Čtvrt století školkařských zkušeností

Jak název napovídá, oslavily Školky Montano, s. r. o., v Přerově nad Labem v letošním roce 25 let působení ve školkařském sektoru. Takové jubileum je dobrou příležitostí na chvíli se zastavit a zamyslet se, co všechno se podařilo a jaké jsou další perspektivy firmy.

Zahradnická tradice školek v úrodné polabské nížině sahá do roku 1947, ale v roce se postupně přeměňovala z původní pěstírny zeleninové sadby a květin ve školku. Odklonem od zelinářství a rozšiřováním školkařských ploch se stali jedněmi z nejznámějších producentů rostlinných výpěstků. Jako dárek si nadělili novou administrativní budovu a pro své zákazníky vybudovali kontejnerovnu.

Nová výstavba
V poslední době došlo ke zvýšení poptávky po vzrostlých rostlinách ve větších kontejnerech, což přináší větší nároky na velikost pěstebních ploch. Aby vyhověli přáním svých zákazníků, pořídili ve Školkách Montano na přelomu roku novou kontejnerovnu. Ta byla realizována na pozemku sousedícím s kontejnerovnou starou, postavenou v roce 1989. Speciální panely na výstavbu byly dovezeny z Hamburku. Pod kontejnery s jehličnatými dřevinami je kromě textilie a odvodňovací folie i speciální juta, který zadržuje závlahovou vodu a tím snižuje odtok a spotřebu vody. Použití u listnatých keřů je nevhodné z důvodu rychlého prokořenění této textilie.
Celková plocha nové kontejnerovny je 2,5 ha, dohromady se starou zaujímá plochu přibližně 7,5 ha. Šířka pěstební plochy je 21 metrů, na každé straně jsou tři metry obslužných komunikací. Zálivka je realizovány postřikem a přebytečná voda je odváděna sběrnými kanálky umístěnými uprostřed pěstebních ploch.
Navýšením plochy na uskladnění rostlin o 60 % došlo nejenom ke zvýšení produkce rostlin ve větších kontejnerech, ale i přesunutí pracovních operací na novou plochu. Možnost hrnkování přímo v kontejnerovně, aplikovaná letos poprvé, přináší velké úspory. Stará kontejnerovna může být navštěvovány zákazníky, nová již ne – z důvodu úzkých obslužných komunikací a možného poškození rostlin. Dalším plánem je vybudování travnaté plochy s kontejnery a kapkovou závlahou v příštím roce.

Sortiment
V produkci Školky Montano nechybí klasický sortiment jehličnatých a listnatých dřevin; zastoupení obou skupin je přibližně stejné. Specialitou však zůstává rozmnožování a prodej autochtonních rostlin, tedy původně rostoucích dřevin. Vyprodukované rostliny jsou určené k prodeji pro lesnické a rekultivační účely. V nabídce je 700 000 kusů domácích dřevin v základním sortimentu 25 druhů, dohromady je 800 000 řízkovanců jehličnanů a listnáčů. V celkové nabídce je 700 kultivarů dřevin. Pouze v zanedbatelném množství se věnují prodeji trvalek.
Každoročně také prodávají a množí balkónové rostliny. Rostliny pro odběr řízků nakoupí, další množení probíhá z těchto matečnic. Do budoucna je však plánováno omezení tohoto artiklu.
Rozsah tržní produkce se oproti údajům z roku 2004, kdy jsme tuto školku navštívili naposledy, zvýšil zhruba o třetinu.
Zaměstnávají 42 stálých zaměstnanců. Mezi brigádníky, najímané na sezonu, patří i tým tzv. babiček – bývalých zaměstnankyň, dnes důchodkyň, které si ing. Červinka nemůže vynachválit. Jsou nenahraditelné svými zkušenostmi a chutí do práce. Dále najímají studenty a cizí státní příslušníky přes agenturu.

Rozmnožování
Autochtonní rostliny se množí semenem a ročně se jich namnoží na dva milióny. Semena jsou nakupována u specializovaných firem, které jsou schopny doložit jejich původ. Semena musí být podle svých nároků dále upravovány (např. Fraxinus potřebuje dvojí dormanci – teplou a studenou atd.). Po projití potřebných kroků jsou vysety do volné půdy. Jsou možné dva různé termíny výsevu, ale ve zdejších školkách dávají přednost podzimnímu. Ten zaručuje oproti jarním výsevu dostatek vláhy a lepší růst rostlin. Rizikem zůstává brzké jarní vyklíčení a poškození semenáčků mrazem. Po roce pěstování ve volné půdě, dostatečném ošetřování a závlaze je na podzim část rostlin vyzvednuta. Po vytřídění je určité množství výpěstků prodáno, část produkce je ponechána pro jarní prodej a založena do rašelinokůrového substrátu. K hrnkování dochází až na jaře a to v tomto pořadí – rostliny ze sadbovačů – hlavně jehličnany, které nemají poškozené kořeny, potom prostokořené listnáče a jako poslední listnáče ze sadbovačů. Velkým přáním ing. Červinky je stavba chladírny, která by snížila pracnost manipulace s výpěstky. Rádi by také pořídili další kontejnerovnu, ale problémem zůstává její umístění. Část pozemků, na kterých hospodaří je v osobním vlastnictvím, většina však pronajímána od soukromých majitelů a zde je nutná oboustranná dohoda.
Veškerý ostatní materiál množí sami – většinou řízkováním. Řízky jsou odebírány při zpětném řezu či tvarování rostlin, což zaručuje pravost druhu a odrůdy. Rozmnožování probíhá ve fóliovnících a sklenících, jejichž celková plocha 0,7 ha. Mladý materiál se od února do června hrnkuje a převáží k pěstování do kontejneroven. Do hrnkovacího substrátu jsou aplikována hnojiva s typu Osmocote a Basacote.
Velká pozornost je věnována vyzrávání pletiv pro jistotu dobrého přezimování (aplikace síranu draselného a boraxu). Následné ztráty na rostlinách jsou minimální a materiál je prodáván ve velmi dobré kondici.

Přezimování rostlin
Nejcitlivější rostliny jsou převáženy do nevytápěného skleníku se stínící clonou bránící průniku slunce a zvyšování teploty. Každoročně na konci února jsou přesunuty ven. Druhá skupina rostlin zůstává venku a je přikrývána rašlovinou či netkanou textilií hlavně proti zimnímu slunci. Tento systém, v případě, že se podaří přesně vystihnout termín zazimování, zaručuje minimální ztráty. Ty jsou způsobeny spíše než mrazem roztrháním textilie či v poslední zimě teplem.

Služby pro zákazníky
Od letošního roku funguje velkoobchodní nákup v připravené prodejně, v případě velkých objednávek je předpokládáno zaslání objednávky předem. Na jejím základě jsou vybrány objednané rostliny a expedovány v přepravních dřevěných paletách. Pro maloobchodní prodej funguje

Ztráty
Ty jsou způsobovány nejčastěji zajíci a nenechavými spoluobčany. Zajíci, podle ing. Červinky, nejsou takovým problémem, jelikož v létě naopak okusují plevelné rostliny. Bohužel se v posledních letech velmi rozmnožily krádeže rostlin. V posledním roce byly řešeny desítky odcizení a to i přes oplocení celého areálu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *