13.07.2005 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chronologický přehled právních předpisů EU týkajících se Společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

vydaných
v období od 1.1.2004 do 31.12.2004

32003R1943opr.
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1943/2003 ze dne 3. listopadu 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o skupiny producentů, kterým bylo poskytnuto předběžné uznání (Úř. věst. L 286 ze dne 4.11.2003 ). Úř. věst.L 127, 29.4.2004, s. 158.

32004D0416
Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004 o dočasných nouzových opatřeních týkajících se citrusového ovoce původem z Argentiny nebo Brazílie (2004/416/ES). Úř. věst. L 151, 30.4.2004, s. 76.

32004D0416opr.
Oprava rozhodnutí Komise 2004/416/ES ze dne 29. dubna 2004 o dočasných nouzových opatřeních týkajících se citrusového ovoce původem z Argentiny nebo Brazílie (Úř. věst. L 151, 30.4.2004, s. 76). Úř. věst. L 208, 10.6.2004, s. 68.

32004D0765
Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2004 o předloze nařízení Spolkové republiky Německo o označování ovoce, zeleniny a brambor ošetřených po sklizni. Úř. věst. L 339, 16.11.2004, s. 11.

32004R0085
Nařízení Komise (ES) č. 85/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka. Úř. věst. L 13, 20.1.2004, s. 3.

32004R0086
Nařízení Komise (ES) č. 86/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro hrušky. Úř. věst. L 13, 20.1.2004, s. 19.

32004R0103
Nařízení Komise (ES) č. 103/2004 ze dne 21. ledna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o intervenční opatření a stahování z trhu v odvětví ovoce a zeleniny. Úř. věst. L 16, 23.1.2004, s. 3.

32004R0214
Nařízení Komise (ES) č. 214/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro třešně a višně. Úř. věst. L 36, 7.2.2004, s. 6.

32004R0228
Nařízení Komise (ES) č. 228/2004 ze dne 3. února 2004, kterým se stanoví přechodná opatření k nařízení (ES) č. 565/2002 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska. Úř. věst. L 39, 11.2.2004, s. 10.

32004R0229
Nařízení Komise (ES) č. 229/2004 ze dne 10. února 2004, kterým se odlišně použije nařízení (ES) č. 565/2002 , pokud jde o termíny předkládání žádostí o licence na dovozy česneku pro první čtvrtletí období 2004 až 2005. Úř. věst. L 39, 11.2.2004, s. 12.

32004R0414
Nařízení Komise (ES) č. 414/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se přijímají specifická opatření pro přizpůsobení spravování celních kvót pro dovozy banánů z důvodu přistoupení nových členských států 1. května 2004. Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 6.

32004R0537
Nařízení Komise (ES) č. 537/2004 ze dne 23. března 2004, kterým se přizpůsobuje několik nařízení týkajících se trhu s čerstvým ovocem a zeleninou z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii. Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 9.

32004R0675
Nařízení Komise (ES) č. 675/2004 ze dne 13. dubna 2004 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. března do 31. května 2004. Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 20.

32004R0686
Nařízení Komise (ES) č. 686/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření týkající se organizací producentů na trhu čerstvého ovoce a zeleniny z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii. Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 10.

32004R0688
Nařízení Komise (ES) č. 688/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se přizpůsobuje nařízení (ES) č. 2298/2001 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii. Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 15.

32004R0689
Nařízení Komise (ES) č. 689/2004 ze dne 14. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 414/2004, kterým se přijímají specifická opatření pro přizpůsobení spravování celních kvót pro dovozy banánů z důvodu přistoupení nových členských států 1. května 2004. Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 17.

32004R0692
Nařízení Komise (ES) č. 692/2004 ze dne 15. dubna 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu B v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata). Úř. věst. L 108, 16.4.2004, s. 3.

32004R0692opr.
Oprava nařízení Komise (ES) č. 692/2004 ze dne 15. dubna 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu B v odvětví ovoce a zeleniny (rajčata) (Úř. věst. L 108, 16.4.2004, s. 3). Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 80.

32004R0755
Nařízení Komise (ES) č. 755/2004 ze dne 22. dubna 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu B v odvětví ovoce a zeleniny (citrony). Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 34.

32004R0765
Nařízení Komise (ES) č. 765/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro ořechy (jádra sladkých mandlí, lískové ořechy ve skořápce, jádra lískových ořechů a vlašské ořechy ve skořápce) s využitím režimu A1. Úř. věst. L 120, 24.4.2004, s. 18.

32004R0766
Nařízení Komise (ES) č. 766/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče a jablka). Úř. věst. L 120, 24.4.2004, s. 20.

32004R0766opr.
Oprava nařízení Komise (ES) č. 766/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče a jablka) (Úř. věst. L 120, 24.4.2004, s. 20). Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 157.

32004R0783
Nařízení Komise (ES) č. 783/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96, pokud jde o spouštěcí úrovně pro dodatková cla u okurek a třešní. Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 98.

32004R0838
Nařízení Komise (ES) č. 838/2004 ze dne 28. dubna 2004 o přechodných opatřeních pro dovozy banánů do Společenství v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska. Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 52.

32004R0839
Nařízení Komise (ES) č. 839/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví opravné koeficienty k použití na provizorní referenční množství tradičních subjektů a na provizorní přidělení netradičním subjektům pro účely dodatečného množství k vydávání licencí pro banány v květnu 2004. Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 57.

32004R0877
Nařízení Komise (ES) č. 877/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2200/96, pokud jde o oznamování cen zaznamenaných na trzích u určitého čerstvého ovoce a zeleniny. Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 54.

32004R0904
Nařízení Komise (ES) č. 904/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče a jablka). Úř. věstník L 163, 30.4.2004, s. 43.

32004R0907
Nařízení Komise (ES) č. 907/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu, pokud jde o prezentaci a označování. Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 50.

32004R0914
Nařízení Komise (ES) č. 914/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví vyrovnávací podpora pro banány vyrobené a prodané ve Společenství v roce 2003 a jednotková výše záloh pro rok 2004. Úř. věst. L 163, 30.4. 2004, s. 77.

32004R0953
Nařízení Komise (ES) č. 953/2004 ze dne 7. května 2004 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. června do 31. srpna 2004. Úř. věst. L 174, 8.5.2004, s. 3.

32004R0962
Nařízení Komise (ES) č. 962/2004 ze dne 12. května 2004, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka). Úř. věst. L 178, 13.5.2004, s. 6.

32004R1017
Nařízení Komise (ES) č. 1017/2004 ze dne 25. května 2004, kterým se stanoví některá směrná množství a individuální stropy pro žádosti o licence pro dovoz banánů do Společenství pro třetí čtvrtletí roku 2004 v rámci celních kvót A/B a C. Úř. věst. L 187, 26.5.2004, s. 3.

32004R1056
Nařízení Komise (ES) č. 1056/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na citrony, stolní hrozny, hrušky, meruňky, broskve včetně nektarinek a švestky. Úř. věst. L 192, 29.5.2004, s. 20.

32004R1077
Nařízení Komise (ES) č. 1077/2004 ze dne 7. června 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek. Úř. věst. L 203, 8.6.2004, s. 7.

32004R1137
Nařízení Komise (ES) č. 1137/2004 ze dne 21. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 43/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Unie. Úř. věst. L 221, 22.6.2004, s. 221.

32004R1146
Nařízení Komise (ES) č. 1146/2004 ze dne 22. června 2004, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče a jablka). Úř. věst. L 222, 23.6.2004, s. 10.

32004R1151
Nařízení Komise (ES) č. 1151/2004 ze dne 23. června 2004 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1077/2004. Úř. věst. L 223 24.6.2004, s. 3.

32004R1152
Nařízení Komise (ES) č. 1152/2004 ze dne 23. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (jádra sladkých mandlí, lískové ořechy ve skořápce, jádra lískových ořechů a vlašské ořechy ve skořápce) v režimu A1. Úř. věst. L 223, 24.6.2004, s 4.

32004R1153
Nařízení Komise (ES) č. 1153/2004 ze dne 23. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, hroznové víno, pomeranče, jablka a broskve. Úř. věst. L 223, 24.6.2004, s. 6.

32004R1153opr.
Oprava nařízení Komise (ES) č. 1153/2004 ze dne 23. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, strolní hrozny révy vinné, jablka a broskve (Úř. věst. L 223, 24. června 2004, s. 6). Úř. věst. L 233, 2.7.2004, s. 20.

32004R1156
Nařízení Komise (ES) č. 1156/2004 ze dne 23. června 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče a jablka). Úř. věst. L 223, 24.6.2004, s. 15.

32004R1205
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2004 ze dne 29. června 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve). Úř. věst. L 230, 30.6.2004, s. 39.

32004R1260
Nařízení Komise (ES) č. 1260/2004 ze dne 8. července 2004 o úpravě nařízení (ES) č. 838/2004 k přechodným opatřením při dovozu banánů do Společenství z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska. Úř. věst. L 239, 9.7.2004, s. 16.

32004R1320
Nařízení Komise (ES) č. 1320/2004 ze dne 16. července 2004 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. září do 30. listopadu 2004. Úř. věst. L 245, 17.7.2004, s. 15.

32004R1343
Nařízení Komise (ES) č. 1343/2004 ze dne 22. července 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata a jablka). Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 9.

32004R1362
Nařízení Komise (ES) č. 1362/2004 ze dne 28. července 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (hroznové víno a broskve). Úř. věst. L 253, 29.7.2004, s. 11.

32004R1424
Nařízení Komise (ES) č. 1424/2004 ze dne 6. srpna 2004, kterým se stanoví množství pro dovoz banánů do Společenství v rámci celních kvót A/B a C pro čtvrté čtvrtletí roku 2004. Úř. věst. L 262, 7.8.2004, s. 3.

32004R1425
Nařízení Komise (ES) č. 1425/2004 ze dne 6. srpna 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, hroznové víno, pomeranče a jablka). Úř. věst. L 262, 7.8.2004, s. 5.

32004R1431
Nařízení Komise (ES) č. 1431/2004 ze dne 10. srpna 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny a jablka). Úř. věst. L 264, 11.8.2004, s. 3.

32004R1469
Nařízení Komise (ES) č. 1469/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96, o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na jablka. Úř. věst. L 271, 19.8.2004, s. 20.

32004R1557
Nařízení Komise (ES) č. 1557/2004 ze dne 1. září 2004, schvalující postupy kontroly shody obchodních norem platných pro určité čerstvé ovoce, které se provádějí na Novém Zélandu před dovozem do Společenství. Úř. věst. L 283, 2.9.2004, s. 3.

32004R1614
Nařízení Komise (ES) č. 1614/2004 ze dne 15. září 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (pomeranče a jablka). Úř. věst. L 293, 16.9.2004, s. 12.

32004R1625
Nařízení Komise (ES) č. 1625/2004 ze dne 16. září 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (stolní hrozny). Úř. věst. L 294, 17.9.2004, s. 25.

32004R1673
Nařízení Komise (ES) č. 1673/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro kiwi. Úř. věst. L 300, 25.9.2004, s. 5.

32004R1721
Nařízení Komise (ES) č. 1721/2004 ze dne 1. října 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na rajčata. Úř. věst. L 306, 2.10.2004, s. 3.

32004R1732
Nařízení Komise (ES) č. 1732/2004 ze dne 5. října 2004, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve). Úř. věst. L 309, 6.10.2004, s. 3.

32004R1743
Nařízení Komise (ES) č. 1743/2004 ze dne 7. října 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. září 2004. Úř. věst. L 311, 8.10.2004, s. 19.

32004R1761
Nařízení Komise (ES) č. 1761/2004 ze dne 12. října 2004, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví květáku. Úř. věst. L 314, 13.10.2004, s. 3.

32004R1761opr.
Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1761/2004 ze dne 12. října 2004, kterou se stanoví zvláštní opatření v odvětví květáku. Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 54.

32004R1794
Nařízení Komise (ES) č. 1794/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v určitých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2004/05 částka podpory pro producenty některých citrusových plodů. Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 18.

32004R1798
Nařízení Komise (ES) č. 1798/2004 ze dne 15. října 2004 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. prosince do 28. února 2005. Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 32.

32004R1806
Nařízení Komise (ES) č. 1806/2004 ze dne 18. října 2004 o změně nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích. Úř. věst. L 318, 19.10.2004, s. 11.

32004R1813
Nařízení Komise (ES) č. 1813/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu. Úř. věst. L 319, 20.10.2004, s. 5.

32004R1832
Nařízení Komise (ES) č. 1832/2004 ze dne 21. října 2004 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1743/2004. Úř. věst. L 321, 22.10.2004, s. 32.

32004R1844
Nařízení Komise (ES) č. 1844/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče. Úř. věst. L 322, 23.10.2004, s. 12.

32004R1855
Nařízení Komise (ES) č. 1855/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka). Úř. věst. L 324, 27.10.2004, s. 3.

32004R1861
Nařízení Komise (ES) č. 1861/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro broskve a nektarinky. Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 10.

32004R1862
Nařízení Komise (ES) č. 1862/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny vodní. Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 17.

32004R1863
Nařízení Komise (ES) č. 1863/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro pěstované žampiony. Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 23.

32004R1892
Nařízení Komise (ES) č. 1892/2004 ze dne 29. října 2004 o přechodných opatřeních pro rok 2005 týkajících se dovozu banánů do Společenství v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska. Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 50.

32004R1894
Nařízení Komise (ES) č. 1894/2004 ze dne 29. října 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka). Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 57.

32004R1945
Nařízení Komise (ES) č. 1945/2004 ze dne 11. listopadu 2004, kterým se stanoví procentní podíly snížení platné v roce 2005, jež se použijí pro žádosti o přidělení podané netradičními hospodářskými subjekty v rámci celních kvót A/B a C pro dovoz banánů. Úř. věst. L 336, 12.11.2004, s. 18.

32004R2002
Nařízení Komise (ES) č. 2002/2004 ze dne 22. listopadu 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka). Úř. věst. L 346, 23.11.2004, s. 7.

32004R2005
Nařízení Komise (ES) č. 2005/2004 ze dne 23. listopadu 2004 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. prosince 2004 do 28. února 2005. Úř. věst. L 348, 24.11.2004, s. 16.

32004R2023
Nařízení Komise (ES) č. 2023/2004 ze dne 25. listopadu 2004, kterým se stanoví procentní podíly snížení platné v roce 2005, jež se použijí pro žádosti o přidělení podané tradičními hospodářskými subjekty v rámci celních kvót A/B a C pro dovoz banánů. Úř. věst. L 351, 26.11.2004, s. 33.

32004R2030
Nařízení Komise (ES) č. 2030/2004 ze dne 26. listopadu 2004, kterým se stanoví určité indikační množství a individuální stropy pro vydávání licencí na dovoz banánů do Společenství v prvním čtvrtletí 2005 v rámci celních kvót A/B a C. Úř. věst. L 353, 27.11.2004, s. 1.

32004R2044
Nařízení Komise (ES) č. 2044/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanoví koeficienty úprav, jež se použijí pro specifická směrná množství pro všechny tradiční hospodářské subjekty v rámci celních kvót A/B a C pro dovoz banánů v roce 2004. Úř. věst. L 354, 30.11.2004, s. 15.

32004R2066
Nařízení Komise (ES) č. 2066/2004 ze dne 1. prosince 2004, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny a jablka). Úř. věst. L 357, 2.12.2004, s. 20.

32004R2079
Nařízení Komise (ES) č. 2079/2004 ze dne 6. prosince 2004 o stanovení koeficientů úpravy, které budou přizpůsobeny specifickým směrným množstvím tradičních dodavatelů a zvláštním povolením nových dodavatelů v rámci dodatkového množství při dovozu banánů do nových členských států na rok 2005. Úř. věst. L 360, 7.12.2004, s. 3.

32004R2080
Nařízení Komise (ES) č. 2080/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropskému společenství upravuje nařízení (ES) č. 2298/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro vývoz produktů určených pro potravinovou pomoc. Úř. věst. L 360, 7.12.2004, s.4.

32004R2113
Nařízení Komise (ES) č. 2113/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1943/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu předběžně uznaným organizacím producentů. Úř. věst. 366, 11.12.2004, s. 10.

32004R2126
Nařízení Komise (ES) č. 2126/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (jádra sladkých mandlí, lískové ořechy ve skořápce, jádra lískových ořechů a vlašské ořechy ve skořápce) v rámci režimu A1. Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 12.

32004R2127
Nařízení Komise (ES) č. 2127/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka). Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 14.

32004R2165
Nařízení Komise (ES) č. 2165/2004 ze dne 17. prosince 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka). Úř. věst. L 371, 18.12.2004, s. 3.

32004R2190
Nařízení Komise (ES) č. 2190/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu. Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 21.

32004R2246
Nařízení Komise(ES) č. 2246/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety. Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 12.

32004R2249
Nařízení Komise (ES) č. 2249/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 686/2004, kterým se stanoví přechodná opatření pro organizace producentů na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii. Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 23.

Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
č. 61/2004 ze dne 13. ledna 2004, Úř. věst. L 009, 15.1.2004, s. 13,
č. 150/2004 ze dne 27. ledna 2004, Úř. věst. L 024, 29.1.2004, s. 47,
č. 240/2004 ze dne 10. února 2004, Úř. věst. L 040, 12.2.2004, s. 27,
č. 326/2004 ze dne 24. února 2004, Úř. věst. L 058, 26.2.2004, s. 21,
č. 441/2004 ze dne 9. března 2004, Úř. věst. L 072, 11.3.2004, s. 47,
č. 541/2004 ze dne 23. března 2004, Úř. věst. L 087, 25.3.2004, s. 3,
č. 650/2004 ze dne 6. dubna 2004, Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 38,
č. 742/2004 ze dne 20. dubna 2004, Úř. věst. L 116, 22.4.2004, s. 19,
č. 947/2004 ze dne 4. května 2004, Úř. věst. L 172, 6.5.2004, s. 3,
č. 1004/2004 ze dne 18. května 2004, Úř. věst. L 183, 20.5.2004, s. 22,
č. 1066/2004 ze dne 1. června 2004, Úř. věst. L 196, 3.6.2004, s. 3,
Tisk. opr. č. 1004/2004 ze dne 18. května 2004, Úř. věst. L 214, 16.6.2004, s. 6,
č. 1116/2004 ze dne 15. června 2004, Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 3,
č. 1217/2004 ze dne 29. června 2004, Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 26,
č. 1287/2004 ze dne 13. července 2004, Úř. věst. L 243, 15.7.2004, s. 4,
č. 1360/2004 ze dne 27. července 2004, Úř. věst. L 253, 29.7.2004, s. 3,
č. 1506/2004 ze dne 24. srpna 2004, Úř. věst. L 276, 26.8.2004, s. 3,
č. 1576/2004 ze dne 7. září 2004, Úř. věst. L 288, 9.9.2004, s. 4,
č. 1656/2004 ze dne 21. září 2004, Úř. věst. L 298, 23.9.2004, s. 6,
č. 1735/2004 ze dne 5. října 2004, Úř. věst. L 310, 7.10.2004, s. 3,
č. 1818/2004 ze dne 19. října 2004, Úř. věst. L 320, 21.10.2004, s. 7,
č. 1917/2004 ze dne 2. listopadu 2004, Úř. věst. L 329, 4.11.2004, s. 3,
č. 1978/2004 ze dne 16. listopadu 2004, Úř. věst. L 342, 18.11.2004, s. 17,
č. 2062/2004 ze dne 30. listopadu 2004, Úř. věst. L 357, 2.12.2004, s. 11,
č. 2137/2004 ze dne 14. prosince 2004, Úř. věst. L 369, 16.12.2004, s. 18.

Nařízení Komise (ES) o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
V roce 2004 vyšlo toto nařízení pod následujícími čísly ;
v lednu : 3, 12, 15, 36, 49, 56, 58, 66, 75, 84, 89, 95, 102, 115, 127, 132, 140, 155, 171,
v únoru : 183, 190, 193, 198, 211, 222, 227, 239, 241, 248, 262, 274, 281, 288, 304, 315, 320, 321, 327, 352,
v březnu : 380, 394, 399, 402, 412, 424, 431, 439, 453, 462, 476, 488, 493, 503, 517, 525, 534, 540, 553, 568, 588,
v dubnu : 603, 612, 627, 632, 640, 649, 670, 682, 691, 706, 727, 731, 736, 747, 761, 774, 799, 832, 887,
v květnu : 931, 943, 945, 946, 948, 952, 954, 958, 960, 964, 974, 986, 994, 1003, 1010, 1016, 1019, 1026, 1045,
v červnu : 1064, 1065, 1068, 1073, 1075, 1080, 1082, 1087, 1100, 1110, 1113, 1115, 1122, 1131, 1136, 1141, 1150, 1158, 1188, 1196,
v červenci : 1209, 1224, 1229, 1234, 1243, 1246, 1255, 1268, 1272, 1282, 1285, 1297, 1312, 1324, 1330, 1337, 1346, 1354, 1357, 1359, 1366, 1387,
v srpnu : 1404, 1413, 1416, 1423, 1426, 1430, 1436, 1440, 1446, 1452, 1460, 1468, 1479, 1482, 1491, 1497, 1505, 1512, 1533, 1543,
v září : 1552, 1556, 1562, 1564, 1571, 1572, 1574, 1578, 1591, 1594, 1597, 1607, 1617, 1630, 1644, 1650, 1654, 1661, 1671, 1677, 1680, 1684,
v říjnu : 1692, 1720, 1729, 1731, 1734, 1737, 1748, 1755, 1760, 1764, 1770, 1787, 1801, 1812, 1815, 1825, 1837, 1848, 1854, 1858, 1866, 1887,
v listopadu : 1916, 1924, 1930, 1936, 1938, 1943, 1955, 1963, 1967, 1977, 1981, 1986, 1999, 2004, 2009, 2011, 2029, 2042,
v prosinci : 2055, 2061, 2069, 2075, 2078, 2087, 2090, 2096, 2107, 2118, 2123, 2134, 2144, 2164, 2184, 2201, 2218, 2224, 2274.

Poznámka.
Tento seznam právních předpisů EHS a ES neobsahuje právní předpisy, které sice pojednávají o čerstvém ovoci a zelenině, avšak nejsou zahrnovány do Společné organizace trhu s ovocem a zeleninou. Jsou to zejména :
- mezinárodní smlouvy,
- rostlinolékařské předpisy,
- předpisy týkající se osiva a sadby,
- předpisy týkající se strukturálních opatření,
- předpisy týkající se rozpočtu EU,
- předpisy týkající se Společného celního sazebníku,
- předpisy týkající se kombinované nomenklatury produktů a výrobků, s výjimkou kombinované nomenklatury použité v předpisech pro Společnou organizaci trhu s ovocem a zeleninou,
- předpisy týkající se „Registru chráněných označování původu a chráněných geografických označování“.
- předpisy týkající se oliv a olivového oleje,
- předpisy týkající se zpracovaného ovoce a zeleniny,
- předpisy týkající se obecně všech zemědělských společných organizací trhu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down