná výsada. Závlahu vybudovala firma Netafim. Problém je i s likvidací čedičové vaty, kterou po vyčištění od fólie promíchávají s chlévskou mrvou a rozmetají na pole.
To, že využívají každý volný prostor je samozřejmostí. Mezi skleníky jsou místa pro školkařský materiál. Mikroklima, které se zde vytvořilo, podporuje jejich dobrý růst.
Sečteno a podtrženo
Akciová společnost Agro Brno-Tuřany přestála velký třesk, kdy se hroutily staré systémy, končily dlouholeté obchodní vztahy, docházelo ke změně vlastnických vztahů. Začínalo se něco nové, co nikdo nemohl odhadnou, jak se bude vyvíjet. Jak dopadla – to se prosím, podívejte sami. Společnost si našla svoje místo na podnikatelském nebi, získala si důvěru dodavatelů i odběratelů, finančních ústavů, ale i státních institucí. Ale důvěra, to je vratká věc. O ní se musí bojovat každý den.
Jako poděkování všem, kteří se podíleli a podílí na úspěšném chodu společnosti bylo společenské odpoledne v hotelu International, kde mnozí převzali ocenění za dlouholetou práci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *