14.12.2005 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Čo je nové v Európskej únii

Európska komisia pripravila nový systém výmeny informácií o ovocí a zelenine, ktoré nevyhovujú požiadavkám na kvalitu. Bude slúžiť všetkým členským štátom a EK a pomocou jednotného počítačového systému sa zlepší komunikácia medzi národnými inšpekčnými službami. Projekt bol vytvorený na základe skúseností z predchádzajúcich rokov a ako pilotné členské štáty sa do projektu zapojili Rakúsko, Nemecko, Dánsko a Belgicko. Predpokladá sa, že systém bude funkčný od januára 2006.

Naďalej pokračuje schvaľovanie tretích krajín pre dovoz čerstvého ovocia a zeleniny. Európska komisia predložila na schválenie členským štátom žiadosti Senegalu, Kene a Turecka. Keďže sa zistili niektoré nedostatky v kontrolnom systéme, Senegal a Keňa musia poskytnúť do konca roka dôkazy o ich odstránení a v procese schvaľovania sa bude pokračovať v januári 2006. Otázka schválenia Turecka nebola zatiaľ dostatočne prerokovaná.
Najväčšia diskusia prebieha momentálne o stanovení kritérií zrelosti pre jablká. Všetky členské štáty boli vyzvané, aby sledovali obsah cukru v plodoch a výsledky poskytli EK na vyhodnotenie. Na základe sledovaní sa stanoví optimálna hranica obsahu cukru v °Brix.
Ďalšou témou, o ktorej sa hovorí na úrovni všetkých členských štátov a EK, je označovanie obalov s ovocím a zeleninou. Keďže sa zistilo, že v 20 jazykoch členských štátov existujú veľké rozdiely v definíciách obalov, bude potrebné zjednotiť terminológiu a zabezpečiť rovnaké označovanie vo všetkých 25 členských štátoch. K vyjasneniu definícií prispela aj spoločná česko–slovenská prezentácia o jednotlivých typoch obalov, ktoré sa používajú v obchode s ovocím a zeleninou.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down