Další uvolnění agrárního obchodu mezi ČR a EU

23. dubna byl v Bruselu podepsán protokol k Evropské dohodě, který zohledňuje liberalizaci obchodu se zemědělskými výrobky s předpokládaným nabytím účinnosti 1.5.2003.

Obchod se zemědělskými výrobky mezi ČR a EU má v posledních letech vzrůstající tendenci dokonce i v oblasti vývozů z ČR do EU. Od roku 2000, kdy vstoupila v platnost první fáze liberalizace, směřující k postupnému vytváření volného obchodu mezi ČR a EU i v sektoru zemědělských výrobků, vzrostl vývoz o cca 11 %. Při tom je zajímavé, že podíl preferenčního vývozu na celkovém agrárním vývozu z ČR do EU byl v posledních letech vyšší než podíl preferenčního dovozu na celkovém agrárním dovozu z EU do ČR (v roce 2002 činil u vývozu téměř 54 %, zatímco u dovozu necelých 50 %).
Tato fáze liberalizace agrárního obchodu má před vstupem ČR do EU zásadní význam z několika důvodů. Prvním je, že možnosti bezcelního přístupu na trhy EU pro zemědělské výrobky českého původu se mnohonásobně zvyšují. Druhým je postupné zvykání si na konkurenční prostředí jednotného trhu EU za účelem zabránění eventuálním šokům po vstupu. Třetím ale zřejmě nejdůležitějším, je příležitost k využití uvolněného prostoru trhů členských zemí dříve, než ho obsadí jiné země.
Mezi nejdůležitější koncese lze jmenovat bezcelní kvóty pro vývoz obilovin, mléčných výrobků, vybraných položek ze sektoru ovoce a zeleniny (česnek, žampióny, jablečný koncentrát a med) a oboustranné koncese v sektoru vína, což je zcela nový prvek v Evropské dohodě mezi ČR a EU. Kromě toho plná oboustranná liberalizace je sjednána u téměř všech položek se stávajícím clem do 10 %. Tak jako předchozí fáze liberalizace (tzv. „dvounulová“ varianta) i tato, kterou pracovně nazýváme „double profit“ je založena na principu dvojité nuly, tj. proti odstranění cel stojí odstranění exportních subvencí. Vzhledem k tomu, že EU má stávající úroveň cel a exportních subvencí daleko vyšší než ČR, je zcela bez pochyb fakt, že větší šance dává tato liberalizace české straně ve srovnání se zeměmi EU.
Na základě požadavku EU bude při vývozu potravinářské pšenice českého původu vystavovat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) osvědčení, které bude vývozce povinen předložit celním orgánům EU, pokud bude chtít využít výhody bezcelní kvóty. Osvědčení bude obsahovat sdělení, že předmětná pšenice nepochází z intervenčního nákupu SZIF a nebyla na ni poskytnuta vývozní subvence. Podrobnosti k žádosti o vydání osvědčení budou zveřejněny ve Věstníku MZe a uvedeny na internetových stránkách SZIF.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *