26.10.2010 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Citlivost populací obaleče jablečného k viru granulózy obaleče jablečného v ČR

Přípravky na bázi viru granulózy obaleče jablečného (Cydia pomonella granulovirus – CpGV) jsou významnou součástí systémů integrované a organické produkce ovoce. Dlouhodobé používání těchto přípravků však v Evropě vedlo k selekci lokálních populací obaleče jablečného rezistentních k CpGV. Vzhledem k těmto zkušenostem bylo předmětem výzkumu zhodnotit citlivost vybraných českých populací obaleče jablečného k CpGV na lokalitách s různým režimem ochrany. Vnímavost populací obaleče jablečného k různým dávkám CpGV byla vyhodnocena laboratorním biologickým testem. Populace obaleče jablečného pocházející jak z lokalit virovým preparátem neošetřovaných, tak i experimentálně ošetřovaných pouze několik let byly k CpGV vysoce vnímavé, avšak část populace ošetřovaná CpGV déle než deset let byla k viru rezistentní.

Entomopatogenní viry z čeledi Baculoviridae se v posledních desetiletích stávají významnou součástí ochrany dřevin a polních plodin proti řadě hmyzích škůdců především z řádů motýli, dvoukřídlí a blanokřídlí (Moscardi, 1999; Szewczyk a kol., 2006). Předností bakulovirů je stabilita částic ve vnějším prostředí, selektivita a také bezpečnost pro člověka (Black a kol., 1997; Asser-Kaiser a kol., 2007). K ochraně sadů proti housenkám obaleče jablečného (Cydia pomonella L.) se osvědčil biopreparát na bázi viru granulózy obaleče jablečného (Cydia pomonella granulovirus-CpGV), který usmrcuje svého hostitele za pět až deset dní po infekci (Jehle a kol., 2006). Biopreparáty na bázi CpGV jsou běžně používány v západní Evropě, Jižní a Severní Americe, Jižní Africe či na Novém Zélandu. V České republice byly letos (březen 2010) registrovány dva preparáty s obchodním názvem Madex (Andermatt Biocontrol AG, Švýcarsko) a Carpovirusine (Arysta LifeScience S.A.S., Francie). Používání těchto produktů bylo donedávna považováno za jedinečné sloučení vysoké účinnosti proti škůdci a bezpečnosti pro člověka i necílové organismy. V současné době to stále platí pro většinu sadů, kde jsou přípravky používány, avšak v některých případech došlo po dlouhodobém používání biopreparátů na bázi viru k selekci lokálních populací obaleče jablečného vysoce rezistentních k CpGV. Do dnešní doby byly zjištěny rezistentní populace obaleče jablečného v desítkách sadů v Německu, Francii, Itálii, Švýcarsku, Nizozemsku a Rakousku (Jehle a Schmitt, 2009). Selekce rezistentních jedinců souvisí s používáním jediného izolátu CpGV, který byl v roce 1963 objeven v Mexiku a je označován jako izolát CpGV-M (Jehle, 2008). Zahraniční výzkumná pracoviště i výrobci biologických přípravků na ochranu rostlin se proto rozhodli okamžitě začít s vývojem nových biopreparátů na bázi CpGV. V prosinci 2007 došlo ve Švýcarsku k registraci prvního biopreparátu účinného proti rezistentním populacím obaleče jablečného. Nový přípravek s obchodním názvem Madex Plus (Andermatt Biocontrol AG, Švýcarsko) byl získán opakovaným pasážováním izolátu CpGV-M přes rezistentní populaci obaleče jablečného (Jehle, 2008). V současné době jsou studovány další izoláty viru, účinné proti rezistentním housenkám škůdce. Nejlépe popsaným novým izolátem je CpGV-I12, který pochází z Íránu (Kienzle a kol., 2008; Eberle a kol., 2008). Dále probíhá hledání molekulárních markerů rezistence k CpGV-M, které by usnadnily a urychlily monitoring rezistentních populací. Monitoring rezistence k CpGV-M je v současné době prováděn laboratorním testováním citlivosti potomstva v přírodě odchycených přezimujících housenek. Metoda laboratorních biologických testů je časově náročná a vyžaduje nastavení vhodných podmínek pro odchov rodičovské generace motýlů (Fritsch a kol., 2005; Zichová a kol., 2008). Hledání markerů rezistence je zatím neúspěšné, přestože je známo, že je rezistence založena na pohlavním chromozómu Z (♂ZZ, ♀ZW). Uvedená tvrzení jsou podložena testy založenými na křížení jednotlivých párů tvořených citlivým a rezistentním homozygotním jedincem a následujícím zpětným křížením. Potomstvo vzniklé zpětným křížením bylo vyhodnoceno za pomoci laboratorního biologického testu (Asser-Kaiser a kol., 2007).
Cílem naší práce bylo porovnat citlivost vybraných českých přírodních populací obaleče jablečného k CpGV-M za pomoci biologického testu. Jednotlivé populace pocházely z geograficky odlišných lokalit s rozdílným způsobem prováděné ochrany a odlišnou vnímavostí škůdce k insekticidům.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahrdnictví č. 7/2010.

Text  a foto Ing. Tereza Zichová, VÚRV, v. v. i., Praha

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down