Cíle MMR v oblasti regionálního rozvoje během našeho předsednictví v Evropské unii

V rámci regionální politiky se Ministerstvo pro místní rozvoj zaměří na budování inovačního prostředí tak, aby bylo možné zajistit co nejefektivnější rozvoj regionů a měst, rovněž v souvislosti s konceptem smart cities a rozvojem funkčních území metropolitních oblastí a aglomerací. Zásadní je pro ministerstvo také pokračování ve snižování rozdílů mezi regiony a podporova hospodářsky a sociálně ohrožených území. 

MMR bude usilovat o implementaci strategických rámců, jako jsou Územní agenda 2030, Nová lipská charta, Lublaňská dohoda, Davoská deklarace a Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU do roku 2040.

Ministerstvo pro místní rozvoj je partnerem regionů, měst a obcí. Jeho aktivity během předsednictví proto budou prakticky cílit na tvůrce politik, kterým pomohou implementovat digitální a inovativní řešení při správě regionů a měst dle konceptu smart cities, která budou přínosem občanům v každodenním životě.

Moderní a konkurenceschopný venkov

Česko není jen Praha a okolí. MMR podporuje venkovské regiony, zejména ty periferní, které lze označit za ohrožené. Záměrem je ukázat příklady, jak k takovému území přistupovat z pohledu inovací napříč celou EU. V souladu s Programovým prohlášením vlády bude podporovat moderní a konkurenceschopný venkov, který se stane dobrým místem pro život.

Kvalitní vystavěné prostředí

Ministerstvo chce usilovat o kvalitní vystavěné prostředí, které zlepšuje pracovní výkon, podporuje sociální interakce a umožňuje odpočinek a podnětné trávení volného času. Kvalita vystavěného prostředí ovlivňuje život všech občanů; cílem je zdravé prostředí uvnitř budov a dobře přístupná, bezpečná a krásná veřejná prostranství.

Ministerstvo chystá spolupráci s evropskými organizacemi na mapování inovačních prostředí, inovativních přístupů v rozvoji regionů a digitalizaci v městském prostředí. Pokročí v implementaci Cílů udržitelného rozvoje, Nové lipské charty, Územní agendy prostřednictvím pilotních akcí a dalších strategických materiálů. Chce také využít cennou možnost sdílení zkušeností s fungováním spolupráce na úrovni metropolitních oblastí a aglomerací v zemích EU, zahájit debatu o rozvoji zranitelných území a bude prosazovat územně specifický přístup (place-based approach) jako standardní metody, jak přistupovat k tvorbě politik. 

MMR představí zajímavé strategické materiály a výsledky výzkumu v oblasti kvality vystavěného prostředí, včetně aktualizace Politiky architektury a stavební kultury České republiky. Zavede diskusi o kvalitě vystavěného prostředí a o nástrojích k jejímu pozvednutí, včetně Nového evropského Bauhausu a implementace Davoské deklarace.*

Zdroj: MMR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down