Databáze okrasných rostlin na CD-ROM

Potřebujete doplnit projekt dřevinou a nevíte přesně, jakých parametrů dosahuje, jaké pěstitelské podmínky potřebuje, jaký má list a kdy kvete? Nezbývá vám nic jiného, než listovat v chytrých knihách, katalozích a nabídkových listech. Konečně jste našli tu správnou rostlinu pro správné místo, ale kde ji seženete?

Opět nastává stejný koloběh – listovat, listovat, listovat … zadržte, již toto dnes neplatí. Stačí využít služeb, které nabízí Databáze okrasných dřevin na CD-ROM, zadat patřičné parametry a pracovat s počítačem, který vám poví vše, co potřebujete znát. Dokonce Profi verze dodá i dodavatele nebo pěstitele včetně ceníku.
Databáze – to je nekončící práce, která potřebuje pravidelné doplňování.
Databázi okrasných dřevin tvoří tři základní části, které dohromady tvoří jeden provázaný celek.
1. Dendrologické popisy rostlin
2. Fotografie rostlin
3. Ceníky školkařů.

Nejrozsáhlejší databáze okrasných dřevin na českém trhu
Databáze přináší dendrologické popisy 15 109 taxonů okrasných dřevin zpracované od předního odborníka v oboru sadovnictví a okrasné zahradnictví Ing. Karla Hiekeho, který pracoval až do svého odchodu do důchodu ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví a krajiny v Průhonicích a je znám svou publikační činností v oboru okrasného zahradnictví.
Databáze zpracovává 3910 druhů, 1398 variet, forem, poddruhů, 9416 kultivarů a 4053 synonym.

Výběrové možnosti databáze
Základní výběr databáze tvoří 48 výběrových kritérií: jméno rostliny (latinsky,česky); rostliny vhodné pro pěstování v ČR, velikost a tvar; barva, doba a vůně květu; barva a doba estetické působnosti plodů; opadavost, barva a velikost listů, podzimní zbarvení, zbarvené rašení; barva borky, trnitost; jedlost či jedovatost; celková odolnost, světelné a půdní požadavky; vhodnost pro živé ploty, stromořadí, protihlukové výsadby či větrolamy, ozelenění neplodných půd; vlastní poznámky k rostlinám; sortiment rostlin podle prodejců a další.
Výběrová kritéria jsou zpracována formou nabídek a není tedy je nutno vypisovat. Všechna kritéria lze mezi sebou libovolně kombinovat.
Na Základní výběr navazuje formulář Filtrování, ve kterém je možno provádět zpřesňující výběry a to buď pozitivní nebo negativní výběr (zaškrtnutí) rostlin za získaného souboru. To znamená, že do dalšího zpracování postoupí pouze rostliny zaškrtnuté nebo naopak všechny rostliny kromě zaškrtnutých. Součástí formuláře je i funkce filtrování podle jakéhokoliv textového řetězce v datech. V tomto formuláři je možno zadávat vlastní poznámky k rostlinám.
Data o získaných rostlinách můžeme zobrazit mnoha různými způsoby. Například v podobě karty rostliny, štítků k rostlině, seznamu s ikonami či seznamu s volitelnými popisy, jenž umožňuje navolit , která data o rostlinách chceme zobrazit.

Fotografie rostlin
Databáze obsahuje v současnosti 1862 digitálních fotografií rostlin ve dvou formách. Základní obrázek o velikosti 6 x 4 cm je součástí databáze a je pouze jeden ke každé rostlině. Dále může být ke každé rostlině připojeno až 9 velkých fotografií ve formátu JPG přes URL adresy. Sedm míst je rezervováno pro fotografie od autorů databáze, tři místa může obsadit uživatel svými osobními fotografiemi.
Fotografie, v mezích autorského zákona, nejsou chráněny proti osobnímu použití uživatelem například pro tisk nebo převedení do jiné aplikace.
Databázi je možno kdykoliv doplnit a aktualizovat o nově pořízené fotografie bez nutnosti zasahovat do instalované databáze (není nutný upgrade). V současné době je nafoceno několik set nových fotografií za sezonu 2003, které budou připraveny k distribuci na jaře 2004. Dále probíhají jednání s majiteli fotografií o možnostech spolupráce.

Ceníky školkařů
Součástí databáze jsou také ceníky školkařů a prodejců okrasných dřevin. Údaje jsou ve formě sortimentu, tak koncových ceníků včetně cen, velikosti a balení. Sortiment jednotlivých školek nebo i nabídky podle krajů se mohou stát výběrovým kritériem v základním výběru. Takže pak například vybírám pouze z rostlin, které někdo v zadaném kraji nabízí.
Aplikace je připravena tak, aby v ní mohly probíhat statisíce položek – většina rostlin pohybující se na českém trhu. V současné době je zpracováno 30 nejvýznamnějších školek v ČR. Na příští rok se počítá s rozšířením na 80 – 90 % školek zapojených ve SŠ ČR.
Protože se jedná o údaje, které se mění v čase, je důležitý systém aktualizace ceníků, který probíhá přes internet. Koncový uživatel databáze si může kdykoliv stáhnout datové soubory ze serveru do své aplikace a pracovat s aktuálními daty. Aktualizace dat na serveru zatím probíhá víceméně do roka na jarní a podzimní sezonu. Do budoucna se pracuje na systému serverové databáze umožňující přijímat a zpracovávat data přímo od školkařů v režimu on-line.
Databáze má nástroje pro vytváření objednávek a cenových projektů s celkovými součty cen požadovaných rostlin, které jsou pak exportovány do tabulek MS Excel.

Výstupy
Užitečnou vlastností je schopnost propojení databáze s aplikací MS Excel. K dispozici je prostý export názvů vybraných rostlin do tabulky MS Excel. Za druhé otevření tabulky MS Excel současně se zvolenými údaji o vybraných rostlinách v jednom pracovním okně. Asi nejužitečnější je možnost importovat názvy rostlin z tabulky MS Excel jako výběrové kritérium do databáze. S rostlinami takto importovanými je pak možno provádět všechny pracovní operace – hledat prodejce, podívat se na fotografie, vyexportovat dendrologická data o těchto rostlinách atd. Tento způsob spojení umožňuje efektivní spolupráci se softwarem Sadovnická projekce od Ing. Ryse.
Sestavy s daty o rostlinách je možno také exportovat do MS Word.

Všechny výše popsané vlastnosti a schopnosti databáze se vztahují k ProfiI verzi. Databáze se prodává ještě ve verzi Hobby, která je o některé možnosti ochuzena. Rozdíly mezi verzemi a další užitečné informace naleznete na www.okrasne-dreviny.cz
Komu je databáze určena
* realizační firmy v oboru zahradní a veřejná zeleň (úspora času při práci s ceníky, dendrologické popisy)
* zahradní architekti (dendrologické popisy, výběrové možnosti)
* zahradnické školství (široký sortiment popsaných dřevin, studijní pomůcka)
* samospráva na úseku veřejné zeleně (pomoc při výběru vhodných dřevin do městské zeleně např.: živých plotů, stromořadí, kontrola cenové hladiny dodávaných rostlin)
* hobby zahrada.
Na první pohled se zdá manipulace s programem náročná, ale jednoduché logické postupy si jistě osvojí každý. Skoro by se chtělo říci – pryč s neskonale zdlouhavým hledáním potřebných údajů, pryč s papírováním. Co však budu dělat v tom volném čase, které tímto získám? Vzdělávat se, protože toho není nikdy dost.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *