Degradace pesticidů pro nízkoreziduální a bezreziduální produkci

Pro vyjádření rychlosti degradace účinné látky pesticidu v ovoci a zelenině byla použita kinetická rovnice prvního řádu. Pro testované účinné látky pesticidů tak byla kvantifikována závislost mezi množstvím účinné látky pesticidu v produktu a počtem dnů od aplikace. V práci je popsána metodika, jak pomocí takto stanovených matematických modelů určovat tzv. akční ochranné lhůty pesticidů v systému nízkoreziduální a bezreziduální produkce ovoce a zeleniny. Podle rychlosti degradace pesticidu v konkrétní komoditě lze vybírat vhodné pesticidy, které splňují stanovené požadavky nízkoreziduální produkce. Model byl ověřen na případových studiích.

Rizika reziduí pesticidů jsou vyšší u potravin konzumovaných v čerstvém stavu, jako je ovoce a zelenina. Z toxikologického hlediska je zvláště závažnou skutečností, že v ovoci a zelenině se často setkáváme se současným výskytem reziduí několika různých účinných látek aplikovaných přípravků. V takových případech nelze vyloučit aditivní toxické účinky, případně synergické účinky účinných látek. Pro zajištění zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů se v EU pro každý přípravek (účinnou látku přípravku) a komoditu uplatňují tzv. maximální limity reziduí pesticidů.*

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.,

Ing. Anna Šrámková,

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Více informací se dočtete v aktuálním čísle časopisu Zahradnictví 11/2015.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down